Į lytiškumo ugdymo pamokas neleisti vaikų negalėsite!

 Į lytiškumo ugdymo pamokas neleisti vaikų negalėsite!

Lytiškumo ugdymo pamokose homoseksualūs, biseksualūs santykiai bus pateikiami kaip normalūs ir įprasti santykiai, panašu, kad vis labiau kelią prasiskins ir masiškai plintančios bei tėvams didelį nerimą keliančios laisvai keičiamo lyties tapatumo idėjos./BNS Vyginto Skaraičio nuotr.

Gyvenimo įgūdžių išmokys už beveik 80 milijonų eurų

Šie mokslo metai prasidėjo su trenksmu – nuo pat pirmos klasės mokyklose vaikai bus mokomi gyvenimo įgūdžių kartu su lytiškumo ugdymu. Per trejus metus tokios pamokos atsieis kone 80 milijonų eurų. Nemažai tėvų jau piestu stojasi prieš tokį švietimo reformuotojų sumanymą ir rašo raštus mokykloms, kad atsisako leisti vaikus į tokias pamokas, tačiau į solidžias dešimtis milijonų nusitaikiusiems valdininkams tokie vaikų tėvų prašymai nė motais. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teigia, kad gyvenimo įgūdžių pamokos, kuriose bus mokoma ir lytiškumo, yra privalomos, kaip yra privaloma matematika, lietuvių kalba ar bet kuri kita pamoka. Be to, šiose pamokose įgytos žinios bus vertinamos. Ministerija teigia, kad gyvenimo įgūdžių pamokų, kuriose bus ugdomas ir lytinis švietimas, atsisakyti NEGALIMA. 

Pamokų kaina – įspūdinga

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija buvo įvardijusi, kad gyvenimo įgūdžių pamokoms šiems mokslo metams prireiks 7,2 mln. eurų, vėliau, didinant pamokų skaičių, 2024 metams – 28,8 mln., 2025 metams – 43,2 mln. eurų.

„Palaipsniui nuo 1 iki 10 klasės šiam dalykui bus skiriama po 1 savaitinę pamoką.

Svarbiausias šios pamokos tikslas – ugdyti mokinių socialinį ir emocinį raštingumą. Tai socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas“, – sako ministerija.

Lytiškumas – tik vienas iš klausimų

Gyvenimo įgūdžių pamokose bus vykdomas socialinis ir emocinis ugdymas, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, patyčių ir smurto prevencija, savižudybių prevencija, sveikatos ugdymas, pirmoji pagalba, žmogaus sauga ir, žinoma, lytiškumo ugdymas.

Lytiškumo ugdymo pamokose jau penktoje klasėje bus kalbama apie pornografiją./BNS Andriaus Ufarto nuotr.

„Lytiškumo ugdymas – tik viena iš temų, Gyvenimo įgūdžių programoje ji sudarys maždaug 10–15 proc. Ji glaudžiai siesis su tokiomis temomis, kaip emocijų pažinimas ir valdymas, gebėjimas kurti santykius su kitais žmonėmis ir kt.

Lytiškumo tema pateikiama vaikams atsižvelgiant į mokinių amžių, fizinę ir emocinę brandą, programa neatstovauja jokiai ideologijai, ji parengta remiantis moksliniais tyrimais ir gerbiant visų žmonių teises. Programoje nėra nieko, kas menkintų ar žemintų šeimos sampratą. 

Kokią informacinę medžiagą naudoti, pedagogai galės spręsti patys, tardamiesi su mokinių tėvais“, – ramina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tačiau neneigia, kad vaikai bus mokomi ir lytinės tapatybės bei seksualinės orientacijos – homoseksualūs, biseksualūs santykiai šiems bus pateikiami kaip normalūs ir įprasti.

Devintoje ir dešimtoje klasėje paaugliai aiškinsis, kokie yra lytinį potraukį stiprinantys veiksniai.

Aut. past.

Pamokų pasiekimai bus vertinami

Kadangi gyvenimo įgūdžių pamokos yra privalomos, jose pasiekta mokinių pažanga bus vertinama.

Siekiant veiksmingai organizuoti visą ugdymo procesą mokytojas vadovausis stebėjimu ir analize grįsto mokymo ir vertinimo proceso organizavimo principais, vertinimą organizuos etapais.

Mokslo metų pradžioje atliks diagnostinį vertinimą, kuris padės nustatyti klasės mokinių socialinių ir emocinių įgūdžių lygį, o vertinimas vyks ir praėjus pusei mokslo metų, ir mokslo metų gale.

Pradinėse klasėse apie lytiškumą nekalbės

Gyvenimo įgūdžių pamokos, integruotai vyksiančios ir pradinėse klasėse, neapims lytiškumo klausimų. Tačiau jau jose bus įvadas kalbant apie lyčių lygybę.

Programoje numatoma, kad pirmokai ir antrokai analizuos emocijas, jų raišką ir valdymą, aptars patiriamus savo ir kito žmogaus jausmus, saugų elgesį, taisykles klasėje. Bus aptariamas lyčių lygybės klausimas, asmeninės atsakomybės klausimas, konfliktų sprendimai, darbai ir pasiekimai, netinkamas ir žalingas elgesys bei jo pasekmės.

Trečiokai ir ketvirtokai apie lyčių lygybę nebekalbės, jie analizuos asmenines žmogaus savybes, patyčių, atstūmimo sukeliamas problemas, kalbės apie pagalbą kitiems.

Taip pat pradinukai bus mokomi saugaus elgesio, bus kalbama apie ugnies, sprogiųjų medžiagų, tabako, alkoholio žalą ir pan.

Lytiškumo ugdymo pamokose homoseksualūs, biseksualūs santykiai bus pateikiami kaip normalūs ir įprasti santykiai.

Aut. past.

Ką kuri klasė sužinos apie lytiškumą?

Vis dėlto suprantama, kad itin aršiai pastaraisiais metais stumtas partnerystės įstatymas, masiškai plintančios laisvai keičiamo lyties tapatumo idėjos tėvams kelia nerimą dėl to, ko gi jų vaikai bus mokomi gyvenimo įgūdžių pamokose.

Nors didžioji dalis gyvenimo įgūdžių pamokų turinio skamba gana įprastai, galima matyti, kad pasirinkta metodinė medžiaga iš tiesų gali paliesti tas temas, kurių, tikėtina, didelė dalis tėvų nenori nei matyti, nei girdėti.

Penktoje klasėje – žinios apie pornografiją

Štai ministerija nurodo, kad penktoje klasėje vaikai nagrinės, kas yra priekabiavimas lytiniu pagrindu (pvz., pornografinių nuotraukų rodymas, netinkamas prisilietimas, netinkami pasiūlymai ir pan.), kokios prevencijos galimybės bei kaip padėti (pvz., pranešti tėvams (globėjams), mokytojams, policijai, tvirtabūdiškai pasakyti „Ne“ ir pan.).

Taip pat vaikai tyrinės paauglystėje vykstančius fiziologinius pokyčius kaip normalų ir reikalingą žmogaus raidos etapą, aiškinsis, kas yra poliucijos ir kokie yra berniuko higienos pokyčiai, kas yra menstruacijos ir menstruacinio ciklo dienų kalendoriaus sekimas, aptars higieną menstruacinio periodo metu bei akcentuos sveikos gyvensenos paauglystėje svarbą.

Šeštokams – temos apie seksualinę orientaciją

Ministerija pateikusi siūlymą, kad šeštokai galėtų analizuoti informacijos sklaidą, reklamą ir visuomenės nuomonės formavimą įvairiose žiniasklaidos priemonėse ir mokytųsi argumentuoti, kada žmonių skirtumai vaizduojami netinkamai (pvz., seksualinė orientacija, stereotipai, socialinių-ekonominių ar kultūrinių mažumų diskriminacija).

Septintokams ir aštuntokams ministerija siūlo aiškinti, kokios gali būti lytinės orientacijos (heteroseksualios, homoseksualios, biseksualios orientacijos).

Aut. past.

Septintokams – pamokos apie kontracepciją

Septintoje klasėje vaikai analizuos abipusio sutikimo santykiuose principų laikymosi svarbą ir kaip jie padeda išvengti netinkamo sprendimo pasekmių. Diskutuos apie meilę ir lytinį potraukį, sveikatą tausojančius santykius. Susipažins su kontracepcijos sąvoka, Lietuvos Respublikoje prieinamomis kontraceptinėmis priemonėmis, jų tikslingumu. Aiškinsis, kokias kontraceptines priemones galima pasirinkti savarankiškai, o kokias – tik su gydytojo priežiūra.

Septintokams ir aštuntokams ministerija siūlo aiškinti, kokios gali būti lytinės orientacijos (heteroseksualios, homoseksualios, biseksualios orientacijos).

Aštuntokams – žinios apie nėštumą ir jo nutraukimą

Aštuntokai analizuos, kas yra seksualiniai nusikaltimai, kaip atpažinti situacijas, kuriose atsiranda grėsmė būti įtrauktiems į prekybos žmonėmis tinklą, tapti pornografijos pramonės dalyviu, ir siūlys prevencinius būdus, kaip išvengti tokių situacijų.

Aštuntokai taip pat analizuos, kas yra nėštumo planavimas, planuotas, neplanuotas nėštumas, fiziniai, socialiniai ir emociniai nėštumo aspektai bei atvejai, kai reikalinga medicininė, psichologinė ir socialinės pagalba. Bus aptariamos nėštumo nutrūkimo pasekmės.

Devintokai ir dešimtokai mokysis stiprinti lytinį potraukį ir išvengti venerinių ligų

Devintoje ir dešimtoje klasėje paaugliai nagrinės, kaip siejasi lytinis potraukis su hormonų kiekio svyravimais organizme, kokie yra lytinį potraukį stiprinantys veiksniai, jo išraiškos valdymas, rūpinimosi savimi svarba, aiškinsis lytiškai plintančios infekcijos sąvoką, lytiškai plintančių ligų simptomus, kaip išvengti šių ligų ir kur kreiptis dėl profilaktinio patikrinimo bei pagalbos pajutus ligos simptomus.

Gyvenimo įgūdžių pamokos yra privalomos, bus vykdomas ir pasiekimų vertinimas.

Aut. past.

Dešimtokai mokysis planuoti nėštumą

Dešimtokams bus aiškinama, kaip planuojamas nėštumas (pvz., menstruacinio kalendoriaus sekimas, kontracepcijos priemonės, nėštumo planavimas, abipusių santykių įvertinimas, pasekmių numatymas, tolesnio gyvenimo planavimas ir kt.), į ką kreiptis iškilus klausimams dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos.

Homoseksualūs ir biseksualūs santykiai bus pateikiami kaip normalūs ir įprasti

Ministerija nurodo, kad vienas iš šaltinių, kuriais mokytojai vadovausis vesdami lytiškumo temas, bus vaikų ir paauglių ginekologijos profesionalės, profesorės Žanos Bumbulienės vadovaujamos gydytojų akušerių ginekologių ir medicinos psichologės komandos parengta knyga, skirta įvairiapusiškai, suprantamai ir atsižvelgiant į skirtingus raidos etapus aptarti mergaičių paauglystės laikotarpį (10–19 metų amžiaus tarpsnį).

Knygoje greta visų temų yra nagrinėjamos ir lytinės tapatybės, seksualinės orientacijos bei lytiškumo temos, aktualios tiek mergaitėms, tiek berniukams.

Taigi panašu, kad iš tiesų nagrinėjant lytiškumo temas nebus išvengta klausimų apie homoseksualius, biseksualius santykius ir šie bus pateikiami kaip normalūs ir įprasti santykiai.

Taip pat tikėtina, kad bus kalbama apie lytinę tapatybę ir bus paliesti klausimai, kai biologinė lytis tarsi yra atskiriama nuo tos lyties, kuria save įsivaizduoja žmogus. Vis dėlto metodinę medžiagą pedagogai galės pasirinkti, tad tėvams reikia būti aktyviems ir bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene išsakyti savo lūkesčius.

Ką apie šias naujas gyvenimo įgūdžių pamokas ir lytiškumo ugdymą mano Kėdainių rajono pedagogai ir vaikų tėvai, skaitykite vėlesniuose „Rinkos aikštės“ numeriuose.

49 Komentarai

 • Pizdec ,80 milijonu euru apie pažinti su užpakaliu ,

  • Čia geriausias dalykas, kas galėjo nutikti, kaip ir dabartinė valdžia!

  • Labai būtų malonu, pabendrauti su šio straipsnio autore.
   Kitą kartą plačiau apie viską rašykit, o ne iškarpas.

