Kėdainių savivaldos ypatumai (VI)

 Kėdainių savivaldos ypatumai (VI)

Labai retai skaitau laikraštį „Kėdainių mugė“, nes jame labai akivaizdžiai proteguojamas Saulius Grinkevičius. Gerai suprantu, kad žiniasklaidos priemonė, gaunanti iš politikos subjekto finansavimą už užsakomosios informacijos skelbimą, negali būti laisva. Tuo tarpu tik laisva žiniasklaida tarnauja demokratijai. Todėl stengiuosi neskaityti žiniasklaidos, skleidžiančios politiškai tendencingą turinį.

Klausimas – ypatingos svarbos

Bet šį kartą draugai kartu su 2021 metų kalendoriumi įteikė ir keletą paskutinių „Kėdainių mugės“ egzempliorių bei rekomendavo paskaityti. Kadangi tai buvo draugų palinkėjimai, tai negalėjau jų nevykdyti.

Suintrigavo Ingridos Marijošienės straipsnis „Valdančiųjų strategija – su nuliais.“ Rašoma apie strateginio veiklos plano svarstymą ir priėmimą.

Klausimas – ypatingos svarbos, nes kalbama apie Kėdainių rajono savivaldybės trijų metų programų įgyvendinimą, kurių vertė daugiau kaip 95 mln. eurų. Kadangi klausimas yra ypatingos svarbos, o tarp šios kadencijos tarybos narių net keturi buvę Kėdainių savivaldybės merai, tikėjausi konstruktyvios diskusijos ir įdomių pasiūlymų.

[quote author=“V. Muntianas“]Sauliui Grinkevičiui noriu priminti, kad ir jo kadencijos laikotarpiu patvirtintuose veiklos planuose buvo nemažai priemonių su nuliais[/quote]

Priminimas Sauliui Grinkevičiui

Ir nors strateginiame veiklos plane programų įgyvendinimui suplanuoti daugiau kaip 95 mln. eurų, buvusių merų pasiūlymai siekė tik keliasdešimt tūkstančių eurų. Įspūdis toks, kad buvę merai pirmą kartą pamatė svarbiausią metų sprendimo projektą ir buvo daugiau susirūpinę savęs pateikimu nei svarbaus dokumento turiniu.

Paskaitęs šį straipsnį Sauliui Grinkevičiui noriu priminti, kad ir jo kadencijos laikotarpiu patvirtintuose veiklos planuose buvo nemažai priemonių su nuliais.

Taip pat noriu priminti, kad atsižvelgiant į biudžeto sandaros įstatymą, biudžeto lėšomis gali būti finansuojamos tik Kėdainių savivaldybės tarybos aprobuotos programos, o jeigu tokių nėra, tai ir veiklos plane prie tokių priemonių turi būti nuliai.

Pasiūlymai turėjo būti atmesti

Tokiu būdu, tiek Sauliaus Grinkevičiaus, tiek Virginijos Baltraitienės pasiūlymai privalėjo būti atmesti iškarto po pateikimo, o pasiūlymų autoriams priminta, kad jie prisiekė laikytis ir vykdyti Lietuvos įstatymus.

[quote author=“V. Muntianas“]Atlikus gatvių reitingavimą, valdžia prarastų įtaką gatvių asfaltavimo eiliškumui  [/quote]

Dar primenu, kad už priesaikos nesilaikymą gali būti pradėta ir apkalta. Pavedimas per keturis praėjusios kadencijos metus taip ir nebuvo įvykdytas

Dar praėjusios kadencijos pradžioje, 2015 metų pavasarį, valdančiosios koalicijos tarybos narių posėdyje pasiūliau identifikuoti visus rajono kelius ir gatves, reikalaujančius remonto ir pagal patvirtintus nuostatus atlikti jų reitingavimą. Tokiu būdu atsirastų kelių ir gatvių sąrašas, pagal kurį būtų skaidriai ir objektyviai vykdomi asfaltavimo darbai.

Nors tokiam pasiūlymui pritarė ir Saulius Grinkevičius, ir kolegos tarybos nariai, bei pavedė tuometiniam savivaldybės administracijos direktoriui Ovidijui Kačiuliui paruošti gatvių reitingavimo nuostatus, bet pavedimas per keturis praėjusios kadencijos metus taip ir nebuvo įvykdytas.

Matomai todėl, kad atlikus gatvių reitingavimą, valdžia prarastų įtaką gatvių asfaltavimo eiliškumui.

Todėl dabartinis buvusio mero apgailestavimas, kad nėra gatvių asfaltavimo sąrašo, mano manymu, yra nenuoširdus.

Labiau panašu į priekabiavimą, nei oponavimą

Ir visumoje Strateginio veiklos plano svarstymas Kėdainių rajono taryboje iš opozicijos pusės, sprendžiant iš Ingridos Marijošienės straipsnio, labiau panašu į priekabiavimą, nei oponavimą.

Manau, kad tokiuose straipsniuose galimai naudojamos ir juodosios technologijos, kuomet tikroji esmė paskandinama prielaidose, spėlionėse ir galimai mele.

Štai kitame padovanotam man „Kėdainių mugė“ numeryje ant rekonstruoto Kėdainių miesto parko nuotraukos uždėta Sauliaus Grinkevičiaus nuotrauka, kurioje parašyta: „Praėjusios kadencijos rajono vadovai ir savivaldybės specialistų bei architektų komanda generavo idėjas, kaip turėtų atrodyti parko viešosios erdvės, skirtos šeimų laisvalaikiui, sporto ir kultūros renginiams, koncertams, aktyviam ir pasyviam poilsiui gamtoje.“

2015 metų gegužės mėnesį, t. y. mero Sauliaus Grinkevičiaus kadencijos pradžioje, valdančiosios koalicijos tarybos narių posėdyje Adelė Štelmokienė išreiškė pasipiktinimą, kad už mokesčių mokėtojų pinigus planuojama pakloti miesto buitinių nuotekų tinklus į administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio namus.

