Tarp šalies Metų mokytojų – ir Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogė Irma Krivickienė

 Tarp šalies Metų mokytojų – ir Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogė Irma Krivickienė

Aldo Surkevičiaus nuotr.

Rasa JAKUBAUSKIENĖ

Rytoj, spalio 5-ąją, Tarptautinės mokytojų dienos proga, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bus apdovanoti Metų mokytojai. Premijos bus įteiktos 5 pedagogėms. Viena iš jų – Kėdainių šviesiosios gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė Irma Krivickienė, praėjusiais metais pelniusi ir rajono Metų mokytojo titulą. Stulbinamais ugdytinių pasiekimais chemijos konkursuose ir olimpiadose ne tik rajone, bet ir visoje šalyje garsėjanti pedagogė sako, kad tiek jos pačios, tiek ir mokinių apdovanojimai bei pasiekimai – tai nuoseklaus ir kruopštaus pasirengimo pamokoms rezultatas, kuris pasiekiamas tik palaikant ir bendradarbiaujant visai gimnazijos bendruomenei.

Apdovanojimas uždeda atsakomybes

Mokytoja šypsodamasi teigia, kad toks įvertinimas jai yra malonus, tačiau kuklindamasi sako, jog sudėtinga jį priimti, kai žinai, kad kolegos taip pat stengiasi kuo geriau vaikus išmokyti ir sudominti dėstomu dalyku.

„Džiaugiuosi, kad darbas, kurį dirbu, atrodo svarbus ir reikšmingas ne tik man. Tačiau truputį nejauku, nes matau aplink save daug kolegų, kurie taip pat dirba puikiai ir yra verti būti Metų mokytojais. Nesijaučiu niekuo išskirtinė ar ypatinga, tiesiog dirbu darbą, kuris man patinka, – kalba I. Krivickienė. – Svarbu tai, kad čia ne mano vienos pasiekimas, tai visos Kėdainių šviesiosios gimnazijos bendruomenės pasiekimas ir įvertinimas.

„Svarbu tai, kad čia ne mano vienos pasiekimas, tai visos Kėdainių šviesiosios gimnazijos bendruomenės pasiekimas ir įvertinimas. Vienas mokytojas yra niekas. Pirmiausia, jis turi turėti gerų, motyvuotų mokinių, puikių auklėtinių; dirbti komandoje su bendraminčiais kolegomis; turėti palaikančius ir paskatinančius vadovus ir būti lydimas sėkmės. Todėl esu dėkinga visiems, kurie prisidėjo prie mano laimėjimo, ir likimui, kuris lėmė būti tinkamu laiku tinkamoje vietoje, susitikti ir bendrauti su puikiais žmonėmis.

I. Krivickienė

Vienas mokytojas yra niekas. Pirmiausia, jis turi turėti gerų, motyvuotų mokinių, puikių auklėtinių; dirbti komandoje su bendraminčiais kolegomis; turėti palaikančius ir paskatinančius vadovus ir būti lydimas sėkmės. Todėl esu dėkinga visiems, kurie prisidėjo prie mano laimėjimo, ir likimui, kuris lėmė būti tinkamu laiku tinkamoje vietoje, susitikti ir bendrauti su puikiais žmonėmis“.

Metų mokytoja prisipažįsta, kad toks apdovanojimas uždeda atsakomybę prieš mokinius, jų tėvus, gimnazijos bendruomenę.

„Turi būti vertas tokio įvertinimo ir toliau gerai dirbti. Tai suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, nes patvirtina, kad taip, kaip dirbu, yra gerai, tačiau didelės ilgalaikės įtakos tikrai neturi. Šventės ateina ir praeina, lieka kasdienybė, kurioje dirbi įprastiniu ritmu, kaip esi per daugelį metų įpratęs“, – sako Šviesiosios gimnazijos chemijos mokytoja.

Pasiruošimas pamokoms užima daug laiko

I. Krivickienė per pamokas naudoja aktyviuosius ir inovatyvius mokymo metodus, o ypatingų gabumų turinčius mokinius skatina kurdama specialius ugdymo būdus.

Ugdydama gabius mokinius, ji bendradarbiauja su Vilnius Tech, KTU, VDU, kitais socialiniais partneriais. Jos mokiniai pelno apdovanojimus tarptautinėse ir respublikinėse olimpiadose, o iš šių metų Baltijos šalių chemijos olimpiados jos auklėtinis grįžo su aukso medaliu.

„Pasiruošimas pamokoms užima daug laiko. Žmonės stebisi: dirbi trisdešimt metų, o dar reikia ruoštis pamokoms. Tai dar nemoki chemijos? Sudėtinga paaiškinti, kad tu ne dalyką mokaisi, o ruošiesi tą dalyką pateikti taip, kad būtų nenuobodu, suprantama kuo didesniam mokinių skaičiui kiekvienoje klasėje, ruoši užduotis, ieškai naujos informacijos ir t. t.“, – puikių rezultatų užkulisius atskleidžia I. Krivickienė.

„Turi būti vertas tokio įvertinimo ir toliau gerai dirbti. Tai suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, nes patvirtina, kad taip, kaip dirbu, yra gerai, tačiau didelės ilgalaikės įtakos tikrai neturi. Šventės ateina ir praeina, lieka kasdienybė, kurioje dirbi įprastiniu ritmu, kaip esi per daugelį metų įpratęs.

I. Krivickienė

Mokytoja yra aktyvi STEAM mokymo metodų iniciatorė, skatinanti ir vadovaujanti mokinių ilgalaikiams projektiniams tiriamiesiems darbams. Mokiniai chemijos praktinius darbus atlieka ne tik gimnazijoje, bet ir išvykę į universitetus, mokslo įstaigas.

Mokytojos Irmos kūrybiškumas, inovatyvumas, profesionalumas, sudominant ir įtraukiant mokinius į STEAM ugdymo veiklas, buvo svarus indėlis, siekiant šios gimnazijos veiklos pripažinimo tarptautinėje erdvėje. 2022 m. gimnazija tapo STEM „School Label expert“ mokykla.

„Chemija yra sunkus mokslas. Nelengva ją visiems suprasti ir išmokti. Tai žinau, todėl stengiuosi, kad pamokos būtų nenuobodžios, paįvairinu gyvenimiškais pavyzdžiais, provokuojančiais klausimais, skatinu mąstyti. Perskaičiau auklėtinių dovanotoje knygoje pagrindinės herojės mintį: chemija – tai kaita. Geriau nė nepasakysi, – šypsosi pedagogė. – Kaita, kuri vyksta visur aplink mus, ir yra gyvenimo variklis.“

Savo patirtimi I. Krivickienė taip pat dalinasi vesdama praktinius seminarus Lietuvos mokytojams, yra įvairių darbo, studijų ir kūrybinių grupių narė.

Šviesiosios gimnazijos mokytoja yra chemijos konkursų ir olimpiadų vertinimo komisijų narė, aktyviai dalyvauja Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos (LChMA) veikloje, teikė siūlymus chemijos atnaujintųjų bendrųjų programų projekto tobulinimui.

Asociacija išrinko I. Krivickienę 2020 metų chemijos mokytoja, kuri teigia profesinėje srityje dar turinti vieną tikslą: „Jei pavyks, bandysiu siekti eksperto kvalifikacinės kategorijos“.

O paklausta, ko norėtų palinkėti sau artėjančios Mokytojų dienos proga, šypsodamasi atsakė trumpai: „Norėčiau palinkėti energijos ir sveikatos: kad nepristigčiau jėgų, kol galima bus pasitraukti į užtarnautą poilsį“.

Kas pretenduoja į Kėdainių rajono Metų mokytojos 2022 titulą, sužinosite jau rytoj.

1 Komentaras

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video