Kur eiti sausį?

 Kur eiti sausį?

> Sausio 13-oji – Laivės gynėjų diena

Sausio 12 d. (penktadienis) 8 val. – pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ Valstybės institucijose, mokyklose.
Sausio 13 d.(šeštadienis) 15 val. – Sausio 13-osios aukų − žuvusiųjų kėdainiečių pagerbimas Kėdainių Kauno g. kapinėse. 16 val. – Šv. Mišių auka už Laisvės gynėjus Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje.Po mišių vaikų ir jaunimo tautinės muzikos ansamblio „Auštaras“ koncertas (vadovė Aušra Giedrienė). 16 val. – Šv. Mišių auka už gyvus ir mirusius Laisvės gynėjus Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje. Po mišių Atminimo laužai, giesmės, tautinės dainos.
Organizatorė Kėdainių rajono savivaldybė, rengėjas Kėdainių kultūros centras.

> Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia

Sausio 21 d. 14 val. – Pamaldos, kurias ves Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo dvasininkas, vicesuperintendentas, Vilniaus parapijos klebonas, Kėdainių ir Panevėžio parapijų administratorius Raimondas Stankevičius.

> J. Monkutės-Marks muziejus-galerija

Žinomo šeimyninio dueto Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus Kriuko meninio stiklo kūrinių paroda „TARP DANGAUS IR ŽEMĖS“ (veiks iki sausio 6 d.).
Sausio 11 d. 17 val. – Kėdainių kultūros centre atidaroma Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos „Grafikos meno paslaptys Janinos Monkutės-Marks muziejuje“ grafikos paroda „PASLAPTYS“ (veiks iki kovo 7 d.).
Sausio 12 d. 17 val. – tarptautinės keliaujančios tekstilės meno parodos „AZIJA-EUROPA III“ atidarymas (veiks iki kovo 10 d.).

> Dagiakultūris centras

Kėdainių fotografų draugijos paroda ,,Gatvės fototerapija 2017“ (veiks iki sausio 15 d.).
Sausio 17 d. 17.30 val. – kviečiame į paramos-labdaros akcijos ,,Kėdainiams reikia vargonų!“ koncertą TRIO + Simona Liamo (vokalas), Vytenis Gurskis (fleita), Ugnius Dičiūnas (obojus) ir Robertas Lamsodis (vargonai/fortepijonas, Norvegija/Lietuva). Programoje skambės Vakarų Europos kompozitorių gražiausi kūriniai. Bilieto kaina – 2, 5 ir 10 Eur. Pirkdami bilietą prisidėsite prie šios akcijos. Organizatoriai – Kėdainių krašto muziejus, Kėdainių muzikos mokykla.
Sausio 18 d. 17 val. – Lietuvos dailininkų sąjungos narės šiuo metu gyvenančios Anglijoje Eglės Gelažiūtės-Petrauskienės personalinės parodos ,,Tik neatsigręžk atgal, nes akmeniu pavirsi“ atidarymas. Autorė yra žinoma kaip knygų iliustratorė, estampų, grafikos ir instaliacijų kūrėja. Paroda veiks iki vasario 27 d.

> M. Daukšos viešoji biblioteka

Sausio 4 d., ketvirtadienį, 16.30 val. – bus pristatoma Marijos Burneikienės tapybos paroda „Pakeliui“.
Sausio 4 d. 17 val. – susitikimas-vakaras „Gyvenimas kaip sapnas“ su aktore ir rašytoja Doloresa Kazragyte. Ištraukos iš spektaklių, naujos prisiminimų knygos „Švytintis rūkas“ pristatymas. Dainuos Laima Žilytė.
Sausio 6 d., šeštadienį, 16 val. – viešųjų perklausų organizatorius „Tavo albumas centre“ ir Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka pristato: Kendrick Lamar „To pimp a butterfly“. Kviečiame susipažinti, kokybiš-kai paklausyti vinilinės plokštelės ir aptarti šio puikaus, daugybę apdovanojimų pelniusio, muzikinio albumo. „To pimp a butterfly“ – trečiasis studijinis JAV rapo atlikėjo Kendrick Lamar albumas, išleistas 2015 m. Žanras: RAP, HIP-HOP. Renginys nemokamas.
Sausio 20 d. 11–17 val. – Moters šeštadienis. Flamenko šokio filosofiją ir sveikatinimą, vidinio moters pasaulio analizavimą, meditaciją ir judesio terapijos praktiką ves Liucija Puidokaitė (užsiėmimų kaina – 20 Eur). Dainuos ir eiles skaitys Laima Žilytė. Registruotis tel. 8 687 10 658.

> Kėdainių kultūros centras

Sausio 6 d. 16 val. – animacinis filmas šeimai „Aštuonkojis Dipas“ (įgarsintas lietuviškai). Bilieto kaina – 3 Eur.
Sausio 11 d. 17 val. – grafikos parodos „Paslaptys“ atidarymas.
Sausio 15 d. 18 val. – DOMINO spektaklis „Kaip atsikratyti draugo?“.
Rekomenduojamas amžius – nuo 13 metų. Bilieto kaina – 12, 15, 17 ir 20 Eur.
Sausio 20 d. 14 val. – kino filmas „Kaip išgelbėti Kalėdas“.
Sausio 20 d. 16 val. – kino komedija „Stebuklas“.
Sausio 25 d. 17.30 val. – kino filmas „Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta“.
Sausio 27 d. 16 val. – KITOKS TEATRAS spektaklis „(Ne) Galiu tylėti, (Ne) Galiu mylėti“ „RASOS-BASOS“. Vaidina: Lina Rastokaitė, Žemyna Ašmontaitė, Aušra Štukytė, Gabija Jaraminaitė, Eglė Mikulionytė, Rimantė Valiukaitė, Ramūnas Šimukauskas. Rekomenduojamas amžius – nuo 18 m. Bilieto kaina –  9, 12 ir 15 Eur.
Vasario 4 d. 16 val. – Irūnos Puzaraitės-Čeponienės ir Mariaus Jampolskio 2-ų
dalių koncertas. Nauja programa. Bilieto kaina – 12 Eur, koncerto dieną – 15 Eur.

> Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyrius

Sausio 4 d. 19 val. – vakaras mėgėjų meno kolektyvų dalyviams „Naujųjų akordai“.
Sausio 26 d. 18 val. – vakaronė „Buvo gera gaspadinė“.

> Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyrius

Sausio 5 d. 18 val. – teatralizuotas Trijų Karalių sveikinimas.
Sausio 6 d. 15 val. – atsisveikinimas su Kalėdų eglutėmis.
Sausio 12 d. 18 val. – Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Lai niekada negęsta atminimo laužas“.

> Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius

Sausio 6 d. 12 val. – teatralizuotas Trijų Karalių sveikinimas.
Sausio 12 d. 12 val. – Laisvės gynėjų atminimo pagerbimas kartu su Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriumi.

> Kėdainių kultūros centro Labūnavos skyrius

Sausio 12 d. 12 val. – edukacinis seminaras vaikams apie Sausio 13-osios įvy-
kius Lietuvoje „Gyvi mūsų prisiminimuose“. Seminarą ves Jurgita Vaitiekūnienė.
Sausio 27 d. 14 val. – edukacinis seminaras „Papuošalų iš odos gamyba“. Seminarą ves Renė Balsienė.

> Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius

Sausio 9 d. 15 val. – akcija vaikams „Sudie, Kalėdų eglute“.
Sausio 12 d. 15 val. – edukacinis užsiėmimas vaikams „Trispalvės vėliavėlės gaminimas iš spalvoto popieriaus“, skirta Laisvės gynėjų dienai.
Sausio 30 d. 15 val. – piešinių parodos „Mūsų tėviškės žiema“ uždarymas.

> Kėdainių kultūros centro Vilainių skyrius

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės orga-
nizacijos narių fotografijų paroda „Fiksuok akimirką“ (veiks iki sausio 31 d.).
Spaudinių paroda „Sausio 13-osios didvyriai“ (veiks iki sausio 12 d.).
Sausio 10 d. 17 val. – „Rankdarbių kraitės“ edukacinis seminaras „Dekoratyvinis pynimas, naudojant senus laikraščius ir žurnalus“ pirma dalis. Seminarą ves tautodailininkė Milda Verkauskienė.
Sausio 13 d. 14 val. – Lietuvos Laisvės gynėjų dienos minėjimas.

> Krakių kultūros centras

Sausio 20 dieną 18.30 val. Raimundo Bingelio ir Gopalo Michailovskio koncertas. Bilietas 5 Eur, koncerto dieną 7 Eur.

> Šv. Jurgio bažnyčia

Sausio 7 d. (sekmadienį) – Viešpaties Apsireiškimo – Trijų Karalių iškilmė. Eikime kartu su Trimis Karaliais prie Gelbėtojo lopšio, padovanokime Jam meilės auksą, maldos smilkalus ir pasiaukojimo mirą. Bažnyčioje šventinsime auksą, smilkalus, mirą ir kreidą. Šv. Mišios 10 ir 12 val.
Sausio 13 d. (šeštadienį) – Laisvės gynėjų dieną, 16 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus. Po Šv. Mišių šventoriuje, prie laužų išgyvensime tuos kruvinuosius 1991-ųjų metų Sausio 13-osios įvykius.

> Šv. Juozapo bažnyčia

Sausio 6 d. 15.30 val. – TRIJŲ  KARALIŲ šventė parapijos vaikams ir jaunimui. Registracija tel. 8 686 93 543, mokytoja Zita.
Sausio 7 d. –  KRISTAUS APSIREIŠKIMAS. Šv. Mišios bus aukojamos 8, 10 ir 12 val. 12 val. šv. Mišios bus aukojamos už Adelę Dirsytę, už parapijos ir bažnyčios geradarius ir žvakučių aukotojų intencijomis.
Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišios už Laisvės gynėjus bus aukojamos 16 val.  Po šv. Mišių – ansamblio „Auštaras“ koncertas (vadovė Aušra Giedrienė) bažnyčioje.
Sausio 14 d. 12 val. – šv. Mišios bus aukojamos už 2017 metais pakrikštytuosius ir jų tėvelius.
Sausio 21 d. 12 val. – šv. Mišios bus aukojamos  už 2017 metais santuokos sakramentą priėmusias šeimas.
Sausio 20–21 dienomis – Alfa savaitgalis Truskavos parapijos namuose Sutvirtinimo sakramentą besiruošiančiam priimti jaunimui.
Sausio 27 d. 15 val. – šlovinimo vakaras jaunimui. Kartu šlovina Matas Kaunietis.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video