Dalijasi patirtimi: surengė nuotolinį seminarą rajono matematikos mokytojams

 Dalijasi patirtimi: surengė nuotolinį seminarą rajono matematikos mokytojams

Asmeninio archyvo nuotr.

Antanida Likšienė

Šėtos gimnazijos mokytojai mielai dalinasi patirtimis, įgytomis įvairiuose mokymuose. Matematikos mokytoja metodininkė Vaidutė Kleivienė dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotuose ES socialinio fondo ir LRV finansuotuose mokymuose „Matematikos mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Juose buvo aptartos atnaujintos Bendrosios programos, mokinių asmeninės pažangos fiksavimo ir skatinimo strategijos, dėstymo metodikos ir mokinių pažangos vertinimo pokyčiai, mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymo klausimai.

V. Kleivienė įsitikinusi, kad matematika yra mokslas, kuris skatina vaiko asmenybės augimą, mąstymo įgūdžių plėtrą, yra vienas iš tų bendrojo lavinimo dalykų, kuris skaitmeniniame amžiuje yra ir bus labai svarbus. Todėl Švietimo pagalbos tarnyboje mokytoja organizavo nuotolinį seminarą rajono matematikos mokytojams „Matematikos mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“.

Seminaro metu matematikos mokytoja metodininkė akcentavo formuojamojo vertinimo svarbą. Jis grindžiamas susitarimais, grįžtamuoju ryšiu, atsakomybe už savo veiklą. Kiekvienas vaikas siekia savo asmeninės pažangos ir mokytojo uždavinys kreipti mokinį link asmenybės augimo, taip pat ir per matematikos prizmę. Mokytoja akcentavo ne tik teorines įžvalgas, bet pateikė ir praktinių uždavinių, kvietė mokytojus diskusijai.

Tikimasi, kad atnaujintos bendrosios programos, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, susitelkimas bendram mokinio asmenybės ugdymui, mokinio atsakomybės už mokymąsi stiprinimas taps pagrindu siekiant gerų matematikos dalyko pasiekimų.

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video