Pacientų skundus nagrinės speciali grupė: patikrinimą inicijuos ne visais atvejais

 Pacientų skundus nagrinės speciali grupė: patikrinimą inicijuos ne visais atvejais

„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Įsigaliojus naujai tvarkai pacientų skundus nagrinės speciali grupė, patikrinimą inicijuos ne visais atvejais, penktadienį pranešė Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba.

Pagal iki šiol galiojusią tvarką tarnyba, gavusi tinkamai pateiktą skundą, visais atvejais inicijuodavo asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės patikrinimą.

Anot pranešimo, atliekant šiuos patikrinimus dažnai būdavo nustatomi teisės aktų ir sveikatos įstaigų vidaus procesus reglamentuojančių procedūrų pažeidimai, už kuriuos tarnyba privalo taikyti įstaigoms sankcijas.

„Patys patikrinimai trunka ilgai, nustatomi pažeidimai nebūtinai yra susiję su konkrečiu skundžiančiojo atveju, asmens sveikatos priežiūros įstaigos tokius sprendimus neretai skundžia teismuose“, – nurodoma pranešime.

Pagal atnaujintą tvarką asmens kreipimąsi nagrinės naujai suburta Skundų vertinimo grupė, kuri tinkamai pateiktą skundą vertins pagal naujai įvestus rizikos pacientų saugai vertinimu pagrįstus kriterijus. Skundas bus nagrinėjamas, jei bus nustatyta, kad galimai netinkamais diagnostikos ir gydymo veiksmais buvo sukeltas žalos paciento sveikatai atsiradimo pavojus arba paciento sveikatai buvo padaryta žala.

Skundas bus nagrinėjamas, jei bus nustatyta, kad galimai netinkamais diagnostikos ir gydymo veiksmais buvo sukeltas žalos paciento sveikatai atsiradimo pavojus arba paciento sveikatai buvo padaryta žala.

Taip pat skundas bus nagrinėjamas tuo atveju, kai buvo pažeistos paciento teisės ar teisėti interesai, ir tai neigiamai paveikė paciento teisinį statusą. Be to, tai bus daroma, jei įvyko nepageidaujamas įvykis, kuomet įžvelgiamas sisteminis poveikis pacientų saugai, ir tikimasi, kad jo nagrinėjimo rezultatai turės tiesioginės įtakos siekiant gerinti pacientų saugą, išvengti nepageidaujamų įvykių asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Pasak pranešimo, nenustačius šių kriterijų arba nustačius, kad galimą paciento teisių pažeidimą lėmė netinkama įstaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų vadyba, netinkamas arba nepakankamas bendradarbiavimas su pacientu, ir šiuos trūkumus galima pašalinti pakartotinio skundo nagrinėjimo sveikatos įstaigoje metu, skundas kartu su Akreditavimo tarnybos rekomendacijomis bus teikiamas išnagrinėti skundžiamai įstaigai per vieną mėnesį.

„Tuomet Skundų vertinimo grupė vertins, kaip skundžiamoji staiga išnagrinėjo skundą, ir, jei pastarasis buvo išnagrinėtas tinkamai, pagal Tarnybos rekomendacijas, procesas bus baigtas. Akreditavimo tarnyba priims sprendimą dėl tinkamai išnagrinėto skundo ir apie tai informuos pareiškėją“, – nurodoma pranešime.

Jei skundas nebuvo išnagrinėtas pagal tarnybos rekomendacijas, jis bus nagrinėjamas atliekant išsamų kokybės patikrinimą. 

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video