Naujoji realybė laužo ir stereotipinius darbo metodus savivaldybėje

 Naujoji realybė laužo ir stereotipinius darbo metodus savivaldybėje

Nuotoliniu būdu per pirmąjį šių metų pusmetį iš viso buvo gauti 984 gyventojų prašymai. 1010 asmenų įvairiais klausimais atvyko į savivaldybę fiziškai/ A. Surkevičiaus nuotr.

Morta DANIELIŪTĖ

Nors didžioji Savivaldybės administracijos darbuotojų dalis nuo liepos 1-osios sugrįžo į savo darbo vietas, ne visų skyrių darbuotojai liko prisirišę prie senosios darbo tvarkos. Naujos aplinkybės padeda laužyti stereotipus, ir net valstybinės įstaigos darbuotojų „sėdėjimą“ pastate keičia darbas iš namų. 

Pandemija išlaisvino valstybės tarnautojus ir tapo geru pretekstu, kad ir nedrąsiai, bet lanksčiai pradėti derintis ir prie darbuotojų poreikių. Savivaldybėje po karantino pradėtas taikyti modernus darbo organizavimo sprendimas − mišrus darbas iš namų ir biuro. Iki šiol tai sau leisti galėjo tik verslas. 

Administracijos direktorius Arūnas Kacevičius skatina darbo organizavimo pokyčius organizacijoje: „Tarnautojai gali pasirinkti kaip dirbti iš biuro, ar iš namų, svarbu, kad nenukentėtų darbo kokybė ir gyventojų aptarnavimas“

Įsitikinta, kad darbo vieta nebelemia darbo kokybės ir efektyvumo, atvirkščiai, galintys pasirinkti sąlygas darbuotojai – dirba našiau. O ir darbo laikas nelemia žmogaus produktyvumo. Galimybė rinktis žmones daro lojalius organizacijai, savivaldybėje irgi. 

Didžiausia baimė tik ta, kad tokio modernaus sprendimo vis dėlto nesupras vyresnieji rajono gyventojai, ypatingai tie, kuriems yra sunku su technologijomis, tačiau administracijos direktorius Arūnas Kacevičius tikina, kad tie, kas negali bendrauti šiuolaikinėmis priemonėmis, nenukentės ir į pokyčius žiūri palankiai. 

Svarbiausia − saugumas   

Kėdainių rajono savivaldybė ir pasibaigus karantinui ragina gyventojus toliau kreiptis nuotoliniu būdu, nes taip taupomas laikas, resursai. 

Kitiems sudarytos sąlygos saugiai patekti pas specialistus. 

Naudotis nuotolinio aptarnavimo galimybe raginama ne tik dėl patogumo, greičio, resursų taupymo, bet ir atsižvelgiant į tai, kad vis dar yra COVID-19 susirgimų, o šalyje fiksuojama pavojingos koronaviruso delta atmainos atvejų. Ir todėl panašu, kad viskas  nesibaigs taip grietai kaip norėtume. 

Fiziškai atvykti į savivaldybę reiktų tik tuo atveju, jeigu paslaugos tikrai negalima gauti nuotoliniu, o dokumento ar pažymos, išmokos ar kt. – elektroniniu būdu. 

Gyventojams rekomenduojama bet kuriuo rūpimu klausimu pirmiausia kreiptis darbo valandomis (nuo 8:00 iki 17:00) telefonu ar elektroniniu paštu ir pasitarti su konkrečiu specialistu. 

Visi savivaldybės darbuotojų kontaktai  yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, o aktualiausias paslaugas teikiančių specialistų kontaktai šiuo metu  paskelbti ir naujienose bei iškabinti ant savivaldybės durų. 

Nuotolinis darbas mums labai pasiteisino.  Skyrius turi aiškias funkcijas ir darbų cikliškumą, tikslias užduotis ir terminus – mūsų atveju viską galima padaryti dirbant tik iš namų, o į įstaigą ateiti tik jei reikia

K. Kemešienė

Taip pat visada galima skambinti bendruoju savivaldybės administracijos telefonu 8 347 69 550 arba rašyti elektroniniu paštu administracija@kedainiai.lt. Tik įvertinus, kad paslaugos tikrai negalima suteikti kitu būdu ir vis dėlto būtina atvykti į savivaldybę, jums bus paskirtas laikas. 

