Savivaldybės įmonės neišlipa iš finansinės duobės

 Savivaldybės įmonės neišlipa iš finansinės duobės

Kėdainių rajono savivaldybės įmonės nepelningos. VšĮ Stebėsenos ir prognozių agentūros pateikta ataskaita rodo, kad prasčiausia situacija bendrovėje „Kėdbusas“.

Panašu, kad tokia situacija jau tampa įprasta – pažadėti geresnių rezultatų šiais metais niekas negali. Metų pradžioje bendrovės profesinės sąjungos atstovai jau skambino pavojaus varpais, kad bendrovė pasiekė finansinį dugną ir žemiau ristis nėra kur, tačiau tikėtina, kad atlikus šių metų bendrovės veiklos analizę, rezultatai pramuš dugną, nes COVID-19 pandemija parodė, kad ristis dar yra kur.

Tuo metu bendrovei „Kėdainių vandenys“ per 2019 pavyko uždirbti vos 4 tūkst. eurų, o geriausiai sekėsi „Kėdainių butams“ – pelną pavyko padidinti tris kartus ir jis siekė apie 15 tūkst. eurų.

Geriausiai sekėsi „Kėdainių butams“ – pelną pavyko padidinti tris kartus ir jis siekė apie 15 tūkst. eurų./Algimanto Barzdžiaus/„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.Stebi antrus metus

Antrus metus iš eilės VšĮ Stebėsenos ir prognozių agentūros Valdymo koordinavimo centras rengia ataskaitą, kurioje apžvelgiama savivaldybių valdomų įmonių veikla, jų finansiniai rezultatai bei valdymo pokyčiai.

Šio centro direktorius Vidas Danielius sako, kad į Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių (SVĮ) portfelį 2019 metais buvo ir įtrauktos trys Kėdainių rajone veikusios įmonės: transporto sektoriui priklausanti UAB „Kėdbusas“, vandentvarkos paslaugas teikiantys UAB „Kėdainių vandenys“ bei UAB „Kėdainių butai“.

„Šios įmonės vykdydamos veiklą disponavo turtu, kurio vertė ataskaitiniais metais buvo 40 mln. eurų, t. y. 0,7 proc. daugiau nei 2018 metais. Jis sudarė 1,2 proc. visų Lietuvos SVĮ portfelio turto“, – sako V. Danielius. 

Panašu, kad praėję metai Kėdainių įmonėms nebuvo itin sėkmingi.

Atliktos analizės rezultatai rodo, kad žymiai krito šių bendrovių grynasis rezultatas: nuo – 12,3 tūkst. eurų 2018 metais iki – 57,5 tūkst. eurų 2019 metais, kai visos Lietuvos SVĮ ataskaitiniais metais uždirbo 26,5 mln. eurų grynojo pelno.

„Nors Kėdainių rajono savivaldybės valdomų įmonių generuotos pajamos smuko vos 2,2 proc., tačiau pardavimo savikaina augo 5,4 proc., nepaisant mažėjusios apyvartos“, – sako V. Danielius.

Be kita ko praėjusiais metais Kėdainių rajono savivaldybė grąžos iš įmonių nesulaukė: dividendų paskirta nebuvo. 

„Kėdbusas“ toliau ritasi žemyn

Daugiausiai įtakos prastiems Kėdainių rajono savivaldybės valdomų įmonių portfelio rezultatams turėjo UAB „Kėdbusas“, kurio nuosavo kapitalo grąža krito nuo – 1,6 proc. iki – 5,8 proc., o turto grąža nuo – 1,2 proc. iki – 4,5 proc.

„Žemus grąžos rodiklius lėmė grynasis bendrovės rezultatas, kritęs netgi 3,5 karto iki – 0,1 mln. eurų, bei žymiai mažiau kitęs turtas, mažėjęs 9,5 proc. iki 1,6 mln. Ir nuosavas kapitalas smukęs 5,6 proc. iki 1,3 mln. Eurų“, – sako V. Danielius.

Tuo metu rajono savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius tikina, kad rajono savivaldybės administracija kartu su įmonės vadovais svarsto įvairius variantus, vertina visus pasiūlymus, kaip pagerinti įmonės padėtį. Tačiau akivaizdu, kad be žymios savivaldybės „injekcijos“ šiemet, įmonės rezultatai niekaip nepagerės.

