Jaunimui – puiki proga gauti finansavimą savo iniciatyvoms įgyvendinti

 Jaunimui – puiki proga gauti finansavimą savo iniciatyvoms įgyvendinti

„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Kėdainių r. savivaldybės inf.

Kėdainių rajono savivaldybė skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2023 metų konkursą. Idėjoms įgyvendinti gali būti paskirta nuo 500 iki 3 000 eurų.

Konkursui teikiamo projekto veiklos turi atitikti bent vieną iš žemiau išvardintų sričių: jaunų žmonių kompetencijų ugdymas; jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas; jaunimo iniciatyvų, naudingų savivaldybės bendruomenei, įgyvendinimas; jaunimo iniciatyvų aplinkosaugos ir klimato kaitos srityse įgyvendinimas; jaunimo aktyvumo, pilietiškumo ir įsitraukimo į visuomeninę veiklą skatinimas; savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu; jaunimo įsitraukimas į jaunimo organizacijų veiklą; socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių, socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių įtraukimas į visuomeninę veiklą.

Išskirti finansuojamų veiklų prioritetai – fizinis aktyvumas, pilietiškumo ir lytiškumo klausimai.

Pretenduoti į finansavimą gali Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje registruotos ir vykdančios veiklą jaunimo ar su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos ir neformalią jaunimo grupę globojančios organizacijos.

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos iki balandžio 25 d. 15 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Basanavičiaus g. 36-706, arba elektronine forma pateikiant užpildytą projekto paraišką ir pridedamus dokumentus el. paštu justina.koriznaite@kedainiai.lt. Paraiška ir visi kiti privalomi dokumentai privalo būti pateikti viename PDF faile.

Konkurso finansavimo prioritetai, už kuriuos skiriami papildomi balai: projekte numatytas fizinio aktyvumo skatinimas, pilietiškumo skatinimo veiklos ar numatytos lytiškumo švietimo veiklos.

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos iki balandžio 25 d. 15 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Basanavičiaus g. 36-706, arba elektronine forma pateikiant užpildytą projekto paraišką ir pridedamus dokumentus el. paštu justina.koriznaite@kedainiai.lt. Paraiška ir visi kiti privalomi dokumentai privalo būti pateikti viename PDF faile.

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, kuriais siekiama didinti jaunimo užimtumą Kėdainių rajone, įgyvendinti jaunimo iniciatyvas, skatinti ir plėtoti kryptingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, skatinti jaunimo problemų sprendimą (ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam jaunimui).

Konkursui numatyta skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma – 11 000 Eur.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Atsakingas asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė, tel. (8 347) 69 589, mob. tel. 8 671 42 604 el. paštas justina.koriznaite@kedainiai.lt

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų paraiškų pateikimo darbo dienos:
pirmadienį–penktadienį 9–17 val., pietų pertrauka: 12–12.45 val.

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Rekomenduojami video