Saugumo reikalavimai nesikeičia 

Kai jau būsite užregistruotas, atvykite nei anksčiau, nei vėliau kaip nurodyta išankstinės registracijos metu.  

Atvykę gyventojai yra aptarnaujami laikantis srautų valdymo ir higienos normų reikalavimų. 

Kadangi atvykus į savivaldybę būsite uždaroje patalpoje, būtinai dėvėkite kaukę. 

Į kabinetą įeikite tik po vieną. Ir koridoriuose, ir aptarnavimo metu laikykitės saugaus 2 metrų atstumo bei kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 

Įeinant į pastatą ir išeinant, dezinfekuokite rankas. 

Lankytojai, kurie turi temperatūros, ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) nebus aptarnaujami. 

Įvaldė nuotolinį darbą 

Statybos ir turto skyriaus vedėja Audronė Naujalienė savo skyriuje darbą organizuoja mišriu būdu. Su darbuotojais sutarta ir jiems sudarytas individualus darbo grafikas, taip, kad visi galėtų atlikti savo pareigas. 

Darbuotojai lieka dirbti nuotoliu dalį savo darbo laiko. Jie pasirinko dienas, kada kaip kiekvienam yra patogiau atvykti į savivaldybę, o kada dirbti iš namų. 

Apie tokią galimybę svarsto ir Strateginio planavimo skyrius, tačiau vasaros metu šiam skyriui tai daryti netikslinga, nes du iš keturių žmonių skyriuje atostogauja pakeisdami vienas kitą, bet rudenį vedėja Kristina Kemešienė įvertinus epidemiologinę situaciją priims sprendimus.

„Nuotolinis darbas mums labai pasiteisino. 

Skyrius turi aiškias funkcijas ir darbų cikliškumą, tikslias užduotis ir terminus – mūsų atveju viską galima padaryti dirbant tik iš namų, o į įstaigą ateiti tik jei reikia.

Taip pat galime dirbti ir derindami nuotolinį bei kontaktinį darbą, kitaip sakant, dirbti hibridiniu būdu“, − sako skyriaus vedėja. 

Per antrąjį karantiną visas skyrius persitvarkė ir dirbo tik nuotoliu. Tarpusavyje bendravo telefonu, elektroniniu paštu ir mesengeriu. Kolegės socialiniame tinkle turėjo savo  grupę, o skyriaus susirinkimus organizuodavo per zoom platformą. 

Zoom platformoje bendravo ir su savo tiesioginiu vadovu bei organizavo ir dalyvavo net Strateginio planavimo komisijos posėdžius, kas anksčiau atrodė visiškai neįmanoma. 

Beje šis skyrius pirmasis savivaldybės administracijoje pradėjo taikyti nuotolinio darbo būdą vienai iš skyriaus darbuotojų dar prieš ketverius metus. Nuo to darbo kokybė nei nukentėjo, nei sutriko. 

Statybos ir turto skyriaus vedėja Audronė Naujalienė savo skyriuje darbą organizuoja mišriu būdu.

Siekia efektyvumo 

Administracijos direktorius A. Kacevičius sako, kad nuotolinis darbas ir gyventojų aptarnavimas tampa pozityviu pokyčiu organizacijoje. Jeigu skyriui ar specialistui taip patogiau dirbti, o rezultatai nenukenčia bei gyventojai aptarnaujami kokybiškai, direktorius skatina tokius pokyčius. 

Nuotoliniu būdu vyksta ir savivaldybės administracijos skyrių vedėjų susirinkimai, ir seniūnų pasitarimai. Į tokius susirinkimus visi prisijungia iš savo darbo vietų. Taip taupoma žmonių energija, sveikata ir resursai. 

Dauguma savivaldybės vadovų susitikimų su ministrais taip pat vyksta nuotoliu. Prie šio efektyvaus susitikimų, mokymų ir konsultacinių susitikimų organizavimo būdo organizacija jau įprato ir stengsis nebenaudoti papildomų resursų tam, kur nėra būtina ir nešvaistyti brangaus visų laiko kelionėms. 

„Skyrių vedėjai ir specialistai po vienerių metų praktikos tokioje sudėtingoje situacijoje prisitaikė, susikūrė ir išmoko naujus algoritmus ir savo pareigas sėkmingai vykdys toliau nauju režimu. Tam yra ir techninės galimybės, ir įgūdžiai. 

Niekas netrukdo aptarnauti asmenų, o žinoma, jei jau reikia atvykti, visada tai bus padaryta. 

Be to, pastebiu, kad į „gyvą“ susitikimą jau sunku prisikviesti ir partnerius, ir įvairius konsultantus. Dalį susitikimų darome hibridiniu būdu. Vieni esame vietoje, o kitus prijungiame per nuotolį“, − sako administracijos direktorius A. Kacevičius.  

Per 1 000 gyventojų ėjo į savivaldybę 

Per pirmąjį šių metų pusmetį į Kėdainių rajono savivaldybė pastatą fiziškai atvyko 1 010 gyventojų. Daugiausia atvykusių, beveik pusė tūkstančio (468), turėjo reikalų Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriuje. 

Pasak šio skyriaus vedėjos Ievos Lukošienės, daugiausia žmonių atvyko per gegužės (216) ir birželio (198) mėnesius. Vedėja sako, kad lankytojų padaugėjo dėl per pandemiją gautų subsidijų.

Kitas pagal apimtis daugiausia „gyvai“ gyventojų sulaukęs skyrius buvo Bendrasis. 

Skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis sako, kad dažniausiai į jo vadovaujamo skyriaus darbuotojus „gyvai“ kreipiasi vyresnio amžiaus žmonės dėl atliekų surinkimo, išvežimo, tvarkymo bei  mokesčių už šias paslaugas apskaičiavimo klausimų. Iš viso jų buvo 202. 

Dar 170 žmonių su reikalais atėjo į Socialinės paramos skyrių. Gausiausiai šiame skyriuje buvo lankomasi birželio mėnesį. Atvyko 89 lankytojai, kitų mėnesių vidurkis – apie 16 lankytojų. Mažiausiai lankytojų savivaldybė sulaukė per patį pandemijos įkarštį sausio, vasario mėnesiais – tik 14. 

Nuotoliniu būdu per pirmąjį šių metų pusmetį iš viso buvo gauti 984 gyventojų prašymai, iš jų 426 gyventojai kreipėsi dėl atliekų tvarkymo. 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos iš viso per 6 mėnesius kreipėsi 315 gyventojų iš jų 65 atvyko į savivaldybę. 

Laisvosios rinkos instituto ruošiamo savivaldybių indekso 2019 metų duomenimis, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius 100 tūkstančių gyventojų yra 3,2, tuo tarpu kai šalies vidurkis yra daugiau kaip du kartus didesnis – 7,6. 

99,9 procentai gautų prašymų yra išnagrinėjami laiku. 

Aktualūs kontaktai 

Dėl atliekų 8 347 69 544
Dėl rinkliavos už atliekų tvarkymą miesto gyventojams8 347 69 567
Dėl rinkliavos už atliekų tvarkymą apskaičiavimo kaimo gyventojams8 347 69 568
Dėl rinkliavos už atliekų tvarkymą apskaičiavimo juridiniams asmenims 8 347 69 533
Dėl išmokos vaikui, socialinės pašalpos, būsto šildymo kompensacijos8 347 69 5858 347 44 200
Dėl paramos mokiniams, vienkartinės išmokos įsikurti, pažymų apie gaunamas išmokas8 347 44 200
Dėl socialinio būsto nuomos ar kompensacijos būsto nuomai, finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti   8 347 69 581
Dėl apgyvendinimo globos įstaigose, pripažinimo neveiksniais, socialinių paslaugų  8 347 69 528
Dėl tikslinių kompensacijų skyrimo8 347 69 554
Dėl laikinosios globos, daugiavaikiams pensijos skyrimo 8 347 20 501
Dėl paraiškų už papildomą bičių maitinimą 8 347 69 537
Dėl žemės ūkio technikos registravimo/išregistravimo8 347 69 546
Dėl želdinių 8 347 69 545
Teisinė pagalba – gyventojams8 347 69 596

Mero priimamasis meras@kedainiai.lt; 8 347 69 500

Administracijos priimamasis administracija@kedainiai.lt; 8 347 69 550

Darbo laikas I-IV 8:00-17:00; V 8:00-15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

2 Komentarai

  • algos didziausios, sedes namuose veltedziai, ir neprisiskambinsi jiems

  • Labai protingai, reikia modernėti.

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video