Kalbininkės skyrelis: 4-a įterpinių skyrybos pamokėlė

 Kalbininkės skyrelis: 4-a įterpinių skyrybos pamokėlė

Rūta Švedienė, kalbininkė

Įterpiniai, kaip jau kalbėta praeitoje pamokėlėje, gali būti įvairių semantinių tipų pagal kalbėtojo nuostatą sakomo turinio atžvilgiu, sakinio ir įterpinio turinio santykį.

Apibrėžtas ar neapibrėžtas (paprastai persakomoje kalboje) žinių šaltinis, sprendimo autorius (iš ko sprendžiant, kieno žodžiais tariant, kieno nors teigimu, liudijimu, kokiais nors duomenimis, kokiomis nors žiniomis, kieno galva, nuomone, manymu, supratimu, anot, pasak ko, pagal ką, girdėti; įterptiniai sakiniai su kaip: kaip sakoma, kaip nurodyta, kaip pateikia ir pan.; į autoriaus kalbą citatose panašūs kalbėjimo veiksmažodžiai (be priklausomų žodžių ir su jais) pasakoja, pasakojo, pasakodavo, sako, sakė, sakydavo, rašė, rašo ir pan.ir kt.),

pvz.: Sprendžiant iš teisininko padarytos išvados, jie teisių į šį turtą neturi. Tai, Bruno žodžiais tariant, herojiško entuziazmo būsena. Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, viešiesiems pirkimams kasmet panaudojama apie 12 proc. šalies bendrojo vidaus produkto. Erdvė, pagal Hobbesą, yra visų daiktų egzistavimo būdas. Kaip sakė Žemės ūkio rūmų pirmininkas, tokios išmokos bus mokamos vienus metus. Vėliau, pasakoja jis, pažįstamas pasiūlė lankyti buhalterinės apskaitos kursus. Brolis, rašo laiške, negalės atvažiuoti dar kokį mėnesį. Pagal šį apibrėžimą, minima transporto priemonė turėtų būti priskirta pramoninės laivybos transporto priemonėms.

Pastaba: įterpinius su prielinksniu pagal kai kada sunkoka skirti nuo tokios pat raiškos sakinio dalies, plg. įterpinį sakinyje Pagal Konstituciją, Prezidentas daro metinius pranešimus ir sakinio dalį sakinyje Seimas elgėsi pagal Konstituciją. Daugiau pavyzdžių, kai pagal nėra įterpinys: Kovo pabaigoje pagal senąjį kalendorių prinoko vynuogės.
Pagal tai tekstas skirstomas į tris dalis.

Įterpiniai dažniau vartojami sakinio pradžioje, prieš abi pagrindines sakinio dalis ‒ veiksnį ir tarinį, pvz.: Pagal dabartines gyventojų apklausas, daugiamandatėje apygardoje partija galėtų pretenduoti į daugiau rinkėjų.

Remtasi lietuvių kalbos skyrybos taisyklėmis (VLKK patvirtinta 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. N-8 (178)) ir Albino Drukteinio parengta knyga „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (2020).
Apie kitus atvejus – kitą kartą.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video