Energinio naudingumo sertifikato reikalavimai: kokie jie?

 Energinio naudingumo sertifikato reikalavimai: kokie jie?

Energinio naudingumo sertifikatas – dokumentas, kuris nurodo, kiek šiluminės energijos suvartoja pastatas ir kokio energinio naudingumo klasei (A++, A+, A, B, C, D, E, F ar G) tas pastatas priskiriamas. Juk daugelis nori, statosi, planuoja ar svajoja apie beveik energijos nevartojantį (nulinės energijos) pastatą, pasižymintį labai dideliu energiniu naudingumu. Tokiame pastate didžiąją dalį reikalingos energijos sudaro atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją. Ir priešingai. Niekas nenori ir nesvajoja apie G energinio naudingumo klasės pastatą, kuris vartoja labai daug energijos ir kurio išlaikymas kainuoja labai brangiai. Būtent tam, kad būtų aišku, kokiai energetinio naudingumo klasei priskiriamas statinys, reikia atlikti jo sertifikavimą. Jį atlikus išduodamas energinio naudingumo sertifikatas, kuriame nurodyta statinio energinė klasė ir, jei reikia, rekomendacijos, kaip tą klasę pagerinti.

Nors energinio naudingumo sertifikatas – reikalingas ir naudingas, tačiau apima ir tam tikrus reikalavimus, kurie turi būti įgyvendinti, t. y. turi būti atitinkama statinio paskirtis, paruošti tam tikri dokumentai ir pasamdyti kvaifikuoti specialistai. Apie visą tai – toliau straipsnyje.

Energinio naudingumo sertifikatas: reikalingas, bet ar visada?

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas numato, kad pastatų energinio naudingumo reikalavimai privalomi  naujiems statomiems pastatams ar jų dalims ir rekonstruojamiems, atnaujinamiems (modernizuojamiems) ir remontuojamiems pastatams ar jų dalims, kai šių statinių atnaujinimo ir kitų darbų kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės.

Taip pat energinio naudingumo sertifikatas privalomas parduodant ar išnuomojant pastatus ar jų dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas), nes statytojas ar savininkas galimam naujam nuomininkui ar pirkėjui privalo pateikti susipažinti, o pirkėjui arba naujam nuomininkui – perduoti galiojantį pastato ar jo dalies energinio naudingumo sertifikatą. 

Sertifikatas reikalingas ir didesniems kaip 250 kvadratinių metrų ploto statiniams: viešbučiams, administraciniams, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Labai svarbu, kad išvardytų paskirčių pastatuose sertifikatas būtų pakabintas gerai matomoje vietoje. Jis turi būti ne senesnis nei 10 metų (būtent tokiam laikotarpiui išduodami energetinio naudingumo sertifikatai).

Tačiau taip pat yra atvejų, kada energinio naudingumo sertifