Į savivaldybės kolegiją durys atviros ne visų frakcijų atstovams

 Į savivaldybės kolegiją durys atviros ne visų frakcijų atstovams

Giedrės Minelgaitės-Dautorės/ „Rinkos aikštės “ archyvo nuotr.

Rajono politikoje atsiranda dar vienas valdžios organas – savivaldybės kolegija iš rajono tarybos narių, kurios viena iš kompetencijų – svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo. Anksčiau rajono strateginio plano rengime dalyvavo tik Strateginio planavimo komisija, o dabar dalyvaus sudaryta kolegija iš rajono tarybos narių, tačiau į jos sudėtį įeis ne visų frakcijų atstovai.

Siūlė turėti ir savivaldybės kolegiją, ir komisiją

Nei valdantiesiems, nei opozicijai savęs nepriskyrę rajono taryboje dirbantys Kėdainių krašto konservatoriai Kęstas ir Lina Šlamos pateikė alternatyvų sprendimo projektą, kuriame siūlė, kad rengiant strateginį planą vis dėlto nebūtų atsisakoma komisijos. Jų siūlymu, savivaldybės kolegija galėtų dirbti komisijos sudėtyje, tačiau tokiam siūlymui priešinosi meras Valentinas Tamulis, teigdamas, kad darbas tokiu atveju dubliuotųsi.

„Iš kolegijos niekas neatima teisės dalyvauti ir dirbti, priešingai, išplečiamas tarybos narių įsitraukimas, ypač tų frakcijų, kurių atstovai nepatenka į kolegiją“, – savo siūlymą trumpai paaiškino K. Šlama.

Kėdainių konservatoriai Lina ir Kęstas Šlamai siekė, kad į strateginio plano
svarstymą būtų oficialiai įtraukti ir dviejų mažiausių frakcijų nariai. Tačiau
pasiūlymas pritarimo nesulaukė. /Eglės Kuktienės nuotr.

„Mano supratimu, strateginio planavimo procesas nenukentės, jei jame dalyvaus dar du papildomi žmonės.

Pasakymas, kad kolegijos posėdžiai dvigubinsis, yra netiesa, nes jei mes sudarome komisiją, kurioje dalyvauja kolegija ir dar dviejų frakcijų nariai, į tą kolegijos posėdį, kurio metu svarstomi strateginio planavimo dokumentai, tiesiog ateitų dar du frakcijų atstovai.

Konsultavomės su įstatymo rengėjais ir jie nemato problemos dėl komisijos įsteigimo, o ir vietos savivaldos įstatyme neįrašyta, kad strateginis planavimas – išskirtinė kolegijos prerogatyva. Tai reiškia, kad savivaldybės taryba gali nusistatyti ir kitokį strateginio plano svarstymo būdą“, – K. Šlamai antrino jo žmona L. Šlamienė.

Būtų smagu, kad nebūtų bijoma įtraukti ir tų kitų dviejų frakcijų atstovų.

L. Šlamienė

Teisininkas matė kliūčių

Tačiau pasigirdo replikos, kad įstatyme vis dėlto nenumatyta galimybė sudaryti komisiją, kurios sudėtyje veiktų kolegija.

„Čia siūlomas variantas, kai kolegija, kaip institucija, yra sudėtyje kito darinio – komisijos. Kolegija turi savo darbo tvarką, reiškia, tokia veikla turi vykti komisijos viduje ir plius dar du nariai ateitų balsuoti atskirai.

Tai yra nesuderinamos pačios kolegijos veiklos procedūros“, – tikino savivaldybės teisininkas Dalius Ramonas.

Taryboje iškėlus klausimą, nejau nebūtų galima tiesiog praplėsti pačios kolegijos sudėties, įtraukiant dviejų frakcijų, kurios savo vietos joje šiuo metu neturi, atstovus, aiškaus atsakymo taip ir nebuvo išgirsta, tik meras replikavo, kad kolegijos sudėtį galima pasinagrinėti įstatyme.

„Strateginį planą atskirai frakcijoms pristatome, komisijoms viskas viešinama, visų prašome dalyvauti, aš problemos asmeniškai nematau“, – kalbėjo V. Tamulis.

