Nuo rugsėjo mokyklose griežtės mokinių praleistų pamokų pateisinimo tvarka

 Nuo rugsėjo mokyklose griežtės mokinių praleistų pamokų pateisinimo tvarka

BNS Luko Balandžio nuotr.

BNS inf.

Įsiklausiusi į mokyklų vadovų keliamą pamokų lankomumo problemą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) parengė Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarką. Tokia visoms mokykloms bendra tvarka parengta pirmą kartą, ja vadovaudamosi mokyklos išlaikys nustatytus bendrus principus, praneša ministerija.

„Lietuvos mokyklos neturėjo aiškios ir visoms vieningos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos. Lietuva šiuo atžvilgiu išsiskyrė iš Europos šalių, nes daugelyje šalių pamokų lankomumo apskaita gana griežta. Mūsų mokyklų vadovai pamokų lankomumą įvardijo kaip vieną iš keturių esminių mokyklos problemų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Anot jo, ministerijos siekiamybė, kad nulinė tolerancija pamokų nelankymui be pateisinamos priežasties būtų ne tik ministerijos ar mokyklos vadovų laikysena, bet ir tėvų, ir pačių mokinių nuostata.

Tėvai galės pateisinti penkias vaikų dėl ligos praleistas mokymosi dienas per mėnesį, numatyta galimybė pateisinti ir daugiau pamokų dėl nepalankių oro sąlygų, eismo sutrikimų, trečiadienį pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Iki šiol tėvai galėjo pateisinti visas praleistas pamokas.

Pasak ŠMSM, tokia visoms mokykloms bendra tvarka parengta pirmą kartą. Pagal ją mokyklos pasirengs savo tvarkas, tačiau išlaikys tvarkoje nustatytus bendrus principus.

Lankomumo aprašas apibrėžia, kiek mokymosi dienų (pamokų) gali pateisinti nepilnamečio mokinio tėvai arba pats pilnametis mokinys, nustato mokinių praleistų mokymosi dienų ar pamokų pateisinimo galimybes, informavimo apie neatvykimą į mokyklą būdus, mokyklos veiksmus užtikrinant punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą. 

Pamokas pateisins ne tik tėvai, bet ir mokyklų vadovai

Nuo rugsėjo tėvai galės pateisinti penkias mokymosi dienas per mėnesį, praleistas dėl ligos. Taip pat galės pateisinti ir daugiau pamokų, praleistų dėl objektyvių aplinkybių, pvz., dėl nepalankių oro sąlygų, įvykių, susijusių su eismo sutrikimais ar kitų. Iki šiol tėvai galėjo pateisinti visas vaiko praleistas pamokas.

Jei mokinys sirgs ilgiau, reikės kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Tėvams ar mokiniui pateikus pranešimą mokyklai apie apsilankymą pas gydytoją, pamokos bus pateisinamos mokykloje nustatyta tvarka.

Būdus, kaip mokykla gauna informaciją, kad mokinys lankėsi sveikatos priežiūros įstaigoje, turės nusistatyti pati mokykla.

Numatyta, kad dėl svarbių asmeninių priežasčių gali būti pateisinama iki trijų mokymosi dienų per pusmetį, arba ne daugiau nei dvi mokymosi dienos per trimestrą. Mokykla savo tvarkoje gali nusistatyti ir pateisinti ir daugiau mokymosi dienų, jei atsiranda objektyvios ir pagrįstos priežastys.

Praleistas mokinių pamokas mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo galės pateisinti dėl kitų priežasčių: jei mokinys dalyvauja sporto varžybose, olimpiadoje ar kitame renginyje, jei mokinys turi vykti į valstybinę ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, pvz., pedagoginę psichologinę tarnybą, jei mokiniui suteiktos poilsio dienos už atstovavimą mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis.

Jeigu mokinys nesilankė pamokose ir negali pateikti informacijos apie pamokų praleidimo priežastis, mokyklos atsakingi darbuotojai susisieks su tėvais, domėsis nelankymo priežastimis. Jei praleidimai be pateisinamos priežasties kartosis, įsitrauks mokyklos Vaiko gerovės komisija, kartu bus ieškoma pamokų nelankymo problemos sprendimo būdų. Jei po mokyklos pagalbos suteikimo situacija nepagerės, mokykla galės kreiptis į savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių dėl koordinuotai teikiamos pagalbos šeimai skyrimo.

Pamokų praleidinėjimas turi neigiamą įtaką mokymosi rezultatams

2018 metų Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas (PISA) parodė, kad sisteminis pamokų praleidimas ir vėlavimas į pamokas mažina skaitymo gebėjimų, matematinio raštingumo, gamtamokslinio raštingumo rezultatus ir mokinių, sistemiškai praleidžiančių pamokas, pasiekimai atsilieka vienais, dvejais ar net trejais metais.

Skaičiuojama, kad vienas mokinys vidutiniškai praleidžia 10 proc. pamokų.

3 Komentarai

  • dėl nieko. Na ir kas, kad mokinys praleis pamokas daugiau nei penkias dienas. Išmes iš mokyklos, pastatys į kampą ar kitaip nubaus? Nieko nepadarys, nes dabar mokinys yra padėties šeimininkas. Pradės mokykla ,,šakotis“, o jis nueis į kitą mokyklą, kuri jį priims išskėstomis rankomis.

  • Esu mama, kuri tikrai rimtai žiūri į vaiko lankomumą, bet 3 d.asmeninėms reikmėms per pusmetį tikrai per mažai.Kaip bus, kai vaikui reikės į polikliniką nueiti ir pas tam tikros srities specialistą (okulistą, kardiologą, endokrinologą ir kt. )?Kaip tik pamokų metu dažniausiai gali patekti, nes kitom valandom jie tiesiog nedirba ar dirba privačiai. Kas teisins tuos vienkartinius nebuvimas? (čia liga ar asmeninės reikmės skaitytis).Mums labai aktualu įvairių procedūrų (pvz.ir akių mankšta) lankymas, kur kaip taisyklė nėra vietų popamokinems valandomis arba reikia laukti pusę metu. Taip pat vaikas išeidavo iš paskutinės (ne itin reikšmingos)pamokos kartą į savaitę, nes lankė baseiną.O grupė treniruotis irgi buvo kažkodėl sudaryta vaikų pamokų metu.Tai pagal dabartinę logiką jau vaikas svarstytas turi būti ir šeimai priskirtas koordinatorius? Kažkokia nesąmonė.

  • […] metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) prieš pat mokslo metus susigriebė, kad pamokų nel…. 2018 metų Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas (PISA) parodė, kad sisteminis pamokų […]

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video