Ankstyvasis vaikų ugdymas holistiniu požiūriu

 Ankstyvasis vaikų ugdymas holistiniu požiūriu

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ nuotr.

Pastaruoju metu Lietuvos ir Europos ugdymo kontekste vis labiau akcentuojama mokymo(-si) mokytis svarba – rasti, atsirinkti, įprasminti žinojimą. Tai esminė kompetencija, kurios reikia, kad mokymasis visą gyvenimą taptų realybe, kad gebėjimai ir parengtis būtų nuolat ugdomi.

Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ jau kelerius metus intensyviai dalyvauja įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse veiklose, susijusiose su „Mąstymo įpročių“ metodo taikymu ikimokyklinio ugdymo procese. „Purienos“ strateginiu prioritetu tapo sąmoningas, vieningas ir veiksmingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas. Tuo tikslu buvo pateikta paraiška ir gautas finansavimas „Erasmus +“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektui „Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“.

Numatomi kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Šio projekto tikslas – plėsti lopšelio-darželio „Puriena“ pedagoginio ir administracinio personalo žinias apie „Mąstymo“ metodo taikymą ikimokyklinėse įstaigose tarptautiniame kontekste, stiprinti bendrąsias, dalykines ir profesines dalyvių kompetencijas, siekiant užtikrinti sėkmingą ir kokybišką ugdymą įstaigos ugdytiniams, įgyjant žinių ir patirties užsienio institucijose, perimant jų gerąją patirtį.

Projekto metu yra numatomi kvalifikacijos tobulinimo mokymai ir darbo stebėjimo vizitas įvairiose Europos mokymo centruose bei ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Tarptautinių mobilumų metu projekto dalyviai susipažins su kitų šalių ugdymo įstaigomis, kartu dalyvaus bendrose europinėse veiklose, modernizuos savo įstaigas, kad jos taptų besimokančiomis organizacijomis, siekiančiomis aukštesnių Europos švietimo kokybės reikalavimų.

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ nuotr.

Lankėsi Ispanijoje

Pirmojo projekto mobilumo vizito metu, 2021 m. rugpjūčio mėnesį, lopšelio-darželio „Puriena“ atstovai lankėsi saulėtoje Ispanijoje, „Language Campus“ mokymų centre, kur dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose tema „Holistinis požiūris į ankstyvąjį ugdymą“.

Susirinkę pedagogai iš Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos, Čekijos ir Lietuvos kartu su dėstytoju Carlo Cecconi stengėsi įsisavinti pagrindinius holistinio vaikų ugdymo principus.

Visapusiškas vaiko ugdymas šiuolaikinėje pedagogikoje turi didelę reikšmę, siekiant įtvirtinti ne tik pagrindines ugdymo(-si) kompetencijas, bet jau nuo mažų dienų skatinant kiekvieno vaiko individualumą, mąstymą, stiprinant emocinę būseną, kūrybiškumą, pasitikėjimo savo jėgomis jausmą.

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ nuotr.

Išbandė praktiškai

Mokymų metu praktiškai išbandėme įvairius žaidimus, siekiant ne tik bendradarbiauti tarpusavyje, bet taip pat ir bendrų veiklų pažinti patį save, įvertinti savo galimybes.

Holistinė mokymosi aplinka prasmingai susieta su gamtos pasauliu.

Teigiama, kad gamtoje skatinamas ne tik kūrybiškumas, bet ir suteikiama galimybė vaikui pažinti pasaulį natūraliu būdu ir juk visai prasminga išmokti skaičiuoti ne tik pasitelkiant jau sukurtą ugdomąją priemonę, bet ir dėliojant skirtingų atspalvių akmenukus ar gėlių žiedus.

Išlaisvinant vaiko vaizduotę, skatinant kūrybą ir originalumą bei tenkinant jo prigimtinius poreikius, taip vaikams galime sukurti įspūdingą vaikystę, kurioje nerasime nuolatinių ribojimų, griežtų taisyklių ir suvaržymų.

Stengsis pritaikyti holistinio ugdymo principus

Holistinis ugdymas veda laisvo vaiko vystymosi link, panaudojant visą savo kūną, išnaudojant aplink esančią erdvę, aplinką, sąveikaujant su kitokiais nei esi tu pats. Juk kiekvienas esame skirtingas, bet tuo pačiu ypatingas.

Su šiomis idėjomis grįžome į savo ugdymo įstaigą, kurioje ir stengsimės pritaikyti holistinio ugdymo principus.

Ugdymosi procese skatinsime veiklos darną: fizinę – lavinant kūną, psichinę – ugdant protą, mąstymą bei žadinant emocijas, jausmus, socialinę – lavinant ir skatinant socializaciją tarpusavyje. Džiugu, kad tarptautiniai projektai padeda stiprėti ir augti savo profesinėje – pedagoginėje srityje.

Integruos į ugdymo procesą

Projekto rezultatus ketinama praktiškai integruoti į ikimokyklinio ugdymo procesą, sukuriant naują „Mąstymo įpročiu“ metodu grįstą ikimokyklinę ugdymo programą, pagal kurią ruošiamasi dirbti jau naujaisiais mokslo metais.

Visa patirtis ir žinios, įgytos kvalifikacijos tobulinimo kursuose pirmojo mobilumo metu, bus perduoda lopšelio-darželio mokytojams pirmomis naujų mokslo metų dienomis ir stengiamasi jas pritaikyti ugdymo veiklose.

Birutė Naruševičienė, Greta Stundžienė, lopšelis-darželis „Puriena“

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video