2-a pamokėlė apie vienarūšių sakinio dalių skyrybą

 2-a pamokėlė apie vienarūšių sakinio dalių skyrybą

Kaip jau žinome, pagrindiniai vienarūšių sakinio dalių požymiai – sintaksinis ir prasminis lygiavertiškumas.

Visada turi išvardijimo intonaciją ir yra kableliais atskiriami vieno pagrindo požymius nurodantys derinamieji pažyminiai, pvz.: Diena išaušo nešalta, apsiniaukusi, darganota. „Vieno pagrindo“ – šiuo atveju reiškia, kad ir žodis „nešalta“, ir „apsiniaukusi“, ir „darganota“ kalba apie tą patį – koks tos dienos oras.

Bet sakinyje gali būti ir du trys pažyminiai, kurie nurodo ne vieno pagrindo požymius. Tada galima skirti kableliais arba ne.

Labiausiai šiuo atveju skyryba priklauso nuo to, kiek skirtingus požymius nusako pažyminiai ir kokia intonacija jie sakomi.

Pirma šios dienos taisyklė: ne vieno pagrindo požymius nurodantys

a) derinamieji pažyminiai ar priedėliai prieš pažymimąjį žodį,

b) nederinamieji pažyminiai po pažymimojo žodžio rašančiojo gali būti laikomi lygiaverčiais, pasakomi išvardijamąja intonacija ir atskiriami kableliais, pvz.:

a) Antroje namo pusėje buvo mažas(,) pakopomis išdėstytas parkas. Politikai pasiryžę tęsti svarbių(,) šalies energetinę nepriklausomybę stiprinančių planų įgyvendinimą. Šią kalbos sritį daugiausiai tyrė akademikas(,) habilituotas daktaras(,) profesorius Zigmas Zinkevičius. Parodoje išsiskiria dailininkų(,) metalo plastikos profesionalų darbai.

b) Tarp jo dirbinių – ir dekoratyvios verpstės iš juodmedžio(,) su pritvirtintomis kaulo roželėmis bei žiedais, taip pat mažyčiai kėgliai, telpantys gilėje. Klevų rūšį be vešlios lapijos (,) su negausių šaknų tinklu (,) rausvais, dekoratyviniais lapais pamėgo daugelio miestų apželdintojai.

Taigi čia kableliai gali būti, gali ir nebūti.

Klausimas. Kodėl nereikia kablelių sakiniuose Jauni dėmėtieji elniai sunkiai išgyvena sniegingą žiemą su atlydžiais ir Plaukuoti naktiniai drugiai man kėlė pasišlykštėjimą?

Atsakymas. Todėl, kad yra nusakomi labai skirtingi, ne vieno pagrindo požymiai. Pvz., „Jauni“ nusako amžių, o „dėmėtieji“ išvaizdą.

Klausimas. Štai sakinys: Nekomerciniai, kultūriniai projektai turi turėti arba pakankamai gerbėjų, arba rėmėjų. Kodėl po žodžio „nekomerciniai“ yra kablelis? Juk nusakomi ne vieno pagrindo požymiai ‒ „nekomerciniai“ ir „kultūriniai“ aprašo skirtingus dalykus.

Atsakymas. Taip, čia kablelis gali būti, gali ne. Bet vienarūšėmis gali virsti ir ne to paties sintaksinio ryšio sakinio dalys, jei jos kalbėtojui savo turiniu yra vienodai svarbios bendrosios sakinio dalies atžvilgiu ir pasakomos išvardijamąja intonacija.

Kai kada išvardijamąja intonacija yra pasakomos visai skirtingos sakinio dalys, pvz.: Man reikia jų visų, čia ir dabar.

Bet, žinoma, gali būti ir taip: Man reikia jų visų čia ir dabar.

Viskas priklauso nuo akcentavimo, nuo intonacijos.

Priedėlis – daiktavardžiu reiškiamas ir bent linksniu derinamas pažyminys.

Priedėliu pasakome papildomą, antraeilį daikto pavadinimą, pvz.: Pamačiau Giedriaus pusseserę Aistę. – Pamačiau Aistę, Giedriaus pusseserę.

Čia žodis pusseserė yra priedėlis.

Remtasi lietuvių kalbos skyrybos taisyklėmis (VLKK patvirtinta 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. N-8 (178)) ir Albino Drukteinio parengta knyga „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (2020).

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video