Ilgiausiai socialinio būsto eilėje laukia įnoringi kraštiečiai

 Ilgiausiai socialinio būsto eilėje laukia įnoringi kraštiečiai

Kėdainių rajono savivaldybėje šiuo metu eilėje socialiniam būstui gauti laukia 107 kraštiečiai. Deja, ne visiems tinka savivaldybės siūlomi butai, vieni pageidauja apsigyventi konkrečiame rajone, gatvėje ar net aukšte. Dar kiti nori įsikurti savivaldybės lėšomis kapitaliai suremontuotuose namuose.

Socialinių būstų, kuriuose prieglobstį randa įvairių gyvenimo negandų prislėgti žmonės, trūksta visoje šalyje. Tiesiog taip jau yra, kad norinčių juose apsigyventi esama kur kas daugiau, nei savivaldybės gali suteikti. Ši problema ypač aktuali didžiuosiuose šalies miestuose, o kokia situacija Kėdainių rajone?

„Visi tinkami gyventi būstai mieste šiuo metu yra išnuomoti. Socialinio būsto fonde šiuo metu iš viso yra 273 būstai, apgyvendinti – 263.

Likę kitų laisvų 10 būstų yra netinkamos būklės, remontuotini, nepaklausiose kaimiškose seniūnijose ar gatvėse (Šėtos, P. Lukšio gatvėse). Paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymas numato laukiantiems sąraše siūlyti tik tinkamą gyventi socialinį būstą, todėl jei būstą reikia kapitaliai remontuoti, jis kurį laiką būna neapgyvendintas.

Pernai nupirkti 6 tvarkingi būstai, kuriuose atliktas remontas. Būstus pirkti ir plėsti Socialinio būsto fondą savivaldybė ketina ir šiais metais, ir kitąmet“, – informuoja Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Ingrida Žukauskienė.

Eilėje – 107 žmonės bei šeimos

Aprūpinti būstais gyvenamojo ploto stokojančius gyventojus eilė juda ne itin sparčiai – yra laukiantysis netgi nuo 2004 metų.

„Eilėje socialinio būsto nuomai prieš keletą metų buvo pusė tūkstančio laukiančiųjų, išgryninus eilę (buvo išbraukti svečioje šalyje ar kt. savivaldybėje deklaravę gyvenamąją vietą asmenys, nedeklaravę turto ir pajamų deklaracijos, neatnaujinę kontaktinių apie save duomenų ar nenurodę pasikeitusios faktinės gyvenamosios vietos, praradę teisę į būsto paramą, kadangi pajamos viršija nustatytus dydžius) joje liko 107 asmenų ir šeimų, tačiau pareiškėjų skaičius vis didėja. Kiek asmenys laukia eilėje, priklauso nuo laukiančiųjų poreikio.

Tarkime, išrankus pareiškėjas, vienintelis, garbaus amžiaus, laukia nuo 2004 metų. Išrankiausi sąraše laukia nuo 2007, 2008, 2009 metų. Tačiau šie pareiškėjai pageidauja būsto būtent tam tikrame mikrorajone, tam tikrame aukšte ir dar suremontuoto. Neišrankūs ir vertinantys bet kokią paramą yra našlaičiai, be tėvų globos likę asmenys.

Eilė pajuda, kuomet turime tinkamų gyventi laisvų būstų ir tuojau pat juos išnuomojame. Štai, tarkime, pernai išnuomojame 38 socialinius būstus. Tokio skaičiaus būstų nuomos savivaldybėje nėra buvę. Savaime suprantama, eilė tada sparčiai pajudėjo.

Tačiau eilė šiandien ir vėl pasipildė naujais pareiškėjais (į eilę nuolat įsirašo vaikų globos namų auklėtiniai, išbraukti iš sąrašų, negaunantys valstybės remiamų būsto kreditų, neatitinkantys banko keliamų reikalavimų)“, – akcentuoja I. Žukauskienė.

Remontams skyrė apie 40 tūkst. eurų

Būstų būklė įvairi, kaip ir nuomotojai skirtingi – vieni jų palieka tvarkingus būstus, kur iškart galima gyventi tik įsikėlus, kiti suniokoję, išima vadinamąsias savas investicijas, tuomet palieka netvarkingą būstą.

