Vaikų taryba: svarbios ne tik vaikų teisės, bet ir jų pareigos

 Vaikų taryba: svarbios ne tik vaikų teisės, bet ir jų pareigos

Septintokė Liepa Veronika Borevičiūtė, tąkart teigė, kad vaikų teisių ir pareigų pusiausvyra yra itin svarbi tema./Organizatorių nuotr.

Į 10-ąjį posėdį susirinkusi Vaikų taryba – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos patariamasis balsas – diskutavo, kad vaiko teisių tema visuomenėje tampa vis reikšmingesnė, sulaukianti ne tik pačių vaikų aktyvumo ir įsitraukimo, bet ir suaugusiųjų dėmesio. Tačiau Taryba vieningai sutarė, kad negalima pamiršti ir vaikų pareigų, nuo kurių įgyvendinimo priklauso tiek jų bendraamžių, tiek suaugusiųjų gerovė.

Prieš pusantrų metų kandidatuodama į Vaikų tarybą, o dabar viena iš jos narių esanti Vilniaus Balsių progimnazijos septintokė Liepa Veronika Borevičiūtė, tąkart teigė, kad vaikų teisių ir pareigų pusiausvyra yra itin svarbi tema. Šiandien moksleivė sako, kad jos nuomonė nepasikeitė, o kalbėti ne tik apie vaikų teises, bet ir įsipareigojimus yra ne ką mažiau aktualu.

„Mūsų teisės ir pareigos yra tarsi susijungę į bendrą, nedalomą grandinę – praradus vieną jos dalį, netektume ir kitų, todėl svarbu, kad visos grandinės dalys išliktų drauge: turime atsiminti, kad kiekvienas vaikas turi tokias pat teises ir jos veikia tiek, kiek jų nepažeidžiame laikydamiesi pareigų. Taigi, mūsų teisės neturi užgožti kitų žmonių teisių“, – sako Vaikų tarybos narė pastebėdama, kad vis daugiau vaikų supranta, kaip svarbu paisyti ne tik savo teisių, bet ir jas lydinčių įsipareigojimų. 

Vaikų tarybos iniciatorė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad šiandien visuotinai pripažinta, jog vaikų teisės yra lygiai tokios pat svarbios, kaip ir suaugusiųjų./Organizatorių nuotr.

Vaiko teisės – neatsiejamos nuo pareigų

Kaip ir kiekvienas žmogus, visi vaikai turi socialines, politines, pilietines, ekonomines ir kultūrines teises, kurios apibūdina, kokių sąlygų reikia vaikui, kad jis augtų sveikas, laimingas ir galėtų aktyviai dalyvauti valstybės ir pasaulio gyvenime. Kaip ir 193 Vaiko teisių konvenciją priėmusios šalys, taip ir 1995 m. ją patvirtinusi Lietuva įsipareigojo, kad būtų imamasi visų priemonių kurti saugią ir laimingą vaikystę.

Ne ką mažiau svarbūs ir vaikų įsipareigojimai, taip pat apibrėžiami šioje Konvencijoje. Tarp jų – pareigos mokytis, saugoti savo sveikatą, gerbti savo tėvus ir globėjus bei įstatymus, laikytis visuotinai priimtų elgesio taisyklių. Visgi, visuomenėje dažnai girdima nuostata, jog jei vis daugiau vaikų sužino apie savo teises, tai gerokai mažiau išmano savo pareigas bei supranta, kodėl svarbu jų laikytis.

Jubiliejiniame – dešimtajame – posėdyje Vaikų taryba diskutavo apie tai, kaip užtikrinti, jog įgimtos vaikų teisės būtų tinkamai ginamos, ir kaip reikėtų ugdyti vaikų pareigos jausmą. Tarybos nariai pabrėžė, jog svarbu dar garsiau kalbėti ne tik apie vaikų teises, bet ir pareigas, kurių jaunoji karta gali mokytis tiek iš savo tėvų ir mokytojų, tiek iš bendraamžių.

Ugdydami pareigos jausmą, ugdysime ir atsakingas asmenybes

Vaikų tarybos iniciatorė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad šiandien visuotinai pripažinta, jog vaikų teisės yra lygiai tokios pat svarbios, kaip ir suaugusiųjų.

„Nepriklausomai nuo to, kur gyvena, kuo tiki, kokios tautybės ar rasės jis yra, ką veikia jo tėvai, globėjai, ar nepaisant bet kokių kitų aplinkybių, visi pasaulio vaikai turi vienodas teises. Todėl svarbu užtikrinti, kad kiekvieno vaiko teisės būtų ir tinkamai įgyvendinamos“, – teigia I. Skuodienė.

Tarnybos direktorė taip pat pažymi, kad vaiko teisės yra neatsiejamos nuo pareigų ir abi jos yra vienodai reikalingos. Vaikui priskirtų pareigų įgyvendinimas yra svarbus jo asmenybės ugdymo etapas.

„Nors keičiasi laikai, kartos ir požiūriai, tačiau pagrindinis mūsų tikslas išlieka tas pats – padėti vaikams atsakingai pasiruošti savarankiškam gyvenimui. Nuo mažens ugdydami vaikų pareigas, galime viltis, jog augdami jie ne tik įgis naudingų įgūdžių bei žinių, bet ir išmoks pagarbiai gyventi įvairialypėje visuomenėje bei taps empatiškesni savo draugams ir aplinkiniams“, – kalba I. Skuodienė.

Vaikų tarybos pasiūlymas – dar platesnė informacijos sklaida

Aptarusi vaikų teisių ir pareigų kasdienį įgyvendinimą, Vaikų taryba siūlo mokyklose, bendruomenėse bei šeimose daugiau kalbėti apie tai, kad visų mūsų teisės ir pareigos yra vienodai svarbios. Tarybos nariai siūlo diskutuoti, kviesti savo bendraamžius ir tėvus gerbti kito vaiko bei suaugusiojo teises ir pareigas. Posėdžio metu Tarybos nariai pabrėžė, kad jiems itin svarbi teisė į privatumą, savarankiškumą ir laimingą vaikystę. „Kalbėkime apie tai ir skatinkime apie tai kalbėti kitus“, – kviečia Vaikų tarybos nariai.

„Svarbu, kad vaikai ne tik žinotų savo teises, bet ir jaustųsi drąsūs ir saugūs apie jas kalbėti. Tačiau reikia suprasti, kad teisės neturėtų būti tapatinamos su visais vaiko norais ar užgaidomis. Vaiko teises lydi pareiga ir pagarba kito asmens teisėms ir laisvėms“, – priminė Tarybos posėdyje dalyvavusi Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vyriausioji specialistė Vaiva Bušniauskienė.

Pasak jos, derėtų nepamiršti, kad viena iš svarbiausių vaiko teisių – laisvė reikšti savo nuomonę. Vaikai nori dalyvauti sprendžiant jiems rūpimus klausimus, todėl kalbant apie jų teises ir pareigas, visos Lietuvos vaikus atstovaujančios Vaikų tarybos balsas turi sklisti dar plačiau.

Vaikų taryba – visų šalies vaikų balsas, joje dirba 15 vaikų iš visos Lietuvos. Kiekvienas Tarybos posėdis susietas su aktualiomis temomis, juose dalyvauja įvairūs savo sričių specialistai.

Vaikų tarybos vaizdo klipas: https://youtu.be/tUYyoWSx2NU

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video