Paaiškėjo pretendentai į Kėdainių krašto kultūros premiją

 Paaiškėjo pretendentai į Kėdainių krašto kultūros premiją

„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Gruodžio 20 dieną, trečiadienį, Kėdainių miesto rotušėje bus paskelbtas ir apdovanotas 36-asis Kėdainių krašto kultūros premijos laureatas. Kėdainių rajono savivaldybė skelbia, kas pretenduoja tapti 2023 m. Kėdainių krašto kultūros premijos laureatu.

Irena Duchovska – Kėdainių lenkų draugijos pirmininkė.
Pretendentę pristatė Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla. I. Duchovska – aktyvi lenkų etninės kultūros puoselėtoja ir propaguotoja Lietuvoje, ypatingai Kėdainiuose. 2023 m. organizavo XXI lenkų kultūros festivalį „Znad Issy“, kuriame dalyvavo svečiai ne tik iš Lietuvos, bet ir Lenkijos bei Latvijos. Irena aktyvi ir kitų renginių – literatų susitikimų, dailės plenerų, festivalių, koncertų, parodų organizatorė, Kėdainių krašto vardą garsina ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienyje – jos globojamas Kėdainių krašto lenkų dainos ansamblis „Issa“ koncertavo Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje bei Čekijoje.

I. Duchovska – 10-ies knygų autorė. 2021 m. išleido knygą „Kronika Laudańska“, pristatančią Kėdainių krašto lenkų veiklą. Apdovanota Lietuvos Respublikos tautinių mažumų departamento auksiniu ženklu „Už nuopelnus“. 2022 m. išleistas eilėraščių rinkinys „Do światła – Vers la lumiere – K cbety“ trejomis – lenkų, prancūzų ir rusų kalbomis, o 2023 m. išleistoje knygoje „Issa – Polski Zespoł Pieśni Ziemi Kiejdańskiej“ aprašyta 25-erių metų Kėdainių krašto lenkų ansamblio veikla.

I. Duchovska – Europos lenkų autorių, žurnalistų, vertėjų asociacijos ir Lenkų rašytojų užsienyje asociacijos narė, Varšuvoje gavusi Vitoldo Hulevičiaus literatūrinį apdovanojimą, jai suteiktas Kadzildlo garbės piliečio vardas. 2020 m. I. Duchovska surinko 28 autorių eilėraščius, juos išvertė į lenkų kalbą, redagavo ir organizavo dvikalbės antologijos „Nuo Liaudies ir Nevėžio“, garsinančios vietinius poetus, išleidimą.

I. Duchovska Kėdainių krašto kultūros premijai siūloma už aktyvią kūrybinę ir kultūrinę meninę veiklą bei Kėdainių krašto vardo garsinimą.

Žydronė Smulskienė – Akademijos kultūros centro direktorė.
Pretendentę pristatė Dotnuvos seniūnija, asociacija „Vainotiškių bendruomenė“, asociacija „Akademijos bendruomenė“, Dotnuvos bendruomenės centras, Akademijos seniūnaitė Irena Deveikytė, Vainotiškių seniūnaitė Elena Purauskienė, Akademijos kultūros centro Dotnuvos skyrius ir 2018 m. Kėdainių krašto kultūros premijos laureatė Genovaitė Gustytė.

Ž. Smulskienė kultūros centrui vadovauja jau šešerius metus. 2021 m. LR Kultūros ministerija Akademijos kultūros centrą apdovanojo kaip geriausią pirmosios kategorijos kultūros centrą, puoselėjantį etninę kultūrą, mėgėjų meną, organizuojantį profesionalaus meno sklaidą ir kt.

Ž. Smulskienės organizuojami ir įgyvendinami renginiai bei projektinė veikla yra aukšto profesionalumo lygio, išsiskiria originalumu, kryptingai plėtojamomis etninės kultūros tradicijomis, puoselėjama piliečio ir lietuvio savimone. Jos iniciatyva Kėdainių krašto Sekminių šventė Paberžėje užauginta į visoje respublikoje žinomą, patrauklią respublikinę folkloro ansamblių sueigą, ji rengia ir įgyvendina projektus, kuriais tęsiama graži krašto pjovimo dalgiu tradicija, gaivinami šienapjūtės papročiai susiejami su Rasų šventės apeigomis.

