Kur eiti vasarį?

 Kur eiti  vasarį?

> J. Monkutės-Marks muziejus-galerija

Tarptautinė keliaujanti tekstilės meno paroda „AZIJA-EUROPA III“.

> Daugiakultūris centras

Lietuvos dailininkų sąjungos narės Eglės Gelažiūtės-Petrauskienės personalinė paroda ,,Tik neatsigręžk atgal, nes akmeniu pavirsi“. Autorė yra žinoma kaip knygų iliustratorė, estampų, grafikos ir instaliacijų kūrėja.

Vasario 8 d. 17 val. – susitikimas su žymiausiu Lietuvos švedu Jonu Ohmanu. Sužinosime, koks jo, kaip seniai mūsų šalyje gyvenančio užsieniečio, gerai susipažinusio su mūsų istorija, visuomene ir daug nuveikusio vardan Lietuvos, požiūris į valstybės atkūrimo 100-metį. Kaip vertina pagrindinius Lietuvos istorinius laikotarpius, 1988−1990 m. valstybės atkūrimą ir raidą iki šiol. Kur jis mato Lietuvos stiprybes ir silpnybes: gal daug dėl ko nusivertiname, o gal per gerai apie save galvojame? Diskusijoje dalyvaus mūsų krašto istorikai: Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis, Daugiakultūrio centro vadovė Audronė Pečiulytė. Renginį moderuos Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas. Bus atsakoma į visų atėjusių ir norinčių paklausti klausimus. Tai renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Organizuoja Kėdainių krašto muziejus ir Kėdainių lietuvių ir švedų draugija.

Vasario 9 d. 16.30 val. – istorinio dokumentinio filmo NEPAPRASTA AUKA, skirto pasipriešinimo kovų pradininkui, partizanų vadui, pulkininkui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui atminti, pristatymas ir peržiūra. Dalyvaus filmo autorė Agnė Zalanskaitė. Renginys nemokamas.

Vasario 10 d. 15 val. – kunigo Kęstučio Dvarecko ir Andriaus Navicko knygos „NePASMERKTI“ pristatymas.

> M. Daukšos viešoji biblioteka

Vasario 17 d. 14 val. – švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį „Tavo albumas centre“ supažindins su 1918 metų muzika. Bus pristatytos to meto muzikinės aktualijos, vystymasis, žanrai, asmenybės. Klausysime archyvinių Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos 70‘–80‘ plokštelių, kuriose įrašyta tarpukario laikotarpio muzika.

Vasario 17 d. 17 val. – šventinis flamenko ir svajonių vakaras. Šoks Liucija Puidokaitė, klasikine gitara gros Algimantas Pauliukevičius, dainuos Kakhaber Maisuradze (Gruzija), muzikuos Sigita Sičiūnienė (smuikas), dainuos ir eiles skaitys Laima Žilytė. Bilieto kaina – 5 Eur.

> Kėdainių kultūros centras

Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos „Grafikos meno paslaptys Janinos Monkutės-Marks muziejuje“ grafikos paroda „PASLAPTYS“ (veiks iki kovo 7 d.).

Vasario 13 d. 17.30 val. – UŽGAVĖNĖS „Čiuž čiužela“. Renginys nemokamas.

Vasario 14 d. 18 val. – koncertas „2 Donatai“. Naujo albumo „Man nereikia debesų“ pristatymas. Bilieto kaina – 8, 10 ir 12 Eur.

Vasario 21 d. 17.30 val. – paramos koncertas „Kėdainiams reikia vargonų“. Dalyvaus Kėdainių kultūros centro kamerinis choras „Ave Musica“. Bilieto kaina – 2, 5 ir 10 Eur (bilietus galėsite įsigyti 1 val. prieš koncertą).

Vasario 24 d. 14 val. – cirkas 3D šou visai šeimai „Klounai ant rožinio dramblio“. Bilieto kaina (su skrajute) išankstiniai bilietai  – 6 Eur, renginio dieną visiems – 7 Eur, vaikai iki 3 metų su suaugusiųjų priežiūra neužimant papildomos vietos įleidžiami nemokamai.

Vasario 24 d. 17 val. – kino filmas visai šeimai „Grąžinti nepriklausomybę“ (komedija). Trukmė 1 val. 15 min. Cenzas: N-13. 7–12 metų vaikams būtina suaugusiojo palyda. Bilieto kaina – 4 Eur.

> Kėdainių kultūros centro Vilainių skyrius

Vasario 9 d. 18 val. – iš kūrybinių kolektyvų vakarų-susitikimų ciklo „Ir juokais, ir rimtai“ – Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupės VOLUNGĖ (vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė) koncertas „Lietuvai išausim šokių pynę“. Dalyvaus Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus liaudiškos muzikos kapela „Liepupis“ (vadovai Nijolė Dilkienė ir Albinas Počiulpas).

> 1863 metų sukilimo muziejus Paberžėje

Tapybos darbų paroda „Dar vienas žingsnis laisvės link“ (veiks iki vasario 28 d.)

Vasario 12 d. 10.30 val. – renginys „Vasario 16-oji  Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuvos patriotai“.

Vasario 13 d. 10.30 val. – renginys „Vasario 16-oji  Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuvos valstybingumo simboliai“.

Vasario 14 d. 10.30 val. – renginys“ Vasario 16-oji  Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Kovos už laisvę“.

Vasario 18 d. 12 val. –  „Lietuvai 100“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimt-mečio paminėjimas. Renginio metu koncertuos Akademijos kultūros centro Gudžiūnų skyriaus saviveiklos kolektyvas.

> LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO IR VALSTYBĖS ŠIMTMEČIO ŠVENTINIAI RENGINIAI JOSVAINIUOSE

Vasario 15 d. 11 val. Josvainių kultūros centre – Josvainių gimnazijos mokinių CHORŲ ŠVENTĖ. Dalyvaus 5–8 ir 1–4G klasių mokinių chorai, vadovės – muzikos mokytojos Aušra Giedrienė ir Neringa Prasčevičienė.

Vasario 16 d. 14 val. Josvainių Visų Šventųjų bažnyčioje – Šv. Mišių auka UŽ LIETUVOS VALSTYBĘ. Giedos Josvainių bendruomenės centro vokalinis moterų ansamblis, vargonuos Aušra Giedrienė. Po Mišių – kovotojų už Lietuvos laisvę pagerbimas – gėlių padėjimas prie Tremtinių kryžiaus, Partizanų paminklo.

Vasario 17 d. 15 val. Josvainių gimnazijos aktų salėje – renginys, skirtas LIETUVOS SAVANORIAMS atminti. Muzikinio klubo ,,Auštarietis“ programa ,,Mokslo šviesa Josvainiuose“, vadovė Aušra Giedrienė. Lietuvos nepriklausomybės kovose 1919–1920 m. dalyvavusių  Josvainių valsčiaus Vyčio kryžiaus kavalierių ir savanorių pavardžių skaitymas. Iškilmingas atminimo lentų atidengimas (Josvainių gimnazijos pradinė mokykla).

Vasario 18 d. 18.30 val. Josvainių Visų Šventųjų bažnyčioje – išskirtinis koncertas, kurio metu skambės K. Dženkinso 13 dalių kūrinys GINKLUOTAS ŽMOGUS: MIŠIOS UŽ TAIKĄ. Dalyvaus Lietuvos edukologijos universiteto akademinis choras AVE VITA, vadovas Kastytis Barysa, Šiaulių miesto jaunimo kamerinis choras ATŽALYNAS, vadovas Mindaugas Žalalis, Pasvalio mišrus choras CANTICUM NOVUM, vadovas Rimvydas Mitkus, SEKMADIENINIS VARIO DŪDŲ ORKESTRAS, vadovas Tadas Šileika.

Organizatoriai: Josvainių seniūnija, Josvainių gimnazija, Josvainių bendruomenės centras, Josvainių kultūros centras.

> Šv. Jurgio bažnyčia

Vasario 8 d. (ketvirtadienį) 12 val. – Šv. Mišios už pirmąjį kovose su bolševikais žuvusį Lietuvos savanorį Povilą Lukšį. Po Šv. Mišių Povilo Lukšio atminimo pagerbimas jo žūties vietoje Taučiūnuose ir prie jo kapo Dotnuvos gatvės kapuose.

Vasario 11 d. (sekmadienį) 12 val. – artėjant mūsų valstybės jubiliejui, mūsų Tėvynės paaukojimas Nekaltosios Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Taip pat bus šventinamos akcijos „Laisvės šviesa“ 100 atminimo žvakučių bei minint Lurdo Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną bus teikiamas Ligonių patepimo Sakramentas.

Vasario 16 d. (penktadienį) – švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimto metų jubiliejų 9 val. dovanosime 100 savo širdžių maldų už Tėvynę Lietuvą. 9.30 val. – Šv. Mišios už Tėvynę. Po Šv. Mišių sveikinsime vieni kitus šventoje agapėje. 12.30 val. – šventiniu gausmu, drauge su kitomis bažnyčiomis, prabils mūsų bažnyčios varpas. Šimto varpų šimtas dūžių Lietuvai – tai reikšminga ir visą Lietuvą apimanti Nepriklausomos valstybės šimtmečio minėjimo projekto dalis. Manoma, kad Lietuvos valstybę atkuriantis aktas kaip tik buvo pasirašytas 12.30 val., todėl ir varpais skambinti kviečiama būtent tuo laiku. Kiekvienas varpas išmuš 100 dūžių. Šimtas varpų dūžių Lietuvai pakvies ne tik prisiminti šį reikšmingą mūsų šaliai ir Bažnyčiai įvykį, bet ir padėkoti Dievui už laisvės dovaną bei melsti dar didesnių Jo malonių.

> Šv. Juozapo bažnyčia

Vasario 8 d. 18 val. – šv. Mišiose melsimės už gyvus ir mirusius odontologus, jų padėjėjus, technikus, jų šeimų narius, Šv. Apolonijos dienos minėjimo išvakarėse.

Vasario 9 d. 8 val. – šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. 18 val. šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

Vasario 11 d. – Pasaulinė ligonių diena. Šv. Mišios už sergančiuosius bus aukojamos 8, 10 ir 12 val. 12 val. šv. Mišiose melsimės už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, tikybos mokytojus, pastoracinę tarybą, choristus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Vasario 14 d. – Gavėnios pradžia – PELENŲ diena. Šv. Mišios bus aukojamos 8, 10 ir 18 val. Primename tikintiesiems Lietuvoje galiojantį paprotį – Pelenų dieną laikytis pasninko.

Vasario 16 d. – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA. 10 val. bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios už Lietuvos valstybę.

Vasario 16 d. 10 val. Surviliškio bažnyčioje bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios, po kurių –  paminklinės lentos atidengimas ir koncertas.

Vasario 18 d., sekmadienį, po 10 val. šv. Mišių (t. y. 11 val.) – Kėdainių šv. Juozapo bažnyčioje įžvalgomis dalinsis ir apie šimtametę Lietuvą kalbės Vilniaus universiteto, istorijos fakulteto istorijos mokslų daktaras, istorijos fakulteto lektorius Norbertas Černiauskas.

Vasario 18 d. 12 val. – šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Vasario 25 d. 12 val. – šv. Mišios bus aukojamos už Šeimos ir Jaunimo centrų darbuotojus, „Carito“ organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video