Tags : parapija

Tikinčiųjų dėmesiui: Didžiosios savaitės liturginės apeigos Kėdainių dekanato bažnyčiose

Rajono dvasininkai informuoja tikinčiuosius, kokia tvarka vyks Didžiosios savaitės liturginės apeigos Kėdainių dekanato bažnyčiose. Šv. Juozapo parapija Kovo 28 d. – Didysis Ketvirtadienis. Paskutinė vakarienė. 18 val. – Didžiojo Ketvirtadienio liturginės apeigos. Kovo 29 d. – Didysis Penktadienis. Kristaus kančios pagarbinimo pamaldos. 8–10 val. bus klausomos išpažintys ir dalijama Komunija. 17 val. – einamas Kryžiaus […]Skaityti daugiau

Dotnuvos miestelis turi naują kunigą, kuriam dabar svarbiausia sutelkti parapijiečius

Rūta ŠVEDIENĖ Dar tik keturi mėnesiai, kaip Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios parapijoje klebonauja kunigas teol. lic. Giedrius Maskolaitis. Prieš tai 20 metų čia dirbo klebonas kunigas Gražvydas Geresionis. Kada, jei ne prieš šv. Kalėdas eiti pasišnekėti su kunigu. Ypač kai išgirsti kalbas, kad naujasis kunigas labai nuoširdus, labai gražiai, iš širdies laiko […]Skaityti daugiau

Kunigas Tomas Trečiokas: „Dievas kalba per įvykius ir gyvenimo dėsnius“

Akvilė KUPČINSKAITĖ Labūnavos Dievo Apvaizdos parapijos būtin rugsėjį plūstelėjo naujo vėjo gūsis – bendruomenės sielovada rūpintis pradėjo kunigas Tomas TREČIOKAS. Tai ne pirmoji šio dvasininko tarnystė mūsų krašte. Prieš 13 metų Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje jis ėjo vikaro pareigas ir pagelbėdavo kunigui Gintarui Pūrui. Šiandien dvasininkas dangiška globa apgaubia net tris parapijas. Tiesa, kunigo T. Trečioko tarnystė […]Skaityti daugiau

Šėtos bažnyčiai reikia paramos: klebonas kreipiasi į geros valios žmones

Šėtos Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje šiuo metu vyksta didžiausi per paskutinius 50 metų remonto darbai. Darbai pradėti po to, kai audra išplėšė bažnyčios bokšto smailės liuką, o jį remontuojant aptikta, kad vertikalus medžio kamienas, į kurį įstatytas kryžius, visiškai supuvęs. Aplinkinės palaikomosios konstrukcijos taip pat supuvusios. Supuvusių bokšto konstrukcijų remonto darbų sąmata siekia 25 416,91 […]Skaityti daugiau

Ne visos bažnyčios gautą paramą panaudojo

Eglė KUKTIENĖ Iš 20 tūkst. eurų, kuriuos šiemet krašto bažnyčioms skyrė rajono taryba, didesnė dalis pinigų yra vis dar nepanaudota. Vieniems skirta pinigų suma buvo per maža, kiti neranda rangovų, kurie apsiimtų remontuoti bažnyčią. Skyrė keturioms Iš bažnyčių rėmimo programos finansavimas šiemet buvo skirtas keturioms bažnyčioms. Prašymų būta daugiau, o ir prašytos sumos dažnu atveju […]Skaityti daugiau