Stilistinis didžiųjų raidžių vartojimas (2-a pamokėlė)

 Stilistinis didžiųjų raidžių vartojimas (2-a pamokėlė)

BNS Tomo Urbelionio nuotr.

Rūta Švedienė, kalbininkė

Svarbiausių kulto aktų, pagrindinių religinių apeigų, šventraščių ir pagrindinių jų dalių pavadinimų visi žodžiai, kuriems suteikiama išskirtinė reikšmė, gali būti rašomi iš didžiosios raidės, pvz.: Švenčiausiasis Sakramentas, arba Eucharistija, Eucharistijos Sakramentas, Viešpaties Vakarienė; Komunija, Pirmoji Komunija, Mišios, Šventasis Raštas, Senasis Testamentas, Naujasis Testamentas.

Pagrindinio sakramento pa vadinimo Švenčiausiasis Sakramentas abu žodžiai gali būti rašomi iš didžiosios raidės, kitų sakramentų pavadinimuose iš didžiosios raidės paprastai rašomas tik pirmasis žodis, pvz., Krikšto sakramentas.

Stilistiniais sumetimais, ypač religiniuose tekstuose, žodis bažnyčia reikšme „religinė bendruomenė“ gali būti rašoma iš didžiosios raidės, pvz.: Katalikų Bažnyčia, Stačiatikių Bažnyčia, Bažnyčia.

Religiniuose tekstuose išskirtinių religinių įvykių ar objektų pavadinimų visi sudaromieji žodžiai, išskyrus gimininius žodžius, prielinksnius ar jungtukus, pagal stilistinio didžiųjų raidžių vartojimo taisyklę gali būti rašomi iš didžiosios raidės, pvz.: [Merkinės] Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia, [Kauno] Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elžbietą bažnyčia, [Šiaulių] Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, [Kauno] Kristaus Prisikėlimo bazilika, [Antalieptės] Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, [Trakų] Šv. Dievo Motinos Gimimo cerkvė, [Panevėžio] Viešpaties Prisikėlimo cerkvė, [Kalvarijos] Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia, Švč. Sakramento bažnyčia, [Kauno] Dievo Kūno bažnyčia, [Stelmužės] Jėzaus Kryžiaus bažnyčia, [Antazavės] Dievo Apvaizdos bažnyčia.

Parengta pagal „Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai“, V., 2022

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video