Globoti be tėvų likusius mažuosius nelaimėlius ryžtasi tik vienetai

 Globoti be tėvų likusius mažuosius nelaimėlius ryžtasi tik vienetai

Globos namuose augančius likimo nuskriaustus vaikus vis dar vengiama įsivaikinti, priimti į šeimas visateisiais nariais. Žmones kausto įvairūs stereotipai, kuriuos bando sugriauti socialiniai darbuotojai. Tad ką reikia žinoti prieš pasiryžtant įsivaikinti tėvų atstumtą, nereikalingu tapusį vaiką?

Ar globėjai atstos tėvus?

Rengiantis ateityje visai atsisakyti sovietmečio rudimentais tapusių institucinių globos įstaigų, vis didesnis dėmesys skiriamas likimo nuskriaustus vaikus priimti norinčioms šeimoms.

Deja, įsivaikinimo ar priėmimo globon procesas nėra toks lengvas, kaip gali atrodyti. Šiam žingsniui pasiryžusi šeima turi nemažai išmokti, galiausiai – įrodyti, kad sugebės deramai užauginti vaiką. Juk esminę netektį – likusiam be biologinių tėvų globos vaikui, reikia padėti priimti įvaikinimo ar globos faktą, padėti jam užaugti sveika ir laiminga asmenybe.

Pasirengimas būti įtėviais ar globėjais (rūpintojais) yra labai svarbus. Kad suteikti naujos patirties, padėti suprasti, kaip jaučiasi be tėvų globos likęs vaikas, yra organizuojami mokymai.

Būsimiems įtėviams rengia mokymus

Tačiau ką daryti, jei šeimoje vis rimčiau svarstoma galimybė įsivaikinti našlaitį ar tėvų atstumtą vaiką, tačiau dar trūksta tiek teorinių, tiek ir praktinių žinių?

Nuo balandžio 25 d. pagal įtėvių ir globėjų mokymo ir konsultavimo programą trijų mėnesių mokymai prasidėjo Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ patalpose. Užsiėmimus veda tam pasiruošusios, atitinkamus kursus baigusios ir atestuotos socialinės darbuotojos. Individualių pokalbių ir užduočių atlikimo metu jos padės įvertinti savo galimybes įvaikinti arba globoti (rūpinti) vaiką, suteiks žinių ir padės priimti galutinį teisingą sprendimą.

[quote author=“Aut. past.“]Įtėvių ir globėjų mokymo ir konsultavimo programos mokymuose nuo sausio mėnesio užsiregistravo 7 mūsų rajono šeimos, tačiau dokumentus pristatė tik 3.[/quote]

Kokius dokumentus reikia pristatyti norint dalyvauti mokymuose, teiravomės Kėdainių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistės Gražinos Sagulinienės.

Globėjais tapti gali ne bet kas

„Pirmiausia, atvykus į mūsų skyrių, reikia pateikti prašymą, savo asmens dokumentus, gyvenimo aprašymą, atitinkamos formos sveikatos pažymą – joje pažymima, kad asmuo neserga ligomis, kurios neleistų globoti ar įvaikinti vaiką.

Taip pat reikalinga pažyma apie šeimos sudėtį, santuokos liudijimas, o išsituokus – teismo sprendimas dėl ištuokos bei visų šeimos, kurioje gyvens vaikas, narių, vyresnių nei 16 metų, sutikimas. Reikia pateikti ir gaunamų asmens bei visos šeimos pajamų pažymą, kurioje matytųsi, kad žmogus turi lėšų ir pats išgyventi, ir patenkinti vaiko poreikius.

Labai svarbu, kokiomis sąlygomis vaikas gyvens, todėl namuose apsilankius Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistėms, yra surašomas buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktas. Jeigu būstas yra nuomojamas, reikalingas jo savininko sutikimas, kad galėtų gyventi globojamas arba pasisvečiuoti priimtas vaikas“, – sakė G. Sagulinienė.

