Modalinių žodžių skyrybos pamokėlė

 Modalinių žodžių skyrybos pamokėlė

Rūta ŠVEDIENĖ, kalbininkė

Modaliniai žodžiai, panašiai kaip ir įterpiniai,  nepriklauso sakinio sandarai, neturi su juo gramatinių ryšių, bet nėra taip intonaciškai nuo jo atsiję, kaip įterpiniai. Todėl juos teksto autorius gali skirti pagal intonacinio, kartu ir prasminio savarankiškumo stiprumą ‒ savarankiškesnius išskirti, ne tokių savarankiškų ‒ neskirti. Savarankiškumas priklauso nuo konkretaus konteksto ir teksto autoriaus.  

Taisyklė: modalumą reiškiantys žodžiai ar junginiai anaiptol, antai, apskritai, atseit, būtent, destis, esą, galbūt, galų gale, geriau, greičiausia(i), iš esmės, iš principo, iš tiesų, iš tikro, iš tikrųjų, iš viso, kaip tyčia, lyg tyčia, konkrečiai, mat, pagaliau, (ne)palyginti, paprastai, pirmiausia(i), rasi(t), savo ruožtu, šiukštu, štai, taigi, tikriausiai, turbūt, veikiausiai, vis dėlto, visų pirma ir pan., taip pat pirminiai jaustukai ak, ei, oi ir pan. gali būti išskiriami kableliais, jei norima jiems suteikti įterptinį pobūdį, pvz.:
 Anaiptol(,) jam apie tai nė neprimink. Tėveliukas(,) antai(,) namo pareina. Apskritai(,) aukštesnės kvalifikacijos darbininkai su ta technika gali dirbti. Jis(,) atseit(,) rytoj dirbs, neturės laiko, bet, matyt, nenori ateiti. Kaimynas(,) esą(,) matė kažką vaikštant naktį apie sodybą. Ji(,) būtent(,) galvojo apie tai, kaip ji paaugs ir kada tai bus. Galbūt(,) jis žinojo ir numanė, kur aš einu. Aš(,) galų gale(,) nutrauksiu tas patyčias! Visi jūs(,) geriau(,) palaukite, o aš pabandysiu įtikinti leisti apsinakvoti. Vyriausybė pritarė mūsų projektui ir(,) greičiausiai(,) skirs lėšų. Teismų sistemos reforma(,) iš esmės(,) buvo ilgalaikis procesas. Daugelis(,) iš principo(,) su tuo sutiko. Nors gamta čia atšiauri, bet kraštas(,) iš tiesų(,) pasirodė gražus. Man atrodo, kad(,) iš tikro(,) pirmųjų kilmė yra per daug neaiški. Aš(,) iš tikrųjų(,) abejoju jo sugebėjimais, bet gal ir susitvarkys. Ar(,) iš viso(,) aš dar galiu jį pateisinti? Ir tada(,) lyg tyčia(,) iš kambario išėjo motina. Mat(,) neklauso sūnelis motinos, ir ką tu padarysi. Jiems reikėjo išvežti turtą, archyvus, išgabenti iš Lietuvos savo piliečius ir(,) pagaliau(,) sutvarkyti jų finansinius reikalus. Jono skola(,) palyginti(,) nedidelė. Jis(,) paprastai(,) atsikelia dar prieš saulei tekant. Priimk perėjūną, tai jis(,) pirmiausia(,) tavo geru naudosis, tavo skatiką savo kišenėj priglaus, dar tave patį kaimynams apkalbės. Kaimyne, paskolintum(,) rasi(,) kokį šimtą litų? Šie pareigūnų veiksmai(,) savo ruožtu(,) turėtų užtikrinti susitikimo dalyvių saugumą. Bet jūs(,) šiukštu(,) niekam neprasitarkit. Štai(,) vaikinas pasiūlo draugauti, ir nebežinai, ką atsakyti. Taigi(,) Vyriausybė savo nutarimu pakeitė įmonių apmokestinimą. Tikrai(,) negalėjo jis taip pasielgti. Tamsta(,) tikriausiai(,) kelio į mūsų namus dar neužmiršai. Turbūt(,) visuose miestuose buvo taip pat. Tą žiedą(,) veikiausiai(,) malūnininko žmona bus pametusi. Išlieka ir kitas klausimas: o vis dėlto(,) kodėl reikia pripažinti utilitarizmą? Reikia manyti, ji dengė tikrus vienatviškus ieškojimus, abejones ir nusivylimus, o vis dėlto (–) tylų, kantrų kasimąsi savin, link savo poetinės esmės branduolio. . 
   Ak(,) įgriso man nuolat aiškintis tau!.. Ei(,) kaimyne, kur ienas suki? Oi(,) neverk, matušėle, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios tėvynės. Oje(,) koks tirštas rūkas – per žingsnį nieko nematyti.

Pastaba: modaliniai žodžiai palyginti, palyginus be priklausomų žodžių skiriami pasirenkamai, su priklausimais ‒ privalomai kaip įterpiniai, pvz.: Ąžuolas auga (,) palyginti(,) lėtai ir Afrikos suaugusių žmonių raštingumas, palyginti su kitais žemynais, yra mažesnis. 

Remtasi lietuvių kalbos skyrybos taisyklėmis (VLKK patvirtinta 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. N-8 (178)) ir Albino Drukteinio parengta knyga „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (2020).

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video