Vicemerė Olga Urbonienė tuomet paaiškino, kad buitinių nuotekų tinklai bus klojami į rekonstruojamą miesto parką, kad ji jau susitiko su parko rekonstrukcijos projekto autoriais ir įsitikino, kad neužilgo galėsim įgyvendinti labai puikų projektą. Jai pritarė ir meras Saulius Grinkevičius.

[quote author=“V. Muntianas“]Primenu, kad už priesaikos nesilaikymą gali būti pradėta ir apkalta[/quote]

Ką visą kadenciją O. Kačiulio vadovaujama savivaldybės administracija?

Valdančiosios koalicijos tarybos nariai buvo nuraminti, o kartu sužinojome, kad dar iki mūsų kadencijos pradžios sugeneruotos idėjos dėl Kėdainių miesto parko rekonstrukcijos ir jau baigiamas rekonstrukcijos projektas. Tad reiktų atlikti atskirą tyrimą – ką visą kadenciją O. Kačiulio vadovaujama savivaldybės administracija veikė su Kėdainių miesto parko rekonstrukcijos projektu, nes projektas realiai buvo įgyvendintas tik nuo 2019 metų gegužės mėnesio iki 2020 metų pabaigos – jau pasibaigus Sauliaus Grinkevičiaus kadencijai.

Todėl, jei „Kėdainių mugės“ redakcija nori įsiteikti laikraščio savininkams, tai Sauliaus Grinkevičiaus nuotrauką, manau, turėtų spausdinti ne ant rekonstruoto miesto parko nuotraukos, o ant Ovidijaus Kačiulio gyvenamojo namo nuotraukos, nes be Sauliaus Grinkevičiaus pritarimo šis namas nebūtų prijungtas prie miesto fekalinės kanalizacijos tinklų, kurie į miesto parką taip ir nebuvo pakloti ir baigėsi ties minėtu gyvenamuoju namu.

Dėkoju draugams už palinkėjimus, bet manau, kad melagienų viešojoje erdvėje yra ir taip pakankamai daug, todėl nebūtina skaityti dar ir „Kėdainių mugėje“.

 

Dėl V. Muntiano pateiktoje nuomonėje išdėstytos kritikos buvusiam merui S. Grinkevičiui, dabar einančiam rajono tarybos nario pareigas, „Rinkos aikštės“ redakcija kreipėsi į S. Grinkevičių, prašydama atsakyti į keletą klausimų, kad būtų suteikta atsakymo teisė kritikuojamam asmeniui. „Rinkos aikštė“ S. Grinkevičiaus paklausė:

  1. 2015 metų pavasarį valdančiosios koalicijos tarybos narių posėdyje Viktoras Muntianas pasiūlė identifikuoti visus rajono kelius ir gatves, reikalaujančius remonto ir pagal patvirtintus nuostatus atlikti jų reitingavimą. Tokiam pasiūlymui Jūs kartu su kolegomis pritarėte ir pavedėte tuometiniam savivaldybės administracijos direktoriui Ovidijui Kačiuliui paruošti gatvių reitingavimo nuostatus. Kodėl per ketverius Jūsų kadencijos metus šis Jūsų pavedimas taip ir nebuvo įvykdytas?
  2. Jei būtų atliktas gatvių reitingavimas, ar rajono valdžia prarastų įtaką nustatant gatvių asfaltavimo eiliškumą?
  3. 2015 metų gegužės mėnesį valdančiosios koalicijos tarybos narių posėdyje (o vėliau ir viešai) Adelė Štelmokienė išreiškė pasipiktinimą, kad už mokesčių mokėtojų pinigus planuojama pakloti miesto buitinių nuotekų tinklus į administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio namus Minareto gatvėje. Tuomet Jūsų komanda atrėmė, kad  buitinių nuotekų tinklai bus klojami į rekonstruojamą miesto parką. Kodėl buitinių nuotekų tinklai nebuvo nukloti į miesto parką, o baigėsi ties O. Kačiulio namu?
  4. Ar be Jūsų pritarimo O. Kačiulio namas galėjo būti prijungtas prie miesto fekalinės kanalizacijos tinklų?

Informuojame, kad nei į vieną pateiktą klausimą S. Grinkevičius neatsakė, nurodydamas, kad, pasak jo, šie klausimai skirti savivaldybės administracijos direktoriui.

Kėdainių rajono savivaldybės paklausus, ar tiesa, kad jokie buitinių nuotekų tinklai nėra nukloti į rekonstruotą miesto parką, ar tiesa, kad jie buvo nukloti tik Minareto gatvėje ir baigiasi ties Ovidijaus Kačiulio namu, savivaldybės Statybos ir turto skyriaus vedėja Audronė Naujalienė pateikė tokį atsakymą: „Pagal poreikį techniniame projekte buvo numatyta ir atnaujintame miesto parke vandentiekio ir nuotekų tinklai įrengti pergolėje prie  įėjimo į parką ir tualete prie minareto.  Minėti inžineriniai tinklai pajungti į miesto vandentiekio ir nuotekų sistemą. 2017–2018 m., rengiantis vykdyti miesto parko atnaujinimo projektą ir siekiant įrengti tualetą prie minareto, buvo įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai Minareto gatvėje, į kuriuos dabar pajungtos tualeto vandentiekio ir nuotekų sistemos.“ 

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video