Vaiką turėti gali kiekvienas, užauginti – nedaugelis

„Pristatyti reikiamus dokumentus ir lankyti mokymus turi ir moterys, ir vyrai – ir santuokoje, ir ne santuokoje gyvenantys, bet būtinai abu, nes vaikas gyvens jų šeimoje. Tad labai svarbus yra jų pasiryžimas padėti įvaikintam ar globojamam (rūpinamam) vaikui spręsti jo problemas, jį užauginti, – aiškino G. Sagulinienė. – Vaiko didžiausia svajonė – turėti šeimą. Niekada ne per vėlu paimti globoti vaiką. Daugelis nori jaunesnio amžiaus vaikų – tada galima daugiau prisidėti prie jo ugdymo, asmenybės formavimo. Tačiau ir paaugliai, dažnai turintys įvairių problemų, patekę į normalias sąlygas, stengiasi kitaip elgtis, keisti gyvenimo įpročius, pritapti prie šeimos.“

Mokymų ir individualių susitikimų metu atestuoti socialiniai darbuotojai stengiasi, kad atitiktų įtėvių ar globėjų ir vaiko suderinamumas, padeda tinkamai pasirinkti.

„Būna, kad jau paėmus vaiką, atsiranda kažkokių problemų. Tokiu atveju, įtėviai ar globėjai nėra paliekami vieniši – jiems siūloma psichologo pagalba, organizuojami tęstiniai mokymai“, – sakė G. Sagulinienė.

Mokymuose – vos 3 kėdainiečių šeimos

Įtėvių ir globėjų mokymo ir konsultavimo programos mokymuose nuo sausio mėnesio užsiregistravo 7 mūsų rajono šeimos, tačiau dokumentus pristatė tik 3.

„Tai lėmė asmeninės aplinkybės. Vyrai dažniausiai išvyksta dirbti į užsienį arba yra tolimųjų reisų vairuotojai, todėl ir nesusitvarkė visų dokumentų. O be vyro dalyvavimo šeima negali gauti teigiamos išvados dėl pasirengimo įvaikinti ar globoti vaiko. Sveikatos ir pajamų pažymos galioja vienerius metus, todėl pristatomos tik prieš prasidedant mokymams, – aiškino G. Sagulinienė. – Penkios moterys pateikė visus dokumentus, tačiau jų vyrai nepateikė sveikatos pažymų – dėl nenoro, užimtumo darbe ir kitų įvairių priežasčių. Moterys labiau motyvuotos priimti į savo šeimą vaikus negu jų sutuoktiniai ar sugyventiniai.“

Kas laukia „Saulutės“ vaikų?

Kėdainių vaikų globos namuose „Saulutė“ šiuo metu gyvena 53 globojami vaikai. Koks likimas jų laukia ateityje, kai ši globos įstaiga, kaip ir kitos, veikiančios visoje šalyje, bus uždaryta?

„Manome, kad visi vaikai turėtų turėti namus ir augti šeimose, tačiau kokios bus galimybės – sunku pasakyti. Dauguma vaikų – paaugliai, tarp jų našlaičių yra mažai, daugiausia jų iš problemiškų šeimų, kartais jie patys būna atsisakę savo tėvų ir nenorintys su jais kartu gyventi. Rasti jiems globėjus yra sudėtinga, – kalbėjo G. Sagulinienė. – Mes turime vadinamuosius budinčiuosius globotojus. Jie paima globoti vaikus maždaug pusei metų, o tuo laiku socialinės darbuotojos intensyviai dirba su jų tėvais, siekdamos, kad vaikai galėtų grįžti pas savo biologinius tėvus ir būtų išspręstos problemos, dėl kurių vaikai buvo paimti. Taip pat yra organizuojami Tėvystės mokymai, kur šeimos problemas padeda spręsti socialiniai darbuotojai.“

• Įvaikinti vos 4 vaikai

• Kėdainių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenimis, 2016 metais mūsų rajone buvo 292 globojami vaikai.

• Iš jų – 61 vaikui nustatyta globa (rūpyba), netekus tėvų globos: 5 vaikų tėvams mirus, 43 – dėl tėvų girtavimo, narkotinių medžiagų vartojimo, vaikų nepriežiūros, 12 – dėl tėvų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo. Vienai motinai paskelbta paieška (dingus).

• Iš 61 vaiko – 35 nustatyta globa globėjų šeimose, 12 paėmė globoti seneliai, 10 – sesuo/brolis, 5 teta/dėdė, 8 – svetimi asmenys.

• Per tuos metus trijų vaikų atsisakė trys globėjų šeimos, vyko 266 globos (rūpybos) peržiūros. Įvaikinti buvo 4 vaikai: 2 įsivaikino užsienio – Švedijos ir Italijos piliečiai, o kitus 2 – lietuviai.

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Rekomenduojami video