Žydronė didelį dėmesį skiria vaikų ir jaunimo užimtumui, ugdymui – jau kelerius metus įgyvendinamas jaunimo gyvo garso muzikos grupių festivalis „BisFest“, kuris, kaip ir Sekminės Paberžėje, išaugo į prasmingą tradicinį renginį, skirtą muzikuojančiam jaunimui.

2022 m. Ž. Smulskienės iniciatyva buvo suburtos vietos bendruomenės, seniūnija, švietimo įstaigos, organizacijos, pavieniai asmenys, išeivija ir prasmingai paminėtos net dvi Dotnuvos kraštui svarbios datos: Dotnuvos 650 metų jubiliejus ir 450 sukaktis, kai 1572 m. privilegija leista prie Dotnuvos dvaro steigti Dotnuvos miestelį. Parengtas projektas „Atgimusios Dotnuvos dvaro istorijos“ per kūrybiškas veiklas sugrąžino kraštiečius į istorines vietas, datas, asmenis, į tai, kas kūrė ir tebekuria krašto istoriją.

Ž. Smulskienė inicijavo Dotnuvos krašto antspaudo, jubiliejinės monetos, jubiliejui skirtos parodos „Dotnuva ir Akademija – tarp praeities ir šiandienos“ sukūrimą, centre pradėjo veikti mėgėjų teatras, jubiliejiniams metams pastatytas krašto asmenybes ir įvykius liudijantis spektaklis „Mlečkos rožynai“, o parengtas projektas „Dotnuvos krašto kultūros paveldo pažinimas ir sklaida“ inspiravo informacinio pobūdžio knygą „Akademijos sodyba: ekskursijos gidas“. 2022 m. spalio mėnesį Ž. Smulskienė buvo pakviesta dalintis gerąja patirtimi Palangoje vykusiame kultūros forume „Kultūros jūra: Panirti. Išnirti. Atsinaujinti“, kuriame skaitė pranešimą „Ar periferija gali būti arterija“.

Ž. Smulskienė Kėdainių krašto kultūros premijai siūloma už kryptingą kultūrinę ir meninę veiklą, aktyvų ir profesionalų kultūrinių renginių organizavimą, už kultūros tęstinumą, gerąsias iniciatyvas, etninės kultūros skatinimą ir istorinės atminties puoselėjimą.

Erika Usevičiūtė – Krakių kultūros centro ir Akademijos kultūros centro meno vadovė, Josvainių kultūros centro Pernaravos skyriaus vadovė, teatro režisierė, renginių organizatorė.

Pretendentę pristatė Krakių kultūros centras.

E. Usevičiūtė – viena žinomiausių teatro režisierių Kėdainių rajone ne tik režisuoja spektaklius, bet ir pati kuria scenarijus. Erika Krakių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos bei suaugusiųjų teatro „Table talk“, Akademijos kultūros centro suaugusiųjų teatro grupės vadovė, stovyklų organizatorė, daugelio kultūrinių renginių Krakėse ir Josvainiuose režisierė bei scenarijų kūrėja. 2021–2023 metais surengė kultūrinės edukacijos ir teatrinio veiksmo projektus „ATsiMERK“, „Šiurpės“, „ARBATirtys“, projektą – gatvės lėlių spektaklį „Krakės 600-uoju laiko ratu“. Kuriant šį spektaklį ir gatvės lėles, Erika įtraukė į kūrybinį procesą daugybę Krakių bendruomenės narių, o sukurtos gatvės lėlės tapo miestelio simboliu ir toliau dalyvauja įvairiose miestelio renginiuose.

E. Usevičiūtės sukurtas ir režisuotas Kėdainių krašto kūrėjus ir bendruomenę subūręs muzikinis objektų ir judesio spektaklis „Ko nesapnavo Radvilos“, skirtas jubiliejinei miesto šventei „Kėdainiams 650“. Į šį projektą Erika įtraukė apie 60 įvairaus amžiaus kūrėjų ir atlikėjų-savanorių ne tik iš Kėdainių miesto, bet ir rajono.

