„Aušra“ – olimpinių vertybių ugdymo kelyje

 „Aušra“ – olimpinių vertybių ugdymo kelyje

Organizatorių nuotr.

Prabėgusios X Olimpinės žaidynės verčia Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos bendruomenę susimąstyti, kaip sekasi žengti pasirinktu olimpinių vertybių ugdymo  keliu, kas stiprina, kokie darbai laukia ateityje. Olimpinis švietimas, plėtojamas kaip progimnazijos kultūros dalis, tapo sportinio, kultūrinio, dvasinio gyvenimo, fizinės ir emocinės darnos ugdymo šaltiniu, filosofija, sujungusia į darnią visumą kūno, valios ir proto savybes. Mokytojai olimpines vertybes puoselėja ugdydami mokinių meilę sportui, įkvepia juos siekti užsibrėžtų tikslų.

Nuo ko viskas prasidėjo?

Spartėjant gyvenimo tempui, tobulėjant ir plintant technikos naudojimui kasdienėje veikloje, sveikai gyventi nebelieka laiko ir noro. Laisvalaikį dažnai praleidžiame pasyviai, tobulėjant šiuolaikinėms technologijoms vaikai daugiausia laiko praleidžia žaisdami kompiuterinius žaidimus ar naršydami socialiniuose tinkluose. Todėl daugelis mokinių yra fiziškai silpni.

Dėl šios priežasties visų dalykų mokytojai aktyviai 2011 metais įsitraukė į „Sveikatos ir olimpinio ugdymo programos“ kūrimą ir įgyvendinimą: į mokomuosius dalykus integruojamos sveikatinimo ir olimpinio ugdymo programos. Tikėjome, kad įgyvendinus šią programą keisis mūsų bendruomenės požiūris į kūno kultūrą ir sportą kaip žmogaus emocinės darnos ir fizinės sveikatos šaltinį.

Mokykla aktyviai dalyvauja Olimpinės kartos projekto, „Olimpinio mėnesio“ veiklose, mokyklų žaidynėse.

Pagrindinės edukacinės olimpinės vertybės – draugystė, pagarba ir tikslo siekimas – yra vienos iš svarbiausių vertybių, kurias galime perduoti mokiniams, o sportas – efektyvi ne tik fizinio, bet ir dvasinio ugdymo priemonė. Olimpinio ugdymo programos integracija į atskirų mokomųjų dalykų turinį ypač svarbi tuo, kad sudaro sąlygas mokinių kūrybiškumo, kūrybinės veiklos, savarankiškumo, iniciatyvumo skatinimui, leidžia siekti ugdymo kokybės, formuoja nuostatą sveikai gyventi.

Integruojant olimpines vertybes į mokomuosius dalykus, keičiasi mokinių ir progimnazijos bendruomenės požiūris į sveiką gyvenseną. Programos įgyvendinimas davė akivaizdžius rezultatus. Malonu prisiminti, jog respublikiniame konkurse „Lietuvos sportiškiausia mokykla“ mūsų progimnazija pagal mokinių veiklą ir pasiekimus tarp šalies pagrindinių mokyklų bei progimnazijų tapo viena sportiškiausių šalies mokyklų.

Gerėjant mokinių fizinei ir emocinei sveikatai, keičiasi jų požiūris į sveikatą kaip savo gyvenimo kokybės pamatą, stiprėja motyvacija siekti užsibrėžto tikslo, sportuoti ir mokytis komandoje, patirti komandinės ir asmeninės sėkmės džiaugsmą.

Mokosi ir tobulėja visa bendruomenė

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo sveikatos ir olimpinio ugdymo programos seminaruose pedagogams, kurių metu ne tik įgijo teorinių žinių, bet ir vykdė OVUP praktines veiklas, mokėsi taikyti naujas fizinio aktyvumo veiklas.

Mokytojai praplėtė turimas žinias apie psichoemocinę sveikatą, sveikatos ir fizinio raštingumo ugdymo galimybes ugdymo procese. Susitikę su projektų  partneriais progimnazijoje, mokytojai pasidalino olimpinio ugdymo gerąja patirtimi, vedė atviras kūno kultūros, integruotas olimpinio ugdymo, pasaulio pažinimo ir matematikos bei plaukimo pamokas mokytojams iš užsienio šalių ir Lietuvos.

Tvirtai žengdama pasirinktu olimpinių vertybių ir sveikatos ugdymo keliu, progimnazija tapo dinamiška mokykla, kurioje rūpinamasi kiekvieno jos nario emocine, fizine, psichine gerove.

Jaučiamas Kėdainių rajono visuomenės susidomėjimas progimnazijos savita „Geros mokyklos“ vizija ir jos įgyvendinimu. Bendradarbiaujant su Lietuvos sporto universitetu, progimnazijoje įgyvendintas projektas „Sveikatos ir olimpinio ugdymo programos poveikis mokinių sveikatai ir gyvensenai“, atlikta rezultatų analizė. Ją paruošė Lietuvos sporto universiteto mokslininkai  ekspertai A. Emeljanovas, V. Česnaitienė, B. Miežienė.

Šis tyrimas atskleidė, kam turime skirti daugiau dėmesio ugdydami mokinių sveikatinimo kompetencijas. Nuspręsta daugiau dėmesio skirti mokinių koordinacijos, rankų jėgos lavinimui, sveikos mitybos įpročiams. Mokinių fizinio aktyvumo ir gyvensenos rodiklių bei mokytojų sveikatos ugdymo kompetencijų vertinimas bei stebėsena padeda kryptingai formuoti progimnazijos fizinio ugdymo politiką, nustatyti silpnąsias ir stipriąsias sveikatos ugdymo mokykloje sritis.

Tradicijos stiprina bendruomenę

Mokykla aktyviai dalyvauja Olimpinės kartos projekto, „Olimpinio mėnesio“ veiklose, mokyklų žaidynėse. Progimnazijos mokiniai dalyvavo pirmajame „Fair Play“ konkurse, su kitų mokyklų atstovais aktyviai diskutavo apie kilnaus elgesio apraiškas kasdieniame gyvenime bei mokėsi komandinio elgesio.

Mokykloje vyksta tradiciniai sportiniai renginiai, kitos aktyvios veiklos: „Olimpinės žaidynės“, „Velykinis  šėlsmas“, „Kalėdinis šėlsmas“, krepšinio 3×3 turnyras , „Europos active week“ savaitė, „Apibėk mokyklą“, „Solidarumo bėgimas“, masinis dviračių žygis į Holokausto aukų žudynių vietą Daukšių kaime, ,,Pasaulinė sniego diena“, „BeActive“, 1–4 klasių vaikų šeimų sporto šventės: „Mama tėtis ir aš, esam sportiška šeima“, ,,Linksmasis delfinas“, „Tėti, praleiskime laiką kartu“, „Mama, praleiskime laiką kartu“.

Progimnazijos bendruomenė kasmet dalyvauja Judumo savaitei skirtuose renginiuose. Tradiciškai vyksta „Kūno kultūros pamoka kitaip“ pristatant neolimpines sporto šakas. Džiaugiamės, kad progimnazijoje lankėsi žymūs sportininkai.

Autoralio lenktynininkas Benediktas Vanagas, kurio iniciatyva mokyklos aikštyne atidaryta rampa važinėtis riedlentėmis, dviračiais. Savo sėkmės istorijomis dalijosi olimpiečiai Daina Gudzinavičiūtė, Lina Kačiušytė, Birutė Statkevičienė,  Edvinas Krungolcas, Vida Vencienė, Giedrius Titenis, Virgilijus Alekna, Austra Skujytė, Andrius Gudžius, Justinas Kinderis, garbūs svečiai Vladas Garastas, Mindaugas Špokas ir kt. Kanados lakroso federacija mokyklos bendruomenei dovanojo lakroso įrangą, kad vaikai galėtų mokytis šio naujo Lietuvoje žaidimo.

Mes siekiame ne tik didesnio mokinių, bet ir visos bendruomenės kasdienio fizinio aktyvumo bei sporto kaip mokslinių tyrimų objekto plėtojimo.

Aktyvūs esame ir projektinėje veikloje

Sėkmingai įgyvendinti su  mokinių fiziniu aktyvumu ir sveikata susiję projektai: ,,Sveikatos ir olimpinio ugdymo programos poveikis mokinių sveikatai ir gyvensenai“ (remiamas Kėdainių rajono savivaldybės), „Kartu mes galim“ (remiamas KKSD), „Nors amžius mus skiria, bet jungia veikla“ (remiamas LTOK ir OK), ,,Aušros“ progimnazijos  Olimpinės žaidynės“, ,,Emocijų ir jausmų labirintuose“  (remiami Kėdainių rajono savivaldybės) ir kt.

Plėtojama „Sporto laboratorijos“ įranga, mokiniai mokomi naudotis kompozicinėmis kūno svarstyklėmis ir fiksuoti savo fizinius kūno parametrus (svorį, raumenų, riebalų masę), stebėti ir fiksuoti savo plaštakos jėgą dinamometrais. Mes siekiame ne tik didesnio mokinių, bet ir visos bendruomenės kasdienio fizinio aktyvumo bei sporto kaip mokslinių tyrimų objekto plėtojimo.

Plaukimas – fizinio ugdymo ir sveikatos stiprinimo priemonė

Pradinio ugdymo klasėse įgyvendinama  programa „Mokausi plaukti“ – pamokos vyksta baseine, siekiant visus mokinius išmokyti plaukti ir prisidėti prie jų sveikatos gerinimo. Siekiame, kad mokiniai per plaukimo pamokas įgytomis žiniomis ir įgūdžiais gebėtų pasinaudoti ir taikytų juos gyvenime.

Tvirtai žengdama pasirinktu olimpinių vertybių ir sveikatos ugdymo keliu, progimnazija tapo dinamiška mokykla, kurioje rūpinamasi kiekvieno jos nario emocine, fizine, psichine gerove.

Įgyvendiname projektus, palaikome partneriškus ryšius su Lietuvos sporto universitetu, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Kėdainių krepšinio klubu „NEVĖŽIS OPTIBET“, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, rengiame konferencijas, vykdome gerosios patirties sklaidą, buriame bendruomenę. Tikime, kad olimpinės vertybės – PAGARBA, DRAUGYSTĖ, TOBULĖJIMAS – padės kurti saugų pasaulį mūsų vaikams.

Rita Lukoševičienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video