Arūnas Kacevičius: „Kėdbuso“ atveju turime suprasti, kad įmonė nėra vien pelnas ir tai nėra tik verslas. Įmonė teikia labai reikalingą paslaugą gyventojams, tad turėtume ją įvertinti ir kaip socialinę funkciją.“/Aldo Surkevičiaus nuotr.„Savivaldybė ir dabar dotuoja dalį reisų, kaip ir dabar planuoja dar padengti būsimą mokinių nemokamą pavėžėjimą, siekiant mažinti naštą šeimoms, auginančioms vaikus.

O ir vėliau planuojame paslaugą teikti neįgaliesiems ir senjorams. Norime užtikrinti patogesnį susisiekimą didesnei daliai pažeidžiamų žmonių.

Manęs, kaip vadovo, nė vienos nuostolingai dirbančios įmonės rezultatai negali tenkinti. Tačiau „Kėdbuso“ atveju turime suprasti, kad įmonė nėra vien pelnas ir tai nėra tik verslas. Įmonė teikia labai reikalingą paslaugą gyventojams, tad turėtume ją įvertinti ir kaip socialinę funkciją.

Dalis reisų buvo ir visada bus nuostolingi, tačiau gyventojai turi pasiekti darbo vietą ir namus, parduotuves, ligonines.

Kai kurie iš jų nesinaudoja asmeninėmis transporto priemonėmis ir miesto ar tarpmiestinis autobusas yra vienintelė susisiekimo priemonė. Kito būdo nėra“, – apie sudėtingą viešojo transporto situaciją rajone kalba A. Kacevičius.

Prie nuostolių įpratę

Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2018 m. ,,Kėdbuso“ nuostoliai siekė 20 tūkst. eurų, o jau 2019 m. – 70 tūkst.

Savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius sako, kad pagrindinė priežastis – sumažėjęs keleivių srautas.

2019 metus palyginus su 2018 metais, keleivių skaičius sumažėjo apie 3,5 proc., ir tai lėmė beveik 40 tūkst. eurų mažesnes pajamas. Be to, dėl nuo 2019 metų pradžioje padidėjusio minimalaus atlyginimo, įmonėje padidėjo ir darbo sąnaudos, kasmet kyla ir kitų prekių kainos, kurios įskaitomos į įmonės išlaidų kaštus, – situaciją aiškina A. Kacevičius. – Bendrovėje nuostoliai yra ir buvo visus 4 praėjusius metus ir ankstesniuose įmonės veiklos etapuose.“

Atlyginimai muša rekordus

Nepaisant didėjančio nuostolio, liepos mėnesio duomenimis darbuotojų atlyginimų vidurkis šoktelėjo į dar neregėtas aukštumas.

Pateiktais duomenimis, vidutinis bendrovės darbuotojų atlyginimas siekė 1 061 eurą. Kai tuo metu pavasarį atlyginimų vidurkis buvo apie 869 euro.

„Vidutinį darbo užmokestį iškėlė išmokėtos išeitinės išmokos ir kasmetinių atostogų kompensacijos. 

Nuo praėjusių metų pabaigos iki dabar darbo sutartis nutraukė du administracijos darbuotojai, ir penki kiti darbuotojai, iš kurių keturi vairuotojai. 3 iš jų išėjo pandemijos laikotarpiu“, – situaciją apie pasikeitusį atlyginimų vidurkį aiškina A. Kacevičius.

Šiuo metu įmonėje dirba 75 darbuotojai, metų pradžioje buvo 82.

Koją kiša pandemija

Pasak A. Kacevičiaus, bendrovės „Kėdbusas“ situacija analizuojama nuolat, įmonė teikia ataskaitas iš kurių matosi situacija, jas vėliau ir skelbia viešai.

„Savivaldybės administracija, vadovai ir specialistai sekame situaciją. Tuo tikslu imamasi įvairių priemonių: optimizuojame maršrutus, ieškome būtų mažinti sąnaudas bei pagal galimybes didinti pajamas iš kitos veiklos.

Įsigyti naujesni autobusai leidžia mažinti kuro bei remonto sąnaudas.

Keleivių srautų tyrimai įgalina optimaliau planuoti tiesioginę veiklą. Imamės visų priemonių“, – apie vis labiau į nuostolių liūną grimztančią bendrovę „Kėdbusas“ kalba A. Kacevičius.

Jo teigimu, yra parengtas 3 metų veiklos planas, tačiau pagerinti situaciją įmonėje šiais metais vargu ar pavyks dėl COVID-19 pandemijos, kuri pristabdė įmonės veiką ir dar labiau pablogino įmonės rezultatus.

