Prasidėjo antrasis akcijos „Garažiukas–Kaminukas 2022“ etapas

 Prasidėjo antrasis akcijos „Garažiukas–Kaminukas 2022“ etapas

Aplinkos apsaugos departamento nuotr.

rinkosaikste.lt, Aplinkos apsaugos departamento inf.

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai visą lapkričio mėnesį vykdys antrąjį akcijos „Garažiukas – Kaminukas 2022“ etapą. Aplinkosaugininkai tikrins įmones ir asmenis, remontuojančius ir ardančius automobilius. Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į tai, ar veikla vykdoma teisėtai, ar susidariusios atliekos tvarkomos tinkamai ir ar patalpos šildomos nenaudojant atliekų.

Tikrins įmones ir asmenis

„Svarbu, kad transporto priemonių priežiūra, remontas ar ardymas kuo mažiau kenktų aplinkai. Daugiausia transporto priemonės atliekų susidaro pas jų ardytojus bei autoservisuose automobilių remonto metu.

Dėl to aplinkosaugininkai šios akcijos metu dėmesį kreips ne tik į įmones, vykdančias šias veiklas, bet ir į asmenis, garažų bendrijose, pavieniuose garažuose, ūkiniuose pastatuose, fermose, angaruose ir gamybinėse patalpose vykdančius transporto priemonių techninę priežiūrą, remontuojančius ir ardančius eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP)“, – sako Aplinkos kokybės departamento Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus patarėjas Paulius Rutkauskas.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas tiems veiklos vykdytojams, kurie ja užsiima nelegaliai. Taip pat akcijos laikotarpiu visuose šalies regionuose bus tikrinama, ar asmenys ir įmonės, užsiimančios automobilių priežiūra, remontu arba ardymu, šildymui naudoja tinkamą kurą, kaip tvarkomos susikaupusios atliekos.

„Vis dar pasitaiko, kad asmenys, remontuojantys ir ardantys automobilius, po veiklos susidariusias atliekas – skudurus, plastiką, tepalus, pavojingus skysčius ar kitas medžiagas naudoja apšildyti patalpoms arba tiesiog jomis atsikrato sudegindami kuro deginimo įrenginiuose. Tokiais atvejais itin teršiamas aplinkos oras ir kenkiama žmonių sveikatai“, – atkreipia dėmesį P. Rutkauskas.

Be to, bus tikrinama, ar šias priemones surenkantys, apdorojantys asmenys turi TIPK ar Taršos leidimą, kuriame nurodytos ENTP surinkimo ir apdorojimo sąlygos, atliekų laikymo ir išrinkimo vietos.

Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į tai, ar veikla vykdoma teisėtai, ar susidariusios atliekos tvarkomos tinkamai ir ar patalpos šildomos nenaudojant atliekų.

Bendradarbiaus su VMI

Aplinkosaugininkai, siekdami išaiškinti pažeidėjus, bendradarbiaus su Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais. O prireikus į pagalbą bus pasitelkiami policijos pareigūnai.

„Visiems, kurie užsiima transporto priemonių priežiūra, remontu ar ardymu, norisi priminti, kad būtina susipažinti su aplinkosauginiais reikalavimais, įtvirtintais LR aplinkos ministro įsakyme dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir LR aplinkos ministro įsakyme dėl aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo, kad išvengtume bet kokio taršos poveikio aplinkai. Mūsų prioritetas – kad visos atliekos, ypač pavojingosios, t. y. susidariusios automobilių ardymo ar remonto veikloje, būtų tvarkomos tinkamai“, – sako Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus patarėjas.

Kaip teigia aplinkosaugininkas, akcijos tikslas – ne bausti, bet skatinti veiklą vykdyti neteršiant aplinkos, ir tai pavyks padaryti tik veiklos vykdytojams sudarius sutartis su teisėtais atliekų tvarkytojais – taip atliekos bus tvarkomos visuomenei ir aplinkai saugiu būdu.

Automobilius ardantiems asmenims

Aplinkosaugininkai tikrins, ar ENTP veikla vykdoma tik negyvenamosiose patalpose. Tais atvejais, kai dirbama lauke, svarbu užtikrinti, kad teršalai nesusigertų į žemės paviršių.

Taip pat bus tikrinamos patalpos, kuriose ardomi automobiliai, nutekėjusių skysčių surinkimo ir tvarkymo sistemos.

Pareigūnai kreips dėmesį, ar asmenys turi oficialias sutartis su atliekų tvarkytojais, kuriems perduodamos susidariusios pavojingosios ir nepavojingosios atliekos.

Akcijos tikslas – ne bausti, bet skatinti veiklą vykdyti neteršiant aplinkos, ir tai pavyks padaryti tik veiklos vykdytojams sudarius sutartis su teisėtais atliekų tvarkytojais – taip atliekos bus tvarkomos visuomenei ir aplinkai saugiu būdu.

Autoservisams

Departamento pareigūnai tikrins ir autoservisų patalpas: ar jos atitinka nustatytus reikalavimus, ar remonto dirbtuvėse yra priemonės, skirtos išsiliejusiems pavojingiems skysčiams neutralizuoti.

Ypatingas dėmesys bus kreipiamas, ar tinkamai rūšiuojamos ir laikomos atliekos, ar jų ne per daug sukaupta.

Taip pat svarbu, kad autoserviso savininkas būtų sudaręs sutartis su teisėtais atliekų tvarkytojais.

Pareigūnai primena, kad bus tikrinama, kokie dažai, lakai ir gruntai naudojami pakartotiniam dažymui. Taip pat, ar reikalavimų laikomasi tuose servisuose, kuriuose remontuojamos kondicionavimo sistemos.

Be abejo, bus tikrinama, ar autoserviso savininkas, remontuojantis detales, darančias įtaką išmetamųjų dujų kokybei, turi dujų matavimo prietaisą su galiojančiu valstybinės patikros sertifikatu.

SVARBU

Įmonės, kurių veikloje susidaro pavojingos ir nepavojingos atliekos (išskyrus tam tikras teisės aktuose numatytas išimtis), turi atliekų susidarymo apskaitą vesti Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).

Užsiimant ENTP ardymo veikla neturint leidimo arba nesilaikant šiame leidime nustatytų sąlygų, fiziniams asmenims užtraukia baudą nuo 300 iki 560 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 300 iki 1700 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 600 iki 1150 eurų.

Juridiniams asmenims vykdant ENTP ardymo veiklą neturint leidimo numatyta bauda nuo 10 tūkst. iki 30 tūkst. eurų. Vykdant ENTP ardymo veiklą pažeidžiant leidimo sąlygas,  juridiniams asmenims gresia bauda nuo 1000–2000 eurų.

Už atliekų tvarkymo pažeidimus fiziniams asmenims taikoma atsakomybė nuo įspėjimo iki 4100 eurų.

Juridiniams asmenims, perdavusiems pavojingas atliekas nelegaliems atliekų tvarkytojams, gresia bauda nuo 150 iki 55 tūkst. eurų, o atliekų apskaitos pažeidimai gali užtraukti baudą nuo 150 iki 1400 eurų.

Visos galimos baudos už atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymą yra numatytos Administracinių nusižengimo kodekso 247 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Aplinkos oro apsaugos įstatymo 13 str. 1 d. ir 20 str. 2 d.

Aplinkosaugininkai primena, kad apie pastebėtus aplinkosauginius pažeidimus galite pranešti telefonu 112.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video