„Komitetų metu specialiai paklausiau, kokias galimybes svarstant strateginį planą turės demokratai ir konservatoriai, nepatenkantys į kolegijos sudėtį. Atsakymas buvo vienareikšmiškas, kad galimybių daugiau nei pakankamai“, – merui antrino ir jo partietis Julius Lukoševičius.

Paulius Aukštikalnis, kurio vadovaujama demokratų frakcija vietos savivaldybės kolegijoje taip pat neturi, sakė suprantąs konservatorių siūlymą, tačiau matantis ir tai, kodėl toks pasiūlymas sulaukia priešiškumo./Eglės Kuktienės nuotr.

Jei norėtų, būdų rastų?

Paulius Aukštikalnis, kurio vadovaujama demokratų frakcija vietos savivaldybės kolegijoje taip pat neturi, sakė suprantąs konservatorių siūlymą, tačiau matantis ir tai, kodėl toks pasiūlymas sulaukia priešiškumo – kad ir kokia idėja būtų gera, ji turi neprieštarauti įstatymams ir nuostatoms, antraip net ją priėmus vėliau vis tiek teks panaikinti.

Vis dėlto konservatoriai nesutiko su savivaldybės teisininko išaiškinimu, o ir nenoras prijungti dar dviejų frakcijų atstovų prie strateginio plano kūrimo, jiems atrodė nuviliantis.

„Matau valdančiųjų nusiteikimą tų frakcijų narių neįtraukti. Tai dar vienas žingsnis tiek iš pozicijos, tiek iš opozicijos jaučiamas, kad vieni pasiima savo teises, kiti – savo teises, o platesnio žmonių įtraukimo nenorime.

Būtų smagu, kad nebūtų bijoma įtraukti ir tų kitų dviejų frakcijų atstovų“, – reziumavo L. Šlamienė.

Vis dėlto pakankamai balsų siūlymas nesurinko, todėl strateginis planas bus rengiamas be konservatorių ir demokratų savivaldybės kolegijos sudėtyje.

Kas sudarys savivaldybės kolegiją ir kokias funkcijas ji atliks?

Savivaldybės kolegiją sudaro meras, vicemerai, savivaldybės administracijos direktorius, rajono tarybos komitetų pirmininkai, taip pat Etikos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkai bei opozicijos lyderis. Kolegija yra savivaldybės tarybos patariamasis organas.

Kolegija:

– analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;

– svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;

– numato mero ir savivaldybės tarybos narių kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (kiekvienais metais);

– svarsto klausimus dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo;

– susipažįsta su specialiųjų ir detaliųjų planų projektais, dėl jų gali teikti rekomendacijas merui;

– svarsto savivaldybės įstaigų metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (arba) veiklos ataskaitas;

– svarsto ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių papildymo;

– teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus.

6 Komentarai

  • skaitydamas šį portalą galvoju kaip tik neišsišūdint akių

    • tai ko gero taip ir atsitiks įkritus pas dzikus.

  • dirbi neva Lifosoje,tai gal pakrutink smegenėles apart baidarių,ką galėtumei gero nuveikti savo darbdavės ir jos darbuotojų naudai?Taryboje ,kaip matome,esi nulis ,tad su žmonele tyliai džiaukitės papildomai gavę du penktadalius mero atlyginimo prie savo,,profsąjunginės veiklos“gamykloje.Aha, ,,ginant“ darbuotojų interesus.

  • Man tai juokingi kvailiai, kurie stumia ant RA, bet patys pirmi žino straipsnius ir visko perskaito. Tai ar jūs suvokiat, kad oatys ir nešate pelną, nes skaitote, domitės, kalbate. Jūs apžiūrėkit patiktukus, reakcija, pasidalinimus ir eprskaitymo statistiką RA ir Mugės. Su pagarba tiems, kad dar liko dirbti šį darbą, bet Mugė atsilieka. Ji pasirinko internetinę strategiją ,,greitos naujienos“. Ar ji pasiteisins matysime netrukus. Iš esmės tai gerai, bet darbuotojai tinginukai, kabinetiniai, o žurnalistus kojos maitina, ne kitaip. Sėkmės abiems leidiniams, vis įdomiau gyventi, palyginti.

  • Kodėl vis dedat ir dedat tą seną nuotrauką kur krabas nufotkintas?

    • Krabas busimas meras kitos kadencijos

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video