Socialinio emocinio ugdymo nauda besiformuojančiai asmenybei

 Socialinio emocinio ugdymo nauda besiformuojančiai asmenybei

Asmeninio archyvo nuotr.

Gitana Kaupienė, Laima Janonienė, Dalia Pabarčienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojos

Pandemijos laikotarpis paveikė visą pasaulį, taip pat ir ugdymo bendruomenes, nuotolinis mokymas bei tiesioginio bendravimo stoka padarė daug neigiamos įtakos mokinių socialinei, emocinei būklei. Atsižvelgdama į pandemijos sukeltus iššūkius, Kėdainių šviesioji gimnazija 2022–2024 m. strateginiame plane iškėlė tikslą – kurti paveikią ir saugią ugdymo(si) aplinką, leidžiančią ugdyti(is) vertybines nuostatas saviraiškiam gyvenimui.

Siekiant šio tikslo svarbiausias uždavinys stiprinti emocinį ir psichologinį saugumą, socialinę atsakomybę ir bendradarbiavimą. Vienas iš žingsnių, leisiančių sėkmingai įgyvendinti strateginį tikslą, yra dalyvavimas Erasmus+ projekte „The importance of social, emotional and healthy living compentence for the growth of personality“.

Sieks įgyti žinių

Nors gimnazijos mokytojai, siekdami SEU integralumo ugdymo procese, dalyvauja bei organizuoja įvairias veiklas, bet kol kas to nepakanka. Šio projekto įgyvendinimo metu bus stengiamasi įgyti žinių ir praktinių įgūdžių visose gimnazijos darbo organizavimo srityse integruojant SEU ir SESG kompetenciją į ugdymo veiklas.

Pedagogai sieks įgyti žinių, kaip atpažinti mokinių SESG kompetencijos įgūdžius, kaip taikyti naujas SESG metodikas, domėsis, kokias praktines veiklas ir teorinius modelius galima pritaikyti atnaujinant ugdymo procesą ir integruojant SESG kompetenciją.

Asmeninio archyvo nuotr.

Viešėjo Portugalijoje

Spalio pradžioje Šviesiosios gimnazijos mokytojos Gitana Kaupienė, Laima Janonienė ir Dalia Pabarčienė viešėjo Portugalijoje, Algarvės regione. Albufeiros ES ola Basica e Secundaria mokyklos mokiniams mokytojos vedė pamokas apie SEU svarbą kasdieniame ugdymo procese.

Albufeiros mokykloje mokosi 40 tautybių mokiniai, todėl labai svarbu, kad mokiniai būtų saugūs, empatiški ir pasitikintys savimi. Be abejo, pamokų pradžioje mokytojos pristatė Lietuvą ir Šviesiąją gimnaziją.

Atliko praktines užduotis

Pamokų metu mokiniai ne tik susipažino su SEU Ir SESG kompetencija, bet ir atliko praktines užduotis. Mokiniai pynė draugystės pynes, sakė gerus žodžius tiems bendraklasiams, su kuriais mažiausiai bendrauja.

Be abejo, šiame skubos pasaulyje labai svarbu gebėti tinkamai paskirstyti savo laiką, todėl mokiniams buvo pasiūlyta patiems susidėlioti savo gyvenimo ratą, atkreipti dėmesį, kam mažiausiai ir kam daugiausiai skiria laiko per dieną.

Labiausiai mokinių dėmesio sulaukė pamokos apie fraktalus. Būtent fraktalų piešimas padėjo mokiniams nusiraminti, tarsi prisiliesti prie vidinio „aš“. Mokiniai ne tik klasėje noriai atliko užduotis, bet jas baigė namuose, nors Portugalijoje namų darbų beveik nėra.

Asmeninio archyvo nuotr.

Konsultavo mokytojus

Šviesiosios gimnazijos mokytojos taip pat konsultavo Albufeiros mokyklos mokytojus apie SEU reikšmę šiuolaikinėje mokykloje.

Albufeiros mokyklos mokytoja Maria Marrachinho teigė, kad mokytojams svarbu įgyti SEU žinių, kurias gebės taikyti pamokose, integruoti formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklose ir kurti saugią emocinė aplinką.  Maria Marrachinho pabrėžė, kad dalyvavimas konsultacijose ir įgytos žinios bei gebėjimai padės tobulinti pedagoginių darbuotojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kuriant psichologiškai ir emociškai saugią mokyklos aplinką ir leis pasikeisti turima patirtimi su kitais mokymų dalyviais, kelti klausimus, ieškoti naujų idėjų ir patirčių diskutuojant ir mokantis su įvairių tautybių ir kultūrų mokiniais.

Tai pirmasis šio projekto veiklų vizitas. Lapkričio mėnesį semtis gerosios patirties į Ispaniją vyks gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Kaupienė.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video