Salvių dūžiai ir sukalbėtos maldos gyviesiems primins partizano Pranciškaus žygdarbius

 Salvių dūžiai ir sukalbėtos maldos gyviesiems primins partizano Pranciškaus žygdarbius

2021-07-18. Partizano Lapės laidotuvės/ foto Alfredas Pliadis

Paskutiniojo sovietų režimo sušaudyto partizano Pranciškaus Prusaičio–Lapės laidotuvės 

JORŪNĖ LIUTKIENĖ

Sekmadienį, liepos 18 dieną, Kėdainių kraštas labai iškilmingai atsisveikino su partizanu Pranciškumi Prusaičiu–Lape. Dar viena įkvepianti ir negęstanti rezistencijos žvaigždė pagarbiai atgulė amžino poilsio Gudžiūnų karių kapinaitėse. Trys kunigai aukojo šventas mišias ir buvo iššautos trys pagarbos ir atminimo salvės. Prie kapo galvas nulenkė ir pagarbą partizanui bei dar kartą visiems šiame krašte žuvusiems Lietuvos patriotams atidavė visų kartų atstovai.  

Lietuvos laisvės kovų dalyvio, Prisikėlimo ir Kęstučio apygardų partizano, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus Pranciškaus Prūsaičio–Lapės garbei ir atminimui prie kapo sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas, o Akademijos kultūros centro folkloro ansamblis „Seklyčia“ atliko liaudies dainą „Oi, neverk motušėle“. 

Laidojant Pranciškų Prusaitį, šalia jo karsto bažnyčioje ir kapinėse buvo laikoma Kęstučio apygardos partizanų išsaugota Lietuvos trispalvė/ J. Liutkienės nuotr.

Dar šeštadienį  Prisikėlimo apygardos štabo skyriaus viršininko okupacinio režimo prieš 58 metus Vilniuje, KGB kalėjime, sušaudyto partizano P. Prusaičio–Lapės palaikai buvo paimti iš Tuskulėnų rimties parko koplyčios-kolumbariumo ir atvežti į Kėdainius. O jau sekmadienį, liepos 18 dienos rytą, karstas, uždengtas Lietuvos Respublikos vėliava,  su velionio palaikais pašarvotas Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. 

Čia iki 12:00 per didelį karštį į mažutę Gudžiūnų bažnytėlę pagerbti Laisvės kovų dalyvio žygdarbį ir atsisveikinti su P. Prusaičiu plūdo velionio artimieji, rajono žmonės, dar gyvi likę jo gyvenimo liudininkai ir velionio bendražygiai, krašto inteligentai bei oficialūs asmenys. 

Nuo 11 valandos prie paskutiniojo sovietų valdžios nužudyto partizano karsto garbės sargyboje stovėjo Lietuvos kariuomenės KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės kariai, šauliai ir jaunieji skautai. 

Įnešti Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos kariuomenės vado vainikai. 

Procesijoje Pranciškaus Prusaičio–Lapės artimieji, kariškiai šauliai, bendražygiai, skautai, gyvenimo liudininkai, kraštiečiai, oficialus asmenys/ J. Liutkienės nuotr.

Bažnyčioje šalia karsto su P. Prusaičio palaikais buvo laikoma išskleista drobinė Kęstučio Apygardos partizanų trispalvė. Leono Laurinsko–Liūto vėliavą išsaugojo Tauragės krašto partizanai, Kęstučio apygardos ryšininkai.  

Laidotuvių procesijai vos įžengus į Gudžiūnų kapines buvo paleista pirma Garbės sargybos kuopos salvė. 

Jausmingą ir poetišką atsisveikinimo kalbą pasakė Lietuvos laisvės kovos Sąjūdžio štabo viršininkas, kariuomenės kūrėjas, divizijos majoras Gediminas Reutas.  

Savo asmeniniais išgyvenimais ir pokario laikotarpio prisiminimais pasidalino partizaną Lapę pažinojusi Teklė Balsevičienė

Prie kapo duobės kalbėjo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vaidas Vasiliauskas bei Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis

Po kalbų Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestro trimitininkui paskelbus trimito signalą, kovotojas už laisvę P. Prusaitis buvo pagerbtas tylos minute. 

Nuo karsto buvo nuimta jį dengusi Lietuvos Respublikos vėliava. Ji sulankstyta ir perduota velionio dukterėčiai Bronei Zaliauskienei.  

Laidojant P. Prusaitį, kurio gyvenimas pagrįstas ne tik patriotiškomis, bet ir katalikiškomis vertybėmis, buvo atlikti visi religiniai ritualai. 

Šv. Mišias Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje aukojo vyskupas Jonas Kauneckas ir dekanas kun. Norbertas Martinkus. Iš bažnyčios išnešant karstą su velionio palaikais, skambėjo bažnyčios varpai. 

Procesijoje buvo nešamas kryžius, velionio nuotrauka, pašventinta kapo duobė, o nuleidus karstą su velionio palaikais į kapo duobę, užbertos trys saujos žemių. 

Velionio artimųjų vardu žodį tarė P. Prusaičio dukterėčia – jo sesers Zofijos dukra Bronė Zaliauskienė, į Kėdainius kartu su sūnumis atvykusi laidoti savo dėdės iš Biržų rajono.  

P. Prusaičio–Lapės palaikai rasti po ilgų paieškų 2020 metų lapkričio 28 dieną Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui vykdant partizanų paieškas Vilniaus miesto Antakalnio kapinių teritorijoje esančiose „Našlaičių“ kapinėse. 

3 Komentarai

  • Pasaulio pabaiga!
    Komunistas t.y. socdemas laidoja partizaną. Gražina skolą už partijos praeities „zygdarbius“

  • Geriau vėliau nei kiekada 🙂

    Šiaip pagarba zmonem už tokias gražias laidotuves. Manau, būtų ir daugiau žmonių suvažiavę, bet labai mažai kad žinojo.

  • Vorune, nuo siol RA rasai? neuztenka patarejos tukstanciu?😀

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video