Ugdymo įstaigos pasiruošusios priimti vaikus

 Ugdymo įstaigos pasiruošusios priimti vaikus

BNS Luko Balandžio nuotr.

Eglė KUKTIENĖ

Visos Kėdainių krašto ugdymo įstaigos – tiek vaikų darželiai, tiek mokyklos – pasiruošusios priimti nuo karo pabėgusius ukrainiečių vaikus. Kaimo įstaigose laisvų vietų vaikams yra daugiau, tačiau darbo su karo pabėgėliais planus turi visos švietimo įstaigos.

Pradės nuo išlyginamųjų

Kol kas atvykusieji pabėgėliai į mokyklas dar nesikreipė. Kaip sakė Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vilma Dobrovolskienė, ukrainiečių vaikams galėtų būti organizuojamos išlyginamosios klasės, kurios būtų sudaromos iš ne daugiau kaip 15 mokinių. Jie turėtų 20–25 lietuvių kalbos pamokas per savaitę.

„Švietimo dokumentai primena, kad išlyginamąsias klases ir išlyginamąsias grupes reikia taikyti ne tik lietuvių kalbos mokymui, bet ir pasirengimui mokytis pagal bendrojo ugdymo dalykų bendrąsias programas (ypač užsienio kalbų, menų, fizinio ugdymo).

Vėliau į lietuvių kalbos ugdymo programą integruojamos Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, pilietinio ugdymo temos, mokiniai supažindinami su bendrojo ugdymo dalykų terminais lietuvių kalba.

Jei išlyginamosios klasės ar išlyginamosios grupės mokykloje nebus organizuojamos, būtina užtikrinti vaikams papildomas lietuvių kalbos pamokas ir konsultacijas“, – teigė V. Dobrovolskienė.

Švietimo įstaigų vadovų susirinkime susitarta, kad švietimo įstaigos turėtų siekti priimti atvykėlius mokytis kartu su bendraamžiais.

Padės ir suaugusieji pabėgėliai

Kalbos barjeras – vienas rimčiausių klausimų, kuriuos teks išspręsti ugdant ukrainiečių vaikus. Visgi Švietimo skyrius viliasi, kad tarp pabėgėlių bus ir mokytojų, ir žmonių, kurie galės užimti mokytojo padėjėjo poziciją, o iš vaikų tikimasi pakankamų angų kalbos žinių.

„Esame informuoti, kad Vakarų Ukrainos mokinių yra tobulesni anglų kalbos įgūdžiai. Tikimasi, kad tarp atvykėlių bus pedagogų ukrainiečių. Mokytojo padėjėjais galima priimti asmenis su viduriniu išsilavinimu, – taigi dalis atvykėlių suaugusių ukrainiečių irgi galėtų talkinti ir užsidirbti ugdant nuo karo Ukrainoje pasitraukusius vaikus.

Dėl mūsų mokytojų – pagal galimybes bus stengiamasi darbui parinkti gebančius keliomis užsienio kalbomis kalbėti mokytojus“, – sakė V. Dobrovolskienė ir pridūrė, kad vaikai imlūs ir, viliamasi, greitai pramoks užsienio kalbą.

Ir su dokumentais, ir be

Į ugdymo įstaigas bus priimami visi vaikai – ir tie, kurie turi asmens dokumentus, ir tie, kurie jų nepasiėmė arba pakeliui pametė. Ugdymo įstaigos priimtus vaikus turės užregistruoti Mokinių registre, suteikiant užsieniečio statusą.

„Bus siekiama, kad mokiniai dalyvautų ugdymo procese tiek per pamokas, tiek po pamokų mokykloje ar už jos ribų. Svarbi kultūrinė ir kalbinė integracija.

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba pasiryžusi vaikams teikti psichologo pagalbą“, – kalbėjo švietimo skyriaus vedėja.

Kiekviena ugdymo įstaiga raginama informacija, naudinga ukrainiečių šeimoms, pasidalinti ir savo interneto svetainėje.

INFOBOX

Informacija apie ukrainiečių vaikų priėmimą į ugdymo įstaigas teikiama Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje.

Koordinatorius Rytas Tamašauskas, (8-347) 69 564, el. p. rytas.tamasauskas@kedainiai.lt.

Jis suteikia reikalingą informaciją apie priėmimą į mokyklą ar darželį.

Rajono savivaldybės administracijos internetinės svetainės skyriuje UKRAINA (https://www.kedainiai.lt/ukraina/1673) bus poskyris ŠVIETIMO PAGALBA UKRAINOS VAIKAMS.

NUOTRAUKA

Kaimiškosiose seniūnijose esančios mokyklos turi daugiau laisvų vietų ukrainiečių pabėgėlių vaikams, tačiau mokymo planus jiems turi visos Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigos.

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Rekomenduojami video