Truskavos koplytėlę suremontavo geradariai

 Truskavos koplytėlę suremontavo geradariai

Geradarių rankomis suremontuotas ir atnaujintas daugiau nei 160 metų skaičiuojantis sakralinis paminklas – Truskavos kapinių koplyčia./A. Puško nuotr.

Dimitrijus KUPRIJANOVAS

Kėdainių rajono Truskavos miestelyje – neeilinis įvykis. Šio krašto geradarių rankomis suremontuotas ir atnaujintas daugiau nei 160 metų skaičiuojantis sakralinis paminklas – Truskavos kapinių koplyčia.

Klebono svajonė

Truskavos parapiją aptarnaujančio kunigo klebono Alfredo Puško šių metų svajonė buvo Vėlines su parapijiečiais ir svečiais sutikti būtent šioje istorinėje koplytėlėje. Panašu, kad klebono svajonė pamažu virsta realybe.

„Dar rugpjūtį pradėjome remontuoti stebuklingą mūsų koplytėlę. Svajoju čia melstis per Vėlines. Ačiū parapijiečiams už įkvėpimą“, – atsiduso vietos dvasininkas A. Puško.

Darbų nemažai

Truskavos krašto šeimininkas Vytautas Zakaryza pasakojo, kad darbų atlikta labai daug. Seniūnas džiaugėsi, kad nors koplytėlė labai sena, tačiau puikiai išsilaikiusi.

„Tikrai dideli darbai šiemet buvo nuveikti koplytėlėje. Visa tai mūsų klebono ir geradarių parapijiečių dėka.

Galiu paminėti, kad buvo atnaujintas fasadas, perdažytos sienos, pakeisti langai. Tvarkyta koplytėlė buvo tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Manau, kad žmonės patys įvertins nuveiktus darbus.

Koplytėlė labai sena, tačiau ji puikiai išsilaikiusi, tad tarnaus dar ilgai. Joje galėsime susirinkti, galės būti aukojamos ir Šv. Mišios. Visos sąlygos tam yra. Mūsų seniūnijos žmonėms tai tikrai labai reikšmingas įvykis“, – kalbėjo V. Zakaryza.

Dėkoja geradariams

Klebonas A. Puško dėkoja geradariams, kurių dėka koplytėlė sušvito naujomis spalvomis.

„Už įkvėpimą dėkoju Rimantei Šilkaiteinei. Alberto Šilkaičio rūpesčiu buvo padaryti langai. Koplytėlė sena, bet kas nauja – tas tarnaus ilgiau…

Nuoširdžiai dėkojame mūsų geradariams: Viliui Samuoliui, Virmantui Ivanauskui, Albertui Šilkaičiui, seniūnui Vytautui Zakaryzai, zakristijonui Jonui Liužinui, Okainių bendruomenei, Eugenijui Keževičiui ir kitiems pagalbininkams.

Iš tiesų gera, kad koplytėlės nepalikome likimo valiai, visi rūpinamės jos išlikimu. Tegul šis kilnus darbas liudija mūsų meilę Dievui ir protėviams, kurių palaikai ilsisi visoje Truskavos parapijoje“, – dėkojo A. Puško.

Truskavos parapiją aptarnaujančio kunigo klebono Alfredo Puško šių metų svajonė buvo Vėlines su parapijiečiais ir svečiais sutikti būtent šioje istorinėje koplytėlėje.

Aut. past.

Istorinis paminklas

Truskavos kapinių koplyčia – daugiau nei 160 metų skaičiuojantis sakralinis paminklas buvo pastatytas vietinio stropaus ūkininko, klebono, vėliau administratoriaus ir vikaro Vinco Prialgausko pastangomis bei lėšomis.

Koplytėlė stovi ant aukšto akmeninio pamato, aptverta akmenų tvora. Jos vidų puošė švento Jurgio paveikslas, balkonėlis chorui ir altorius. Istorija mini, kad klebonas pastatė ir Truskavos bažnyčios priestatą.

Įdomi istorija

Per Antrąjį pasaulinį karą, tiksliau 1944 metų liepos mėnesį, sudegus Truskavos bažnyčiai, šv. Mišios buvo laikomos kapinių koplyčioje, kol po metų bažnyčia buvo įrengta šv. Vincento prieglaudoje.

Koplyčia, ilgai tarnavusi kapinių sandėliu, klebono Simono Maksvyčio dėka vėl buvo sutvarkyta, joje kasmet minimos Vėlinės.

Manoma, kad pirmasis šventovės statytojas ir fundatorius Vincas Prialgauskas mirė Truskavoje 1884 metais ir palaidotas šiose kapinaitėse.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video