Tags : kalbininkė

Kalbininkės skyrelis: 5-a įterpinių skyrybos pamokėlė

Rūta Švedienė, kalbininkė Įterpiniai, kaip jau kalbėta praeitose pamokėlėse, gali būti įvairių semantinių tipų pagal kalbėtojo nuostatą sakomo turinio atžvilgiu, sakinio ir įterpinio turinio santykį. Priešprieša bei gretinimas (atvirkščiai, priešingai, taip pat anaiptol reikšme „priešingai“, skirtingai, antra vertus, kita vertus, viena vertus ir pan.), pvz.: Vokietijos įvaizdis ne tik nepablogėjo, bet, priešingai, pagerėjo. Kitus ryšius […]Skaityti daugiau

Kalbininkės skyrelis: 2-a įterpinių skyrybos pamokėlė

Rūta Švedienė, kalbininkė Taisyklė: įterpinys gali būti išskiriamas kartu su sujungiamuoju jungtuku, išskyrus ar, arba, nei, jeigu jis su įterpinius sudaro prasminę bei intonacinę vienumą, pvz.: Pirma, Petras buvo įskųstas kaip didžiausias riaušių kaltininkas, antra, jis suimtas pabėgo, ir(,) trečia, jo knygelės ir dainos žandarams labai nepatiko. Ir(,) svarbiausia – mokykla buvo ką tik susiformavusi […]Skaityti daugiau

Kalbininkės skyrelis: 1-a pažyminių skyrybos pamokėlė

Rūta Švedienė, kalbininkė Pažyminys – antrininkė sakinio dalis, atsakanti į klausimus koks? kokia? kokie? kokios? kieno? kelintas? kelinta? Pažyminiai skiriami į derinamuosius (suderinti su pažymimuoju žodžiu gimine, skaičiumi, linksniu, vadinasi, kintant pažymimojo žodžio formai pažyminys „prisitaiko“ prie pažymimojo žodžio, įgaudamas tokį pat linksnį, skaičių ir giminę kaip ir pažymimasis žodis: tas žmogus, to žmogaus, tam […]Skaityti daugiau

Kalbininkės skyrelis: 3-ia pamokėlė – dalyvinių, pusdalyvinių ir padalyvinių aplinkybių

Rūta ŠVEDIENĖ, kalbininkė Dalyvinėms, pusdalyvinėms ar padalyvinėms artimos aplinkybės su dalelyčių samplaikomis nors ir, kad ir, dar ir ar dalelyte irgi ir pan. gali būti suprantamos kaip savarankiški neišplėtoti teiginiai ir išskiriamos kableliais, pvz.: Įvairių prekių(,) nors ir negausiai(,) buvo atvežta tikriausiai ne vienam mėnesiui. Patarnauti kariuomenėje(,) kad ir vienus metus(,) būtų sveika daugeliui jaunuolių. […]Skaityti daugiau