2-a pamokėlė apie aiškinamųjų sakinio dalių skyrybą

 2-a pamokėlė apie aiškinamųjų sakinio dalių skyrybą

Pirmoje pamokėlėje jau kalbėjome, kad aiškinamosios sakinio dalys gali būti su įvadiniais, arba, kitaip sakant, su jungiamaisiais, žodžiais arba be jų. Yra keturios grupės įvadinių žodžių pagal jų reikšmes bei vaidmenį sakinyje. Tad yra ir 4 taisyklės.

Šiandien aptarsime dvi, kai kableliai būtini.

Pirma taisyklė: aiškinamoji sakinio dalis su jungiamaisiais žodžiais būtent, tai yra (t. y.), kaip antai (kaip ta pačia reikšme), arba (tapatumo reikšme), vadinamasis (-oji), iš jų, tarp jų ir pan. yra išskiriama kableliais, pvz.: Galutinis žmogaus pašaukimas yra tiktai vienas, būtent dieviškasis. Tupinėti po namus, tai yra palesinti vištas, apsitvarkyti kieme, paruošti pietus, jai dar užteko  sveikatos. Patys iškiliausieji profesionaliosios, arba klasikinės, kultūros kūrėjai yra savo tautų vaikai. Krauta 3,718 mln. tonų, arba 10,1 proc. daugiau nei pernai, ir spalio mėnesį. Ypač  svarbiems svečiams bus įrengtas atskiras, vadinamasis VIP, kambarys. Penki darbininkai, iš jų du traktorininkai, buvo paskirti surinktas šiukšles nuvežti į aikštelę. Gamtosaugininkų kalba kalbant, visos paukščių, tarp jų gulbių, bylos buvo priskirtos pirmaeilio tyrimo byloms.

Įsidėmėtina! Po žodžio pavyzdžiui kablelis gali būti nerašomas taip pat, kaip ir po kitų jungiamųjų žodžių, arba rašomas kaip po įterpinio, pvz.: Kai kuriose miško vietose, pavyzdžiui(,) eglynuose, buvo pažliugę. Šiandien, pavyzdžiui(,) rytinėje diskusijoje, buvo prikalbėta visokių nesąmonių.

Primintina, kad anksčiau visada žodis pavyzdžiui buvo išskiriamas, o dabar jau bus ne klaida, jei neišskirsime. Žiūrint, kaip jį traktuosime: ar kaip įterpinį (skiriame), ar kaip įvadinį (jungiamąjį) paaiškinimo žodį (neskiriame).

Taip pat elgiamės ir su žodžiais sakykim(-e), tarkim(-e).

Pvz.: Kai kurie mūsų miestai, sakykim(,) Alytus, Klaipėda, Marijampolė, turi savas televizijas. Ekstremaliomis sąlygomis, tarkim(,)karo metais, tokios nuotaikos plinta greit.

Antra taisyklė: aiškinamoji sakinio dalis su išskirtį, įtrauktį ar atskirtį reiškiančiais jungiamaisiais žodžiais be, išskyrus, įskaitant (ir), kitaip negu (nei), neišskiriant (ir), ne(į)skaitant, atvirkščiai negu (nei), priešingai negu (nei), skirtingai negu (nei), skirtingai nuo išskiriama kableliais, pvz.: Per karą, be kitų žmonių, tėvas priglaudė ir už save vyresnę seserį. Savo parašais parėmė visų Seimo frakcijų, išskyrus vieną, atstovai.

Žmogus, priešingai negu žvėris, komunikuoja su objektu. Ši kalba, skirtingai nuo baltų kalbų, neturi gramatinės giminės kategorijos.

Remtasi lietuvių kalbos skyrybos taisyklėmis (VLKK patvirtinta 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. N-8 (178)) ir Albino Drukteinio parengta knyga „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (2020).

Apie kitus atvejus – kitą kartą.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video