Nuo kovo mėnesio krito keleivių skaičius, paskui maršrutai „atsigavo“ iš lėto, keleivių buvo mažai, o tai daro tiesioginę įtaką prastėjantiems įmonės rodikliams. Tačiau kol nesibaigs pandemija, kalbėti apie geresnius įmonės rezultatus administracijos vadovas nesiryžta.

Vidas Danielius: „Bendrovės „Kėdainių vandenys“ kapitalo bei turto grąža antrus metus iš eilės buvo lygi 0,0 proc.“/Asmeninio archyvo nuotr.„Kėdainių vandenys“ šiek tiek uždirbo

Valdymo koordinavimo centro duomenimis kita savivaldybės valdomos bendrovės „Kėdainių vandenys“ kapitalo bei turto grąža antrus metus iš eilės buvo lygi 0,0 proc.

„Bendrovės turtas, augęs 1,0 proc. iki 37,7 mln. eurų sudarė 94,1 proc. Kėdainių rajono SVĮ portfelio turto, nuosavas kapitalas, išlikęs tame pačiame lygyje ir siekęs 16,6 mln. eurų taip pat sudarė beveik visą portfelį (91,7 proc.), tačiau uždirbtas grynasis pelnas buvo palyginti nedidelis ir siekė 4,0 tūkst. eurų.

Dėl reikšmingos šios įmonės dalies Kėdainių rajono valdomų įmonių portfelyje, jos rezultatai yra lemiami bendriems savivaldybės rodikliams“, – sako V. Danielius.

Tuo metu visos vandentvarkos sektoriaus įmonės uždirbo 4,5 mln. eurų grynojo pelno per 2019 metus. Lietuvos vandentvarkos sektorių iš viso sudaro 49 SVĮ.

Ragina jungtis prie centralizuotos nuotekų sistemos

Savivaldybės duomenimis, „Kėdainių vandenų“ pajamos už nuotekų tvarkymą 2019 m. sumažėjo 4,8 proc. dėl sumažėjusios nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Be to, buvo mažesnės ir tvarkomų nuotekų apimtys.

„Tikimasi, kad didėjant prie centralizuotos nuotekų sistemos prisijungiančių gyventojų bei naujų verslo įmonių skaičiui, didės ir įmonės pajamos.

Tiek savivaldybė, tiek pati įmonė kasmet skiria tikrai nemažai lėšų tinklų atnaujinimui bei plėtrai. Vis dar neramina palyginti dideli nuostoliai tiekiant vandenį“, – sako administracijos direktorius A. Kacevičius.

Pasak jo, siekiant pagerinti situaciją, keičiami susidėvėję vamzdynai, atnaujinamos siurblinės, vandens gerinimo įrenginiai ir kt. Ypač didelis dėmesys skiriamas siekiant įtikinti gyventojus, turinčius galimybę naudotis centralizuotais vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklais.

„Raginame dėl kažkokių priežasčių vis dar neprisijungusius prie šių sistemų, kuo greičiau tai padaryti. Ir dabar raginu prisijungti kur tik yra galimybė prie nuotekų tinklų.

Norėčiau, kad gyventojai suprastų jog naudotis centralizuotais nuotekų tinklais bus ir pigiau, ir patogiau. Savininkui nereiks rūpintis tinkama jų eksploatacija ir užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus – už tai bus atsakinga įmonė.

Juk nebegalime numoti ranka ir palikti tokią situaciją, kai kiemuose tebėra nuotekų duobės, kurių turinys neaišku kur nuteka. Tai daro žalą ne tik gamtai, bet ir yra labai pavojinga žmonių sveikatai“, – sako administracijos vadovas.

Bendrovės „Kėdainių butai“ pelnas nedidelis

Sėkmingiausiai praėjusiais metais veikė savivaldybės valdoma bendrovė „Kėdainių butai“. „Bendrovės kapitalo grąža augo nuo 2,5 proc. iki 6,2 proc., o uždirbtas pelnas taip pat didėjo 3 kartus iki 15,2 tūkst. eurų.

Deja, dėl palyginti mažos dalies portfelyje, šie rezultatai reikšmingos įtakos neturėjo”, – Kėdainių rajono savivaldybės valdomas įmones analizuoja V. Danielius.

Nors bendrovė „Kėdainių butai“ metus baigė su nedideliu pelnu, bet administracijos direktorius tikina, kad „nusiraminti“ tikrai nežadama.

„Tiek šios įmonės vadovai, tiek savivaldybės administracija nuolat svarsto galimybes išplėsti įmonės teikiamų paslaugų spektrą, mažinti sąnaudas, gauti daugiau pajamų iš kitos veiklos”, – sako A. Kacevičius.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video