Kėdainiečių šeimai – aukščiausias Kauno arkivyskupijos garbės apdovanojimas

 Kėdainiečių šeimai – aukščiausias Kauno arkivyskupijos garbės apdovanojimas

Už aktyvų dalyvavimą sielovadinėje veikloje Daliai Urbonavičienei (pirma iš kairės) ne kartą dėkojo Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis ir jo pavaduotojas Paulius Aukštikalnis bei visa tikinčiųjų bendruomenė su kunigu klebonu Artūru Stanevičiumi priešaky./Asmeninio archyvo nuotr.

Dimitrijus KUPRIJANOVAS

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos tikintieji kraštiečiai Dalia ir Marijonas Urbonavičiai Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo apdovanoti aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

Ypatingi metai

Ši diena kasmet yra išskirtinė data Kauno arkivyskupijos bendruomenei. 

Šių metų arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventėje, praėjus 9-eriems metams, kai 2013-aisiais buvo įsteigta Šv. Jono Pauliaus II parapija Šilainių mikrorajone, bendruomenei buvo paskelbta apie arkivyskupo dekretu steigiamą naują – Giraitės Šventosios Šeimos – parapiją. 

Be to, šventėje, kaip ir kasmet, už tarnystę, tikėjimo ir gyvenimo liudijimą įteikti apdovanojimai – aukščiausi arkivyskupijos garbės ženklai – Šiluvos Dievo Motinos medaliai.

D. ir M. Urbonavičiams ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje krikščioniškoje veikloje linkėjo Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapija.

Aut. past.

Nuopelnai žmogiški

Kėdainiečiams D. ir M. Urbonavičiams garbingas apdovanojimas įteiktas už nuoširdų dalyvavimą Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos gyvenime, aktyvų įsitraukimą į parapijos „Carito“ veiklą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą.

D. ir M. Urbonavičiams ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje krikščioniškoje veikloje linkėjo Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapija.

Dėkojo arkivyskupas

Į apdovanotuosius kreipęsis Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas sveikino gausiai susirinkusius: per pusšimtį arkivyskupijos kunigų iš visų dekanatų, keturis diakonus, seseris vienuoles, savo artimiausius sielovados bendradarbius bei visus arkivyskupijos žmones – jų buvo atvykusių iš įvairių dekanatų parapijų – ypač tuos, kurie šią dieną buvo apdovanoti, bei juos atlydėjusius.

Arkivyskupas K. Kėvalas dalijosi džiaugsmu matyti švenčiančius žmones kaip vieną šeimą, klausiančią Dievo žodžio tarsi medaus savo širdims.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video