E. Usevičiūtės režisuoti spektakliai: 2020 m. Krakių kultūros centro jaunimo teatro studijos spektaklis „Spektaklio pabaiga“, karantino laikotarpiu sukurtas video žurnalas „Advento laike“, kuriame meninėmis priemonėmis perteikiamas Mikalojaus Katkaus knygoje „Balanos gadynė“ aprašomas advento laikas. 2021 m. gatvės lėlių  spektaklis „Krakės 600-uoju laiko ratu“, skirtas Krakių miestelio jubiliejui, tais pačiais metais Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos teatro grupės spektaklis „Vestuvininkai atvyko“, pagal M. Katkaus „Balanos gadynė“ tekstą. 2022 m. Suaugusiųjų teatro „Table Talk“ Krakėse pristatyta premjera „Kas trenkė durimis?“, muzikinis objektų ir judesio spektaklis „Ko nesusapnavo Radvilos“, vasarą surengta vasaros stovykla vaikams ir jaunimui „Kuriu teatrą“. Taip pat 2022 m. Krakių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos spektaklis „Laumių burtai“. Kartu su spektakliu sukurtas suvokimui skirtas interaktyvus žaidimas. 2023 m. pristatė Akademijos kultūros centro teatro grupės spektaklį „Mlečkos rožynai“, sukūrė ir Krakių kultūros centre pristatė vaikų teatro studijos etiudą „Putputarleckiai“, kartu su Krakių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija parengė etiudą „Urkė Įžūlėnas“ pagal to paties pavadinimo A. Karpinovičiaus apsakymą. Etiudas buvo parodytas žydiškos kultūros festivalyje „Diena Vilniuje“, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje. 2023 m. gruodžio mėnesį baigiamas įgyvendinti kultūrinės edukacijos ir teatrinio veiksmo projektas „ARBATirtys“ apie arbatos istoriją ir tamsiąją jos pusę. Erika Usevičiūtė yra šio projekto idėjos autorė, programos kūrėja, įtraukusi Krakių kultūros centro darbuotojus ir kitus bendruomenės narius į kūrybinį procesą. 

E. Usevičiūtė Kėdainių krašto kultūros premijai siūloma už naujų originalių kūrybos formų įgyvendinimą ir aktyvią kūrybinę veiklą bei Kėdainių krašto garsinimą.

Premijos laureatą renka Kėdainių rajono savivaldybės 2023 m. gruodžio 7 d. mero potvarkiu Nr. MP1-504 sudaryta Kėdainių krašto kultūros premijos konkurso komisija. Komisijos pirmininkas – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkas Julius Lukoševičius.

Komisijos nariai: Kėdainių dailės mokyklos direktorė Jovita Buinevičienė, Kėdainių muzikos mokyklos direktorė Rūta Kutraitė, Kultūros  ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas, Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė, Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis ir 2022 m. Kėdainių krašto kultūros premijos laureatė Jūratė Gudliauskienė.

Premija įsteigta 1991 m. ir buvo finansuota šviesaus atminimo gydytojos, Kėdainių krašto garbės pilietės Teklės Bružaitės. Tai bene pirmasis Nepriklausomoje Lietuvoje pradėtas teikti apdovanojimas nusipelniusiems mūsų krašto žmonėms.

6 Komentarai

  • Duokit jūs tai amžinai kandidatei tą vardą,nes kitaip ji save iš vidaus suės,tiek pykčio ir neadekvatumo dar neteko matyti Kultūros žmoguje – kultūros nulis

    • Sutinku su jūsų nuomone! Tiesiog terorizavo pernai vieną( o gal ir ne vieną) komisijos narę. Liūdna, kai taip elgiasi išsilavinusi, talentinga moteris!

  • Žydronė verta.

  • Kuri stala geresni padarys tai dosim

  • Aš už Eriką,,,

  • O kas Mankutieniai duos koki priza i visu kaimu sventes Pierkiukus prakisus? Ziurelim ir vemt norisi, o ji vistiek kisa Pierliukai Pierliukai. Kazin jai kas nubyra nuo tu koncertu? Kas gali pasidomet

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video