Kur eiti kovą?

 Kur eiti kovą?

> J. Monkutės-Marks muziejus-galerija

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojama Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos „Grafikos meno paslaptys Janinos Monkutės-Marks muziejuje“ grafikos paroda „PASLAPTYS“ (veiks iki balandžio 9 d.).
Lietuvos karikatūrų paroda „Apie ŠĮ, apie BEI, apie TĄ“ (veiks iki balandžio 21 d.).

> Kėdainių krašto muziejus

Plakatų paroda „Valstybinės ir Tautos šventės Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.), skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti (iš Kauno Prezidentūros muziejaus). Paroda veiks iki kovo 18 d.

> Daugiakultūris centras

Tekstilininkės Marijonos Sinkevičienės (Kaunas) paroda ATMINTIS, skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui. Pristatomų tekstilės darbų esmė – istorinė atmintis, bylojanti apie lietuvių tautos istoriją ir svarbiausius šalies įvykius. 

Jono Banaičio, Daivos Nurdinovos ir Nargizos Nurdinovos kūrybinių darbų paroda TRYS KARTOS II.

Kovo 29 d. 18 val. – prisiminimų vakaras, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Povilo Aksomaičio 80-osioms gimimo metinėms paminėti.

> M. Daukšos viešoji biblioteka

Kovo 29 d., ketvirtadienį, 17 val. – kėdainietės gydytojos Rimos Petrilevičienės naujos poezijos knygos KUŽDESIAI pristatymas.

Balandžio 12 d. 17 val. – vakaras „Laisvam gyvent – laisvam numirt!..“ partizanų vadui generolui Adolfui Ramanauskui-Vanagui pagerbti. Susitikimas su jo dukra Auksute Ramanauskaite Skokauskiene, Justino Lingio filmas „Partizanų vaikai“, knygos „Partizanų gretose“ pristatymas (bus galima įsigyti).

Balandžio 19 d., ketvirtadienį, 17 val. – paskaita „Pavasariniai darbai sode“: vaismedžių įsigijimas, genėjimas, sodi-nimas, dekoratyvinių augalų priežiūra, aplinkos apželdinimo būdas „Olandiška banga“, baseinų ir kūdrų įrengimas, lauko apšvietimo sistemos. Lektorius – Algimantas Čemalonskas, IĮ „Dotnuvos vejos“ vadovas.

> Kėdainių kultūros centras

Kovo 27 d. 15 val. – labdaros akcija „Dalijamės gerumu“ Vaikų ir jaunimo teatro studijos „Polėkis“ spektaklis visai šeimai „Gražiausios Anderseno pasakos“ (kvietimus iš anksto pasiimti kasoje).

Kovo 29 d. 18 val. – tradicinis teatrų festivalis „Melpomenės dovanos 2018“ spektaklis „Aušros pažadas“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras).

Balandžio 3 d. 17.30 val. – animacinis filmas šeimai „Bitė Maja. Medaus žaidynės“. Bilieto kaina – 3 Eur.

Balandžio 17 d. 17.30 val. – dokumentinis filmas „Rūta“. Bilieto kaina – 4 Eur.

Balandžio 8 d., sekmadienį, 14 val. – Atvelykio koncertas „Sveiki atvykę… Sveiki sulaukę!“. Dalyvaus Kalvarijos savivaldybės kultūros centro kapela GIMINĖS (vadovė Alė Zavistauskienė), Šilalės kultūros centro Bijotų laisvalaikio salės kapela BIJOTAIČIAI (vadovai Stasys Bugenis ir Kristina Mizgirienė) ir Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus kapela BERŽYNĖLIS (vadovas Vytautas Danauskas). Koncertą ves ir puikią nuotaiką visiems dalins Velykų Bobutė. Bilieto kaina – 10 Eur, senjorams – 8 Eur.

> Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyrius

Mėgėjų teatro dienos 2018 „TEGYVUOJA TEATRAS“:

Kovo 28 d. 19 val. – spektaklis „Nei velnias, nei gegutė“ (R. Paciukonio komedija). Vaidins Panevėžio r. Krekenavos kultūros centro mėgėjų teatras „Avilys“. Bilieto kaina – 3 Eur.

Kovo 30 d. 19 val. – spektaklis „Močiute, kū kū“ (I. Lukošienės komedija). Vaidins Kėdainių r. Vainotiškių kaimo teatras. Bilieto kaina – 3 Eur.

> Akademijos kultūros centras

Kovo 28 d. 9 val. – Akademijos gimnazijos moksleivių edukacinė veikla.

> Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia

Šv. Juozapo parapijos „Caritas“ organizuoja akciją „Velykų medis“. Visus norinčius kviečiame prisidėti prie šios akcijos. Įvairiomis technikomis margintus margučius, prašome atnešti iki kovo 30 d. į Šv. Juozapo parapijos raštinę.

Kovo 29 d. – Didysis Ketvirtadienis. 8–9 val. bus klausomos išpažintys ir dalijama Šv. Komunija. 18 val. – Didžiojo ketvirtadienio liturginės apeigos.

Kovo 30 d. – Didysis Penktadienis. 8–9 val. bus klausomos išpažintys ir dalijama Šv. Komunija. 18 val. – Didžiojo penktadienio liturginės apeigos.

Kovo 31 d. – Didysis Šeštadienis. 8–9 val. bus klausomos išpažintys ir dalijama Šv. Komunija. 18 val. – Didžiojo šeštadienio liturginės apeigos.

Balandžio 1 d. – Viešpaties prisikėlimas – VELYKOS. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 8 val., kitos Šv. Mišios bus aukojamos 10 ir 12 val.

Aptarnaujamose parapijose Didžioji savaitė ir Šv. Velykos: Paberžėje – Didįjį penktadienį 16.30 val., Didįjį šeštadienį – 16 val., Velykų rytą Šv. Mišios – 8 val. Surviliškyje – Didįjį penktadienį – 18 val., Didįjį šeštadienį – 18 val., Velykų rytą Šv. Mišios – 10 val. Apytalaukyje – Didįjį penktadienį – 19 val., Didįjį Šeštadienį – 19 val., Velykų rytą Šv. Mišios – 11 val. Antrąją Velykų dieną aptarnaujamose parapijose Šv. Mišių nebus.

Balandžio 4–30 d. Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje bus eksponuojama paroda apie Joną Paulių II „Laisvės Popiežius“. Parodą pristato Lenkijos institutas Vilniuje. Tai lauko stendų paroda, pasakojanti ne tik apie Popiežiaus mokymą, bet ir apie Lenkijos istoriją. Paroda lenkų ir lietuvių kalbomis.

> Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia

Kovo 30 d. 16 val. – Didįjį penktadienį – visus krikščionis kviečiame į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis. Pradžia – prie Kėdainių rajono savivaldybės. 18 val. – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Kovo 29 d. 18 val. – KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiausios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.

Kovo 31 d. 18 val. – Didįjį šeštadienį – VELYKNAKČIO pamaldos šventoriuje. Bus šventinami ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.

Balandžio 1 d. (sekmadienį) 8 val. – pagrindinės VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu. Kitos Šv. Mišios 10.30 val.
Balandžio 2 d. (pirmadienį) – Antrąją Velykų dieną – Šv. Mišios 10 ir 12 val.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video