1-a dalyvinių, pusdalyvinių ir padalyvinių aplinkybių skyrybos pamokėlė

 1-a dalyvinių, pusdalyvinių ir padalyvinių aplinkybių skyrybos pamokėlė

Taisyklė. Išplėsta dalyvinė, pusdalyvinė ar padalyvinė aplinkybė arba dvi ir daugiau neišplėstų gali būti išskiriamos kableliais, jei norima išryškinti jų prasminį ir intonacinį savarankiškumą, pvz.: Išėjusi iš mokyklos(,) direktorė stabtelėjo.

Girdėdami pasakojimus(,) vyrai tik juokėsi. Einant didžiuoju vieškeliu pro beužankančius tvenkinius(,) galima pamatyti kažkada didelio dvaro liekanas.

Aš net vardus jiems sugalvojau(,) sėdėdamas prirūkytame kambaryje. Jis pajuto, kad(,) tvinksint širdžiai(,) lyg adatėlėmis bado pirštų galiukus. Įėjęs ir nusirengęs(,) svečias prisėdo ant suolo krašto.

Aplinkybes reikia išskirti, kai jų neišskyrus sakinys gali būti suprantamas dvejopai. Pataisas priėmę pirmame posėdyje, įstatymą galėsime svarstyti vėliau arba Pataisas, priėmę pirmame posėdyje įstatymą, galėsime svarstyti vėliau.

Dažnai daroma klaida: išskiriama tik iš vienos pusės, jei prieš aplinkybę yra jungtukas, pvz., Liucė valgomajame dengė stalą, bet išgirdusi svečią, tuoj išbėgo jo pasitikti.

Taisyklingai bus taip: Liucė valgomajame dengė stalą, bet, išgirdusi svečią, tuoj išbėgo jo pasitikti, arba taip: Liucė valgomajame dengė stalą, bet išgirdusi svečią tuoj išbėgo jo pasitikti. Tai yra aplinkybes skiriame arba iš abiejų pusių, arba nė iš vienos.

Remtasi lietuvių kalbos skyrybos taisyklėmis (VLKK patvirtinta 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. N-8 (178)) ir Albino Drukteinio parengta knyga „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (2020).

Apie kitus atvejus – kitą kartą.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video