   • Pqčiulp gondone

  • Abu beciunai juk meza i kelnes, vienas negras rudai myzai

  • Nuotraukoje jau du su išplautais smegenimis pederastukai pažino vienas kito užpakalį.
   Dar ir tą įdėta nuotrauka yra tikrų tikriausia reklama, kad jaunimėlis jau sugeba dročintis per užpakalius ir kodėl kitiems nepabandyti!
   Gerą reklamą padarėte jauniems iškrypėliams!

 • Ačiū Dievui maniškis spėjo baigti mokyklą iki tos nesąmonės.

 • Sveikinimai! Pederastai valdo Lietuvą. Vyrai, išbirbinkit kas nors anūką, senam ožiui juk nekišit niekas…

  • Pats neišbirbini, o siūlai kitiems?

   • Tu ir birbink. Ožys juk tavo partijos patriarchas

   • Aišku neleisiu aš savo vaiko i tokia nesamone, išvys neis i mokykla valstybine, pasamdysiu privačius mokytojus i namus jam ir viskas gales mokytis vienas privačiai namuose, ir jus man nieko nepadarysit

  • Ką koncervai veiks kai nudvės nų diedukas? Šventė bus visai Lietuvai

 • Man atrodo, čia tėvams didesnis iššūkis galvoj susitvarkyti tuos mokymus ir tabu, nes mes tokių temų neturėjom. Dėl emocinio intelekto kaip ir viskas aišku, o lytiškumas tikrai kelia daug klausimų. Man labiausiai sunku apsispręsti, ar geriau tai, jog vaikas žinos apie homoseksualumą ir tai jam padės nebūti priekabiavimo auka, ar geriau kiek įmanoma ilgiau nežinoti ir nesusigundyt išbandyti vien todėl, kad toks reiškinys yra.

  • Taip mes tokių temų neturėjom, bet kažkodėl atmatom netapom, o gyvenam normalų sveikų žmonių gyvenimą.
   Ir dabar pilname elektroninio gyvenimo laikmetyje jus galvojate, kad mūsų vaikai visiški debilai, kad juos dar viešai reikia mokyti pederastijos pagrindų!
   Tai kaip dabar bus su lenkų, vengrų, rusų ir kitais pasaulio vaikais, pvz. musulmonų?
   Jie ką nežinos kokia mergaitė ir koks berniukas, kokia mama ir koks tėvas?
   Saujelė ligonių pederastų su valdžiažmogų palaiminimų įsitrynė į švietimo sistemą psichologiškai priverstinai žaloti mūsų vaikus ir su tuokiu brudu tėvai turi sutikti?
   Išeina taip, kad mokykla pasisavina mūsų vaikus ir daro su jais ką nori?
   Atsipeikėkit, kokia čia gali būti prievarta?
   Vilčinskai teisus, atimdami iš tokios mokyklos savo vaikus!

   • Aš pasakysiu taip, šiaip gyvenime nekomentuoju, bet reikia tokio žmogaus, kaip Stalinas, nes b.l. ateis laikas ir „kakutį“ ant stalo padės ir sakys, valgykite, kiek dar lips ant galvos su visišku debilizmu????

 • Visos temos tinkamos pokalbiams, bet ne visomis kiekvienas gali mokyti.

 • kas per asilas parase sita straipsni XDDDDD

  • Tai tu skaityt nemoki, asile? Daunė visiška tu nx.

 • Pradžioje reikėtų viso šito tai tėvus apmokyti, jei ne beviltiški šeim-maršiniai, nes jau matosi rinkoje kokie debilai susirenka pakometuoti nesupratę ką komentuoja.

 • Vien pažiūrėjus į tą nuotrauką bjauru darosi!

 • Pradžioje reikėtų viso šito tai tėvus apmokyti, jei ne beviltiški šeim-maršiniai, nes jau matosi rinkoje kokie debilai susirenka pakometuoti nesupratę ką komentuoja.

  • O žurnalistė Eglė šaltiniais kokiais nors remiasi, gal tik užmiršo įvardinti? 🙂

   • Žurnalistei Eglei nereikia šaltinių išduoti. Užtenka pagąsdinti varguolius. Kitas straipsnis bus apie mokesčius. Dar kitas – apie rajono politikus. Taip veikia žiniasklaida.

 • prisimenant pamokymą,kad visos valdžios yra nuo Dievo.Ar pastebėjote vieną iš šio ,,mokslo“kryėčių-bus mokoma pirmosios pagalbos suteikimo įgūdžių.Matyt kaip padėt susirakinus…

 • Kad anukui pirmoj klasėj religijos pamokos privalomos. Čia gyvenimo įgūdžiai be tėvu sutikimo. Kaip suprasti? Kažkodėl apie tai nerašote?

 • Nu nakum… Vaikus pistis mokys? Kas čia per iškrypėlių valdžia? Degul patys masturbuojasi po stalais. Už gyvenimą be masturbacijos!!!!

 • Jurai buk viras pamasturbuok broli

 • NU IR DURNIŲ ŠEIMYNĖLĖ. TOMAS STUMIA ANT RINKOS IR SAKO, KAD ČIA NESĄMONĖS, SU KONCERVAIS VIENA DŪDELE GROJA, O JURAS DALINASI VISUR RINKOS AIKŠTĖS STRAIPSNIU IR NEKENČIA PEDIKŲ. BROLIŲ KARAS GAUNASI. VIENAS UŽ PEDERASTUS, KITAS PRIEŠ. TAIP IŠEINA?

  • Lietuva grįžta į buvusią pokario makalynę,kur tėvas ėjo į mišką banditauti,o sūnus stribiteliumi būdams jį gaudė.Valdžios gi toks viešpatavimo principas skaldyt ir valdyt.

 • To „Jarutis“
  Tai, kad tie broliai B. kaip troliai. Vienas pila vienu galu, o kitas kitu.

 • Šalies mastu bus vykdoma priverstinė vaikų tvirkinimo programa,kurios atsisakyti nebus galima.Atsisakantiems paklusti šio prievartos akto priešininkams ,ko gero kaip Vilčinskams bus atimami vaikai ir kišami į pastoges sustiprintam praleisto kurso įsisavinimui.Ir tai dar ne viskas-jauropinių vertybių brukimo politika konservatnikų pastangomis bus uoliai ir toliau plečiama vykdant numatytą tautos genocidą.

 • Na jei jau prakalbote apie programą, ji sukurta 2004 metais. Taip pat mokytojas sprendžia apie programos temas, ne konservatorius. Suprantu, kad jūsų lygis kaip ir žurnalistės, bet nepasiduokit provokacijoms.

  • tau valgyt neduok bile pasiginčyt gautum…Kitose caitungose jau išdėstyta,kad mokytojus tai tvirkinimo programai ruoš speciali komanda universitete.Tik nepasakysiu kokiame.Ir ką, dar galvoji kad tai ne valdžiukės sumanymas?O kas valdžiukėje,spėliot nebereikia.

   • Tiesa, pasiginčyti mėgstu. Visgi nenoriu atiduoti visų nuopelnų ir medalių konservatoriams. Programa sugalvota ne jų, bet tik jiems teko garbė ją įvykdyti realiai. Nors ir tai perdaug garbės jiems, nes šiaip jau valdo koalicija.

    • Tik,,garbę“imkim į kabutes. O ,,koalicijos“gyvastis laikosi tik vien dėl to,kad bijodami jos griūties ir valdžios netekimo viens kitam pagatavi išpildyt net ir ružavas peredastų svajones.

     • Pritariu visiškai. Labai daug vertybių, kurių neatsisakytų, visgi sąjungos vardan atsisako. Čia neturiu nė vieno judėjimo galvoje, tik konstatuoju faktą, kad visgi kažką iš tos programos jau mokam – SIEKTI KOMPROMISO.

 • Gal dėl to Tomas ir paliko žmoną? Gal vyrus pradėjo pisti???

  • Tai taip, komitete su vytautu sprendzia visus reikalus, o jaronimas baube kaip ispests ant gaju

 • Rašot prašymus švietimo komitetui arba direktoriui ,kol nebus aukštos kvalifikacijos metodikos specialistas lytiniam auklėjimui, tai tegul influencerinės čiulpimo ekspertės neperžengs mokyklos slenksčio. Lenkijoje už vaikų proto ir moralės tvirkinimą penki metai kalėjimo.Visi tėvai vienykitės.

  • Jei ir bus metodikas, atsiras milijonai, kurie geriau tą sritį išmano. Pavyzdžiui, mes.

 • Bardakas seime Bardakas valdžioje Bardakas švietime. Gal laikas mest velniop visus seimunus,ministrus, metus kurie dirba piderastams,pedufilams ir dar visokiems iskripeliams. Kodėl Širvintų merė šaunuole palaiko normalią šeimas ir normalu tėvų auklėjimą,o ne mūsų meras kūriam viskas poxui. Tik sėdėti šiltoj kedei ir viską griauti.Seimunai ir geri. Ypač laisvės o gal geriau būtų sakyti piderastu partija. Kurie nieko nesupranta kaip auklėti ir auginti vaikus. Svarbu apginti pediku interesus kad kuo greičiau vaikus sutraumuoti . Uždrausti tokius mokimus.Tam yra tėvai. O mokykla tegul moko tai kas priklauso. Ir net čia jo išradinet.

 • bet jei redakcija pakęs mano klausimą,tai klausyk.Amerikonų spectarnybos neatsargiai prasitarė žinoję Ukrainos užpuolimo datą.Kitame laikraštyje tą patį dėsčiau,bet mano komentaras dingo gausybėje kitų rašymų,o aš ir pats galų gale užmiršau kur jį buvau patalpinęs.Tęsiu toliau.Taigi ,žinojo ir nieko nedarė.Tik nesakyk,kad Ukraina ne NATO priklausanti šalis,todėl nei piršto ir nepajudino jie.Kariniai laivai jų su draugiškais vizitais plauksto po bet kokius uostus,šit su Armėnija bendrus mokymus dabar turi …Tad klausyk,ar negalėjo jie lėktuvais staigiai pabert va taip draugiškų desantininkų ar jūros pėstininkų keletą batalionų netoli donbasinės sienos pažvelgt į anglies kasyklų didingus terikonus ,kad nurimtų Putino užputojęs kraujas? Na milijoną,du ,tris būtų kainavę,bet kraujas tikrai nebūtų pralietas.Pasikartosiu primindamas Armėnijos atvejį.Tai karo kad kaip gal ir nebūtų?

  • Ne i tema pavarei. Ks turi bendro karas su pedikais

   • Taigi ir viens ,ir kiti yra svieto prapultis.

  • Oi, gili ir plati tema. Ukraina taip pat žinojo prieš kurį laiką, todėl galėjo skubos tvarka konsultuotis dėl pajėgumų didinimo. Kita vertus, rusijos vadovas jau ilgai sėdi ir turi duoti kažką tautai, o kadangi patys savaime nieko nesukuria, vienintelis šansas, kaip ir visoje šalies istorijoje, atimti iš kitų bent kažką. Man atrodo, jokia kita aplinkinė šalis nebūtų atsilaikiusi ir tai buvo apskaičiuota NATO. Ir apskritai karai visais laikais buvo gan pelninga žiūrint į tai, kad reikia ir ginklą pagaminti, ir tai, ką jis sugriovė, atstatyti. Ir technologijos absoliučiai visos atėjo būtent karinėje pramonėje, nes privalai turėti daiktą, kuris geresnis už priešo daiktą arba jį neutralizuoja.

   • reikalas tame ,kad amerikonai pagaliau išlaukė momento,kada išlys šansas kraują Rusijai nuleist ukrainiečių rankomis.Aha,patiems savų letenų nepeckiojant.Kadangi jie savo žmonėmis nerizikuoja,tai paspausdint žalios spalvos popieriaus jie tikrai neatsisakys.Svoločius Michalkovas ,bet jo ,,Besogone“,atmetus putinišką dvoką,pateikiami kur kas realesni nuostoliai ir netektys,kas nutylima mūsų trimitininkų.Galų gale ir patys amerikiniai konflikto sponsoriai tęvu balseliu pakampėm jau kniaukia apie galimus taikos variantus kur pokerio banke ne taip jau blankiai šmėkščioja galimai neįstengtų atkovot teritorijų šešėliai.

    • Ir man atrodo, kad geriau kitų rankomis žarijas žarstyti. Visgi turbūt neapskaičiuota, kad civiliai nukentės, o rusas kitaip nemoka, kaip tik klozetą parsivežti grobio vardan. Man daug kas protu nesuvokiama XXI amžiuje, bet esmė, kad ne visi tame pačiame amžiuje. O dėl pasirinkto laiko pulti, tai tiesiog vėliau būtų per vėlu, nes nenuperkami politikai turi kitą kryptį.

 • Laisvai neleisim vaikų į nereikalingų jiems žinių pamokas.

  • išvažiuoti iš Lietuvos, kad ir į Lenkiją.

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video