„Visi naujai pirkti būstai buvo tvarkingi, juose iškart apgyvendintos šeimos galėjo iškart įsikelti ir gyventi. Iš turimo Socialinio būsto fondo pasitaiko butų, kuriems reikia kosmetinio remonto arba kur reikia keisti langus, duris.

[quote author=“I. Žukauskienė“]Kėdainių rajono savivaldybėje šiuo metu eilėje socialiniam būstui gauti laukia 107 kraštiečiai[/quote]

Yra būstų, kur reikalinga keisti elektros instaliaciją, tvarkyti kanalizaciją, šildymo sistemą. Savivaldybė kasmet skiria 12–12,5 tūkst. eurų langams keisti savivaldybės būstuose mieste ir seniūnijose.
Pernai 19 pareiškėjų pakeista savivaldybės socialinių būstų langų, skirta lėšų remontams apie 90 daugiabučių namų, kuriuose yra socialinių būstų. Patenkinta 17 prašymų individualiems būstų remontams.
Savivaldybė būstų remontams pernai skyrė apie 40 tūkst. eurų. Buvo suremontuotos bendrabučio gyvenamosios patalpos (pakeistos durys, langai, atnaujinti kambariai, įvestos telefonspynės ir kt.), bendrijoms savivaldybė taip pat apmoka už remonto darbus, už socialinio būsto gyventojų kaupiamąsias lėšas“, – praneša I. Žukauskienė.

Greičiau nei tikėtasi socialinį būstą gauna stovintys eilės gale, jei prieš juos esantys asmenys ar šeimos atsisako socialinio būsto dėl netinkančios gatvės, mikrorajono, būsto būklės, aukšto, kaimynų.
„Buvo keletas tokių atvejų, kuomet našlaičiai, be tėvų globos likę asmenys pasiūlymo apsigyventi socialiniame būste sulaukė net po metų, mat prieš juos laukiantys eilėje būsto vis atsisakinėjo“, – tikina I. Žukauskienė.

Butai tinka ne visiems

Apie siūlomus butus Lukšio ar Šėtos gatvėse kaskart tenka išklausyti pareiškėjų apibūdinimų dėl šių mikrorajonų, nepasitenkinimą išsako ir dėl kaimiškose seniūnijose siūlomų būstų. „Atsisakydami raštu (kadangi raštu atsisakyti įpareigoja įstatymas) prašyme parašo, kad prašau nesiūlyti minėtų gatvių ar būstų esančių kaimiškose seniūnijose.

Kartais klausaisi pareiškėjų komentarų, nuomonių ir tampa savaime suprantama, kad asmuo turi kur gyventi (nuomojasi iš privačių asmenų, giminaičių įleisti nuomotis ar panašiai), tačiau kaip saugiklis yra laukimas eilėje, tam atvejui, jei jiems nebebus leista nuomotis ateityje.

Dažnai tokį vadinamąjį pageidavimų koncertą tenka išklausyti iš stokojančių tvarkos, elementarių socialinių įgūdžių neturinčių asmenų, jokios gyvenamosios vietos neturinčių asmenų. Jie būna labai išrankūs ir yra įsitikinę, kad savivaldybė pakeistų langus, suremontuotų, kai tuo tarpu patys nenori prisidėti net minimaliomis savo išgalėmis ar pastangomis“, – pabrėžia I. Žukauskienė.

Nuomonės apie gyventojus – įvairios

Kaip patikino specialistė, stengiamasi prižiūrėti esamų butų būklę dar gyvenant nuomininkams bei reaguoti į žmonių pranešimus, skundus. Savivaldybės būstų administratorius yra UAB „Kėdainių butai“. Juos nuolat tenka raginti, kad būtų vykdoma griežtesnė perdavimo–priėmimo kontrolė, būstų nuomininkų efektyvesnė priežiūra.

„Stengiamės greitai reaguoti į žmonių pranešimus, skundus. Nesilaikančius sutartinių įsipareigojimų drausminame, kviečiame į individualius pokalbius. Bėda ta, kad šeimos, apie kurias kalbame, dažniausiai augina mažamečius vaikus. Dažnai jie susimoka administratoriui už būsto nuomą, tokiu būdu į skolininkų sąrašą nepatenka, paslaugų tiekėjams neatsakingos šeimos gausiai skolingos, tačiau iš jų nėra ko nuskaičiuoti antstoliams, teismas dažniausiai šeimų su vaikais irgi neiškelia iš būstų. Taip ir sukasi ratu, karta iš kartos perduodama samprata, kad kažkas kažkam turi kažką duoti, kad jei niekas neparagina, nereikia tvarkytis. Asocialių asmenų įpročius sunku pakeisti, stengiamės pagal galimybes pasiekti minimalaus teigiamo rezultato šeimose augančių vaikų labui“, – akcentuoja I. Žukauskienė.
Socialinį būstą nuomojančių kaimynų nuomonės – skirtingos. Yra asmenų, turinčių išankstinį požiūrį, nusistatymą prieš socialinių būstų nuomininkus.

„Tačiau ne būtinai probleminės šeimos ar būstų nuomininkai turi gyventi socialiniame būste. Nusižengiančių viešajai tvarkai ar trukdančių kaimynams poilsį gali būti bet kokioje kaimynystėje. Yra socialinių būstų nuomininkų ir labai tvarkingai, atsakingai gyvenančių, kuriais kaimynai džiaugiasi. Pasitaiko ir įspėjimų, skundų, prašymų iškeldinti. Turime probleminių atvejų ir tokių, kuomet paskutinį tašką dėl tolimesnės socialinio būsto nuomos padės teismas“, – informuoja I. Žukauskienė.

Pirmumą teikia aukštesniajam sąraše

Laisvas ar Kėdainių rajono savivaldybės nuosavybės teise įsigytas socialinis būstas siūlomas išsinuomoti pagal eiliškumą.

„Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas sudaromas pagal prašymo užregistravimo skyriuje datą ir laiką. Raštiški pasiūlymai išsinuomoti atsilaisvinusį socialinį būstą laikantis eiliškumo pateikiami atsižvelgiant į ploto normatyvą, pareiškėjų poreikius. Pirmumas išsinuomoti socialinį būstą teikiamas aukščiau sąraše laukiančiam asmeniui.

[quote author=“I. Žukauskienė“]„Visi tinkami gyventi būstai mieste šiuo metu yra išnuomoti. Socialinio būsto fonde šiuo metu iš viso yra 273 būstai, apgyvendinti – 263.[/quote]

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas ir neįrašytiems į sąrašus, išimties tvarka, asmenims (šeimoms), atitinkantiems įstatyme numatytus reikalavimus ir išimtis.

Pasiūlymą šeimai ir asmeniui nuomoti socialinį būstą raštu pateikia Socialinės paramos skyriaus specialistas, organizuojantis Kėdainių rajono savivaldybėje valstybės paramos socialiniam  būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti teikimą“, – akcentuoja I. Žukauskienė.

Ragina nepamiršti

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė primena, kad socialinio būsto nuomininkai, kurie yra sudarę nuomos sutartis nuo 2003 m. sausio 1 d., privalo iki gegužės 1 d. deklaruoti pajamas ir turtą. Tai turi padaryti ir laukiantieji socialinio būsto eilėje. Jų prašoma Turto ir pajamų deklaracijų FR0001 versija 01 kopijas pristatyti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, 415 kabinetą ir atnaujinti kontaktinius bei kitus duomenis.

Nepateikusieji minėtų deklaracijų bus išbraukiami iš sąrašų, o su socialinio būsto nuomininkais, nepateikusiais deklaracijų už 2016 metus, bus nutraukiamos socialinio būsto nuomos sutartys.
Nuotr. asmeninio archyvo/ Ingrida Žukauskienė: „Kėdainių rajono savivaldybėje šiuo metu eilėje socialiniam būstui gauti laukia 107 kraštiečiai.“

Greičiau nei tikėtasi socialinį būstą gauna stovintys eilės gale, jei prieš juos esantys asmenys ar šeimos atsisako socialinio būsto dėl netinkančios gatvės, mikrorajono, būsto būklės, aukšto, kaimynų.

1 Komentaras

  • Ieskau socialinio busto gyventume dviese drauge ir aš reiktu kuo greičiau

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video