Kėdainių rajone siekiama sukurti kompleksinių paslaugų šeimai visumą

 Kėdainių rajone siekiama sukurti kompleksinių paslaugų šeimai visumą

Jau ketvirtus metus vykdomas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“./Dimitrijaus Kuprijanovo nuotr.

Dimitrijus KUPRIJANOVAS

Kėdainių rajono savivaldybėje šeimos ar pavieniai gyventojai, kuriems iškyla tam tikrų sunkumų, nėra paliekami likimo valioje. Jau ketvirtus metus vykdomas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“, todėl kraštiečiai raginami aktyviai naudotis nemokamomis paslaugomis. Šiuo metu vykdomi pozityvios tėvystės mokymai, vyksta užsiėmimai paaugliams ir jaunimui, patiriantiems krizes, grupinės ir individualios psichologų ir socialinių darbuotojų konsultacijos.

Tik Kėdainių miestui ir rajonui

Šio projekto koordinatorė Edita Dulkinienė pažymėjo, kad projektas yra skirtas visiems Kėdainių miesto ir rajono gyventojams, todėl jei šiems reikia pagalbos – galima drąsiai kreiptis.  

„Šio projekto metu siekiama sukurti kompleksinių paslaugų šeimai visumą, padėti sunkumus ir krizes patiriančioms šeimoms gauti reikiamą pagalbą, padėti tėvams išgyventi krizę, išmokti pasirūpinti savimi ir kitais šeimos nariais ir įgalinti juos sėkmingai auklėti ir ugdyti vaikus“, – paaiškino E. Dulkinienė.

Ketvirtus metus

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“ vykdomas nuo 2018 metų kovo mėnesio ir finansuojamas Europos Sąjungos fondo.

Jį vykdo Kėdainių rajono savivaldybė, projekto partneriai – Kėdainių pagalbos šeimai centras ir nevyriausybinė organizacija Kėdainių moterų krizių centras.

Į užsiėmimus užsiregistruoti galima el. paštu bsnkedainiai@gmail.com arba tel. 8 605 60 349.  Į visas veiklas būtina išankstinė registracija. Veiklos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.

Aut. past.

Įvairios veiklos

E. Dulkinienė pasakojo, kad šiuo metu vyksta įvairios veiklos: pozityvios tėvystės mokymai, užsiėmimai paaugliams ir jaunimui, patiriantiems krizes, grupinės ir individualios psichologų ir socialinių darbuotojų konsultacijos ir kt.

„Pozityvios tėvystės mokymus pagal STEP programą veda lektorė, kuri yra baigusi STEP Tėvų grupių vadovų mokymus. Šių užsiėmimų tikslas – suteikti tėvams žinių apie vaiko netinkamo elgesio tikslus bei vaiko raidai įtakos turinčius veiksnius, ugdyti efektyvaus bendravimo įgūdžius.

Taip pat vykdomos grupinės psichologo konsultacijos – seminarų metu dalyviai susipažįsta su priemonėmis emocinei būsenai valdyti, pozityvių tarpusavio santykių plėtojimu, teigiamos nuostatos formavimu į tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

Be to, vyksta užsiėmimai paaugliams ir jaunimui, patiriantiems krizes, individualios psichologo konsultacijos, individualios socialinio darbuotojo konsultacijos teikiamos nuotoliniu ir kontaktiniu būdu“, – informavo projekto koordinatorė.

1 Komentaras

  • gerai

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video