Suaugusiųjų mokymas – nauja kryptis gyvenimui

 Suaugusiųjų mokymas – nauja kryptis gyvenimui

„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Jorūnė LIUTKIENĖ

Mokymosi visą gyvenimą centrą vystanti Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorė Irina Jančiukienė labiausiai susirūpinusi, kad rajone išliktų suaugusiųjų mokymas ir net turi viziją, kaip jį plėsti, nes tai reali ir labai reikalinga pagalba žmogui.

Atestatas vyresniame amžiuje 

,,Deja, dalis mokinių vis dar dėl įvairių priežasčių iškrenta iš bendrojo lavinimo mokyklų ir paskui, vėliau, vieni ilgiau, kiti trumpiau pasiblaškę gyvenime, ateina pas mus mokytis bei įsigyti pagrindinio ar vidurinio ugdymo išsilavinimo“, − sako I. Jančiukienė.

Direktorė kiek nerimauja, kad suaugusiųjų mokymo centrai ir mokyklos po truputį nyksta. Tokios mokyklos jau neturi Jonava ir kiti rajoniniai centrai. Šiandien centro suaugusiųjų klasėse mokosi per 100 mokinių, o tai rodo, kad suaugusių žmonių skaičius, kurie siekia vidurinio išsilavinimo, nuo jos darbo pradžios 2015 metais iki dabar mažai kito.  

Direktorė pasakoja, kad tarptautiniai tyrimai rodo, jog suaugusieji, kurių išsilavinimas yra žemas, ne tik rečiau dalyvauja švietimo ir mokymo programose, bet jie yra linkę ir mažiau ieškoti informacijos apie mokymosi galimybes ir susiduria su gana savotiškomis kliūtimis bandydami įsitraukti į mokymosi veiklas.

,,Todėl mūsų centras imasi svarbios informavimo iniciatyvos ir net konsultavimo paslaugos. Stengiamės žinoti visus, kurie stokoja formalaus bendrojo išsilavinimo, skatiname juos mokytis ir sudarome tam palankias sąlygas.

Vidurinio išsilavinimo įgijimas šiuo metu laikomas viena iš pagrindinių sėkmingo patekimo į darbo rinką ir nuolatinio užimtumo sąlygų. Vidurinis išsilavinimas yra tas laiptelis, nuo kurio žmogus sąmoningai ir savarankiškai gali pasirinkti, ką jam toliau daryti: kokią įgyti profesiją, tęsti mokslus aukštojoje mokykloje ar pasirinkti dar kitą kelią“, − įsitikinusi I. Jančiukienė.

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorė Irina Jančiukienė turi viziją, kaip išplėsti centro paslaugas į kitus miestus ir net užsienio šalis./Aldo Surkevičiaus nuotr.

Neprisitaiko bendrojo lavinimo sistemoje

Mokiniai 10 ar 12 klasių nebaigia dėl įvairių priežasčių. Viena iš tokių – pačių suaugusiųjų motyvacijos stoka. Jų manymu, mokymasis nebūtinas jų darbui, nedaro įtakos jų asmeniniam gyvenimui, bet su laiku ši nuostata po truputį keičiasi.

Kitos priežastys: laiko trūkumas dėl įsipareigojimų šeimai arba nepalankaus darbo grafiko, anksti tampama tėčiais ir mamomis, dalis mokinių nepritampa kitose mokyklose, sunki šeimos materialinė padėtis arba nėra šeimoje palaikymo.

Ir jeigu ankstyvoje jaunystėje žmogui trūksta motyvacijos mokytis, tai norint dirbti pasirinktą darbą darbdavys reikalauja pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo.

Dar vėliau, jei įsitvirtina darbe ir atsiranda pasiūlymas gauti geriau apmokamą darbą, norėdamas gauti didesnes pajamas ar geresnę daro vietą, keisti profilį ar specialybę, jaunas žmogus turi siekti vidurinio išsilavinimo.

Būna ir tokių atvejų, kai tenka rinktis ir brandžiame amžiuje: ar mokyklos suolas ir kvalifikuotas darbas, ar žemos kvalifikacijos darbas. Taip atsitinka todėl, kad medicinos, švietimo ir kitose sistemose keičiasi ir kyla reikalavimai dirbančiajam. Paprastas pavyzdys: grietosios pagalbos vairuotojai turėjo tapti paramedikais ir, jei vairuotojas galėjo neturėti vidurinio išsilavinimo, tai paramedikas – ne. Ir tada nebežiūrima į amžių.

,,Pati gražiausia visos komandos sėkmės istorija buvo mano darbo pradžioje, kai viena mergina baigė suaugusiųjų mokyklą ir įstojo į aukštąją. Ji tada parašė labai gražų nuoširdų laišką su padėka mokytojams. Dabar ji žmogus, tvirtai stovintis gyvenime. Nors mano nuopelno tuomet dar nebuvo, bet aš labai didžiavausi, kad galėsiu čia dirbti“, − prisimena I. Jančiukienė.

Į sėkmę žmones veda noras dirbti, pasikeitęs požiūris ir pedagogų pagalba.

,,Pedagogai ir visas centro kolektyvas, matydamas tokius gražius pavyzdžius, kai žmonių gyvenimai keičiasi, būname be galo laimingi, kad galėjome padėti“, − sako I. Jančiukienė.

Šiandien suaugusiems leidžiama pasinaudoti galimybe įgyti atestatą, atidėti mokymąsi ir vėl grįžti į mokyklą, dirbti ir mokytis, gauti vidurinio išsilavinimo atestatą po pertraukos ir toliau tęsti studijas bei siekti aukštojo mokslo diplomo.

Aut. past.

Su kiekvienu dirba individualiai

,,Mes patys kviečiame kuo daugiau mokinių, kad jie įgytų vidurinį išsilavinimą. Kartais reikia paraginti ir stumtelėti žmogų tikslo link, patarti, motyvuoti ir užnorinti“, − apie sudėtingą ir individualų darbą su kiekvienu mokiniu sako I. Jančiukienė.

Centre prievartos nėra. Suaugę žmonės mokytis ateina savanoriškai, įvertina savo galimybes, ar turi aukštesnei mokymosi programai būtinų gebėjimų. Būna, kad metų eigoje meta mokslus, o po kelių metų vėl ateina ir sėkmingai baigia tam tikrą ugdymo programą.

,,Su suaugusiais dirba andragogai. Sėkmės paslaptis slypi gebėjime suprasti ir išklausyti, būti empatiškam ir suprasti kitų žmonių jausmus, žinoti suaugusiųjų mokymosi ir psichologijos ypatumus, gebėti motyvuoti besimokančiuosius, skatinti kiekvieną jų sėkmingesnį žingsnį“, − sako I. Jančiukienė.

Andragogai stengiasi ne išmokyti suaugusįjį, bet padėti jam mokytis. Jiems tenka ugdymo turinį pritaikyti prie konkretaus žmogaus gebėjimų jį įsisavinti bei kiekvienam ieškoti individualių mokymosi metodų.

Kadangi skirtingas ir mokinių amžius klasėje – ne visi prilygsta vienas kitam gebėjimais, atmintimi, todėl mokymosi formos labai lanksčios. Andragogai tobulina dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Pandemija pareikalavo tobulinti ir skaitmenines kompetencijas, nors dar iki pandemijos, prieš kelerius metus, centro andragogai pradėjo naudoti nuotolinio ugdymo(si) aplinką Moodle ir jau buvo įvaldę nuotolinio mokymo procesus.

Besimokantiesiems tai labai patogu – jie prisijungia jiems patogiu laiku, efektyviai panaudojamas laikas. Taikomos ir kitos lanksčios mokymosi formos: dalis pamokų vyksta klasėje, kita dalis − nuotoliniu būdu, kai mokymasis vyksta savarankiškai, naudojant informacines komunikacines priemones ir technologijas, jungiasi su mokytoju ir dalyvauja grupinėse ar individualiose mokytojo konsultacijose.

Lanksčios mokymosi formos leidžia suaugusiems asmenims rinktis jiems patogų mokymosi laiką ir reikalingą programos apimtį, prisidėti planuojant savo mokymąsi.

Mokymasis stiprina savivertę

Pedagogė taip pat pastebi, kad turintys vidurinį išsilavinimą ir toliau mokosi, labiau ir noriau dalyvauja ir kitose įvairiose veiklose, nesijaučia atstumti ir ilgainiui įsitraukia į mokymosi visą gyvenimą ritmą. Atėję į mokyklą suaugusieji gali save realizuoti, pasiekti geresnių rezultatų gyvenime ir nelikti užribyje besikeičiant sąlygoms.

„Turintis žemą išsilavinimą asmuo netenka savivertes, o ir gyvenime menksta jo pasitikėjimas savimi“, − apie išsilavinimo svarbą sako patyrusi pedagogė I. Jančiukienė.

Turintys aukštas kompetencijas suaugusieji nuolat mokosi, o įgyti gebėjimai ir jų išlaikymas teigiamai veikia savivertę, dalyvavimą socialiniame, politiniame gyvenime bei sveikatą ir, žinoma, daro ekonominius pokyčius − išsilavinimas ir kompetencijos turi įtakos darbo užmokesčiui.

,,Ir tarp suaugusiųjų turime tinginiukų. Ne visi supranta, kad reikia įdėti daug pastangų, norint pasiekti rezultatą. Būna, kad metų eigoje reikia su kai kuriais atsisveikinti dėl besikeičiančių šeiminių aplinkybių ar dėl to, kad išvyksta į užsienį. Tačiau visada laukiame, kad jie sugrįžtų ir sėkmingai baigtų mokslus“, − pasakoja I. Jančiukienė.  

Keičiasi šeimos aplinkybės, darbo vieta, kai kam būna per sunku mokytis ir reikia padaryti pertrauką. Politinė situacija pakoregavo kai kurių suaugusiųjų planus – neteisėti migrantai, karas Ukrainoje. Svarbiausia, kad jie nemeta mokslų, o tik atideda kitiems metams. Jie tai žino ir pasinaudoja galimybe.

,,Vieno kurpalio negalima taikyti visiems. Reikia individualaus priėjimo prie kiekvieno“, − įsitikinusi pedagogė.

Įgiję brandos atestatą kai kurie suaugusieji iš karto, o kartais ir po kelerių metų tęsia mokymąsi Vilniaus ir Kauno universitetuose, Panevėžio, Kauno, Vilniaus socialinių mokslų kolegijose, o taip pat profesinio rengimo centruose. Kiti iš karto dirba privačiam versle – grožio, socialinių, transporto, statybos paslaugų sferoje.

 Ar išliks suaugusiųjų ugdymas?

Švietimo įstaigų tinklo pertvarka, priimti paskutiniai Vyriausybės, švietimo ir savivaldos politikų nutarimai palies ir šį centrą.

,,Mums taikomos tos pačios tinklo pertvarkos taisyklės, kaip ir bendrojo ugdymo mokykloms ir kaip tai paveiks kai kurių mokyklų gimnazijos klases, paveiks ir mus, nes ateityje išimčių suaugusiųjų mokymuisi nėra. Šiandien suaugę gauna atestatą išlaikydami patenkinamu lygiu 2 mokyklinius egzaminus. Ateities prognozės dėl suaugusiųjų mokymo nėra optimistinės.

,,Šiuo metu suaugusiųjų mokymas ir suaugusiųjų mokyklų likimas sprendžiamas valstybiniu ir savivaldybės lygmeniu. Buvo laikas, kai suaugusiųjų mokyklos buvo kuriamos. Jos stiprėjo, buvo palaikomos, todėl ir įdirbis yra. Seime, ministerijoje buvo atsakingi žmonės, kurie kuravo šią sritį, dabar to nėra ir dėmesys natūraliai slopsta“, − sako I. Jančiukienė. 

Tačiau Kėdainiuose veikiančio centro bendruomenė nenuleidžia rankų ir turi viziją bei daugiau ambicijų. Kolektyvas yra pasirengęs būti regioniniu centru ir organizuoti nuotolinį mokymą net ir užsienyje gyvenantiems mūsų kraštiečiams ar kitų rajonų suaugusiems, tapti modernia nuotolinio mokymosi erdve su kokybiškomis paslaugomis. Tam reikalingas  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pritarimas.

Įgiję brandos atestatą kai kurie suaugusieji iš karto, o kartais ir po kelerių metų tęsia mokymąsi Vilniaus ir Kauno universitetuose, Panevėžio, Kauno, Vilniaus socialinių mokslų kolegijose, o taip pat profesinio rengimo centruose. Kiti iš karto dirba privačiam versle – grožio, socialinių, transporto, statybos paslaugų sferoje.

Aut. past.

Gilina kompetencijas

Be pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo, suaugusiesiems yra organizuojamos ir formaliosios profesinio tęstinio mokymosi studijos. Jos skirtos tiems suaugusiesiems, kurie nori patobulinti savo profesines kompetencijas. Šios studijos yra mokamos. Į jas dažniausiai ateina asmenys, nukreipti iš Užimtumo tarnybos. Tačiau yra žmonių, kurie mokosi ir savo lėšomis.

Pačios populiariausios yra slaugytojo padėjėjo ir socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės. Baigusieji gauna Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išduotą diplomą.

Su Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktore plačiau kalbėjomės tik apie suaugusiųjų mokymą, bet pati ši mokykla, kaip koks aštuonkojis, plačiai aprėpęs ne vieną ugdymo sritį.

,,Mes augome augome ir apaugome tokiu kiekiu veiklų, kad dabar galime tenkinti įvairius poreikius: nuo kūdikių bei jų mamų, vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir iki senjorų“, − sako I. Jančiukienė.

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bendruomenė puoselėja tradicijas ir vertybes, planuoja ateitį, kūrybiškai kuria ir įgyvendina visas veiklas, žengia pirmyn pasitikdama naujus iššūkius. Svarbiausia, čia siekiama, kad kiekvienam būtų įdomu, o atėjusieji pas juos taptų laimingesni.

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras sudaro sąlygas įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą tiems, kam to nepavyko padaryti laiku. Skatina mokymąsi visą gyvenimą, ugdo  savarankiškus, pilietiškus asmenis, gebančius reaguoti į pokyčius ir prisitaikyti prie nuolatinės kaitos. Centras vykdo ir suaugusiųjų pagrindinio ir akredituotą suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas.

Sėkmingai suaugusiųjų darbinei ir socialinei veiklai, taip pat integracijai yra reikalingos ne tik aukštos profesinės, bet ir pakankamai išlavintos bendrosios kompetencijos, kurios yra reikalingos visų žmonių asmeniniam tobulėjimui, aktyviam pilietiškumui, socialinei integracijai ir užimtumui užtikrinti.

1 Komentaras

  • sveiki mokausi spceloj mokikloj su susilpnita programa darbe susidiuri su ziniu trukimiu o vakrnej mokikloj manes neprjema nes programa ne atitnka solaikiniu moksliu. kiek klausau patarimo rpetitorei ira bet netiuri tokiu lesiu kad susimokeciau ka dariti

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video