Tarptautinis pažengusios mokyklos STEAM ženklas jau ir Kėdainiuose

 Tarptautinis pažengusios mokyklos STEAM ženklas jau ir Kėdainiuose

Mūsų krašto lyderė švietime Šviesioji gimnazija, nors ir lieka pirmaujančia iš visų krašto gimnazijų, visgi patyrė nuosmukį. Šiemet ji yra 39 reitingo vietoje, kai pernai buvo 23, užpernai – 22./„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Kristina Mirvienė

Šiuos mokslo metus Kėdainių Šviesioji gimnazija pradėjo pelniusi tarptautinį pažengusios STEAM ugdymą vykdančios mokyklos kokybės ženklą. Šis ženklas Briuselio STEAM School Label platformos ekspertų suteikiamas už tikslingą ir kryptingą STEAM ugdymo strategijos įgyvendinimą. Kėdainių Šviesioji gimnazija, siekdama suteikti kuo įvairiapusiškesnį, o taip pat geriausiai šiuolaikinio pasaulio poreikius atitinkantį išsilavinimą, dar 2015 metais tapo viena pirmųjų Lietuvos STEAM ugdymą vykdančių mokyklų tinklo nare, o prieš porą metų prisijungė ir prie tarptautinio STEAM mokyklų tinklo. Dar viena džiugi žinia, kad šios gimnazijos mokiniai spalio pradžioje dalyvavo Europos jaunimo forume Strasbūre kaip vieno iš STEAM projektinių darbų konkurso nugalėtojų atstovai.

Kas yra STEAM?

STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką, siejant šias disciplinas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.

Šiuolaikinėms technologijoms vis labiau skverbiantis į mūsų kasdienybę, darbo rinkoje jau kurį laiką jaučiamas įvairių inžinerinių, informacinių, matematikos, gamtos mokslų bei aukštųjų  technologijų specialistų trūkumas. Turbūt akivaizdu, kad ateityje šių specialybių paklausa tikrai nemažės.

Deja, kol kas minėtų krypčių studijos Lietuvoje nėra pačios populiariausios tarp būsimųjų studentų.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO duomenimis, šiemet pagal pirmąjį prioritetą per pagrindinį priėmimą stojantieji ir vėl labiausiai rinkosi socialinių, sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių programas.

Panašios tendencijos vyravo ir daugelyje kitų pasaulio valstybių, tad jau prieš porą dešimtmečių JAV buvo pradėtas kurti specializuoto STEAM (science, technology, engineering and mathematics) ugdymo strategijos, kurios paplito po pasaulį, taip pat prie jų prisijungė ir Lietuva.

„STEAM ugdymas daugumoje pažangiausių pasaulio šalių jau yra tapęs prioritetiniu, nes nuolat kintančiame pasaulyje vis svarbesnės tampa mokslinės ir technologinės inovacijos, todėl, šiandienos mokiniai turi ugdytis gebėjimus naudotis gamtos mokslų, matematikos, technologijų žiniomis ir taikyti jas spręsdami asmenines, socialines ir globalias problemas.

Siekdami savo mokinius paruošti XXI a. iššūkiams, ugdyti problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, supažindinti su STEAM profesijų galimybėmis ir populiarinti jas, įgyvendiname platesnę ir gilesnę STEAM programą, bendradarbiaudami su universitetais, mokslo įstaigomis, verslu. STEAM ugdymą grindžiame mokinių asmeninės iniciatyvos ir smalsumo skatinimu, juos įtraukiant į įvairialypę praktinę tyrimų, inžinerinio projektavimo veiklą.

Tai yra ir mokymasis dirbti tarpdisciplininėje komandoje bendradarbiaujant, formuojant įgūdžius, kurie vis labiau reikalingi ateities profesijoms“, – Kėdainių Šviesiosios gimnazijos STEAM ugdymo koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Krasauskienė.

 Pedagogė pastebi, kad  STEAM ugdymas Šviesiojoje gimnazijoje davė akivaizdžius rezultatus. „Matome, kad STEAM ugdymo strategijos tikrai labai pasiteisina, nes pastaraisiais metais vis daugiau mūsų gimnaziją baigusių abiturientų renkasi būtent tiksliųjų ir technologinių mokslų studijas. Taip pat labai džiaugiamės, kad STEAM dalykų studijas renkasi ir merginos, tarp kurių, šios yra paprastai dar mažiau populiarios“, – pabrėžia A. Krasauskienė.

Kėdainių Šviesiosios gimnazijos moksleiviai statė ir makaronų tiltus.

Kaip vyksta STEAM ugdymas?

Šviesiojoje gimnazijoje STEAM ugdymas apima net keletą veiklos krypčių, su mokiniais dirba daugiau nei 15 skirtingų mokomųjų dalykų pedagogų.

„Mūsų gimnazijoje STEAM ugdymas integruojamas į visą kasdienį ugdymo procesą, taip pat įgyvendiname biotechnologijų programą I–II klasių mokiniams, turime įsteigę specializuotas universitetines klases (VDU ir VILNIUS TECH), veikia „Mokinių mokslinė draugija“, vyksta STEAM krypčių neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai, įvairios mokslo populiarinimo, viešinimo, profesinio orientavimo ir kt. veiklos, organizuojamos patirtinio ugdymo(si) dienos, susitikimai, edukacinės išvykos į universitetus, mokslo, verslo ir kitas įstaigas, mokiniai dalyvauja „Žaliojoje olimpiadoje“, kitose olimpiadose, konkursuose, konferencijose, mokslo festivalyje „Erdvėlaivis žemė“, kartu su VILNIUS TECH įgyvendiname projektą „Ateities inžinerija“, o taip pat dalyvaujame bei organizuojame įvairius kitus tiek Lietuvos, tiek tarptautinius projektus“, – sako A. Krasauskienė.

Pašnekovė pasakoja, kad, stiprinant ir plėtojant į STEAM orientuotą ugdymą, vyksta intensyvus bendradarbiavimas su  universitetais, moksliniais institutais, verslininkais bei kitais praktikais.

„Mokiniai turi daug unikalių galimybių dar būdami gimnazijos suole įgyti žinių bei bendrauti ir kartu mokytis su iškiliais šalies mokslininkais, universitetų dėstytojais, verslininkais.

Mokiniams nuolat rengiami mokymai, paskaitos, praktiniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės. Jaunuoliai ar jų komandos įgyvendina įvairius STEAM projektus, brandos darbus, kuriems vadovauja mūsų gimnazijos mokytojai, taip pat konsultuoja aukštųjų mokyklų dėstytojai, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Žemdirbystės instituto mokslininkai bei kiti specialistai.

Labai džiaugiamės, kad mūsų mokiniams naudotis laboratorijomis bei kitais darbams atlikti reikalingais įrenginiais leido mokslo įstaigos, verslo įmonės, tokios kaip Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Žemdirbystės institutas, VDU Žemės ūkio akademija, VILNIUS TECH, AB „Lifosa“. Nes iš tikrųjų susiduriame su iššūkiu, kaip suteikti mokiniams visą reikalingą techninę bazę tyrimams, projektams atlikti.

Taip pat esame labai dėkingi ir mokinių tėvams, kurie nepagaili savo laiko bei kitų išteklių vežiojant mokinius į laboratorijas, universitetus ar rengiant edukacinius renginius savo darbovietėse. Iš tikrųjų mokantis pagal STEAM ugdymo principus bendradarbiauja visa gimnazijos bendruomenė“, – sako A. Krasauskienė.

Šviesiojoje gimnazijoje STEAM ugdymas apima net keletą veiklos krypčių, su mokiniais dirba daugiau nei 15 skirtingų mokomųjų dalykų pedagogų.

Aut. past.

Daugybė projektų

Pedagogė vardija daugybę įvairių STEAM projektų, kuriuos įgyvendinant mokiniai įgyja neįkainojamų teorinių ir praktinių žinių bei gebėjimų, išbando save įvairiose srityse ir pasimatuoja ateities profesiją.

A. Krasauskienė pastebi, kad STEAM veikla tobulina ir mokytojų dalykinę, tyrimų bei techninės kūrybos kompetencijas, stiprina mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi, juk sukonstruoti, pvz., išmanųjį šiltnamį reikia visų gamtos, tiksliųjų mokslų žinių. Nemaža dalis šių projektų teikia realią praktinę naudą ir iki šiol sėkmingai gyvuoja, tęsia veiklą.

Vienas iš STEAM projektų, kurį įgyvendino mokiniai kartu su informacinių technologijų mokytoja Rasa Jėckiene, yra sukurta mobilioji programėlė „KedGO20“. Ji skirta visiems norintiems geriau pažinti Kėdainių senamiestį. Programėlėje pateikiamas Kėdainių senamiesčio žemėlapis, kuriame spustelėjus ant lankytinų objektų atsiranda jų aprašymas.

Dar vienas ne mažesnį įspūdį paliekantis projektas – mokinių ir biologijos mokytojos Birutės Petraitienės sukurtas projektas „Išmanusis šiltnamis“. Tai sumažinta realiai veikiančio modernaus šiltnamio versija, kuriame su išmaniųjų technologijų pagalba reguliuojama oro temperatūra, drėgmė bei šviesos kiekis ir pobūdis, taip pat kiti parametrai.

STEAM ugdymo rėmuose buvo įgyvendintas ir ekonomikos srities projektas. Mokiniai, kuruojami ekonomikos mokytojos Lilės Žukauskienės, įsteigė MB (mažąją bendriją) „TrečiaDienis“, kuri parengė verslo planą, sukūrė gimnazistų uniformos dalį ir vykdo prekybą drabužiais su gimnazijos atributika.

STEAM ugdymas integruoja ir menus. Įgyvendintas dizaino technologijų ir inovacijų temos projektas „Oro balionas“ apima tiek dizaino, tiek inžinerinius sprendimus. Dailės mokytojos Jolantos Issos ir jos mokinių sukurtas daugiafunkcinis naktinis šviestuvas „Oro balionas“ ne tik skleidžia šviesą, bet ir turi integruotą vaizdo kamerą, kuri gali atlikti aplinkos ar vaiko stebėjimo funkciją.

Chemijos mokytojų Irmos Krivickienės ir Daivos Ivaškevičienės kuruojamos mokinių komandos ieškojo klimato kaitos mažinimo galimybių, panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Pasitelkę fizikos, biologijos, chemijos žinias mokiniai sukonstravo ir išbandė savo pačių suprojektuotus žaliosios energetikos įrenginių modelius – saulės kolektorius „Išmanioji spintelė“ ir „Švyturys“. 

Pagamintos saulės energiją naudojančios jėgainės, kurių viena gali įkrauti mobilųjį telefoną, o kita naudojama kaip metodinė demonstracinė priemonė. Pradėtas įgyvendinti projektas tematika „Biomedicina“. Gaminamas nugriuvimo prevencijos prietaisas senoliams.

Stiprinant ir plėtojant į STEAM orientuotą ugdymą, vyksta intensyvus bendradarbiavimas su  universitetais, moksliniais institutais, verslininkais bei kitais praktikais.

Aut. past.

Planuojami nauji projektai

Mokiniai bei mokytojai jau planuoja naujus STEAM ugdymo projektus.

„Jau sukaupėme tikrai daug vertingos patirties ugdydami mokinius kaip ateities STEAM mokslų sričių tyrėjus, inovacijų kūrėjus ir diegėjus, naujų aukštos pridėtinės vertės produktų bei paslaugų kūrėjus ir gamintojus, stiprindami jų dalykines ir tarpdalykines, iniciatyvumo, kūrybiškumo, lyderystės ir verslumo kompetencijas, reikalingas sėkmingai profesinei karjerai.

Kuriame inovacijų kultūrą, skatindami gimnazijos bendruomenės domėjimąsi STEAM mokslų naujausiais išradimais, su jais susijusių pramonės šakų pasiekimais bei vystymosi galimybėmis Lietuvoje ir pasaulyje. Tad esu tikra, kad ir šie metai mus nustebins ne vienu puikiu STEAM projektu“, – pasidžiaugia A. Krasauskienė.

3 Komentarai

  • Kiek teko prisiminti p. A.Krasauskienę, anksčiau, ji buvo panašesnė į Lietuvos švietimo nelaimę. Laikai keičiasi. Žmonės pasineša(tobulėja)…

  • Kaip skirtingai matome žmones ir tradiciškai negatyviai… Darbštus, gilus, suprantantis švietimo procesq žmogus. Pozityviai mąsto, daug reikalauja iš savęs. Daugiau tokių žmonių švietime būtų, gal daugiau logiškesnių sprendimų būtų.

  • […] yra aktyvi STEAM mokymo metodų iniciatorė, skatinanti ir vadovaujanti mokinių ilgalaikiams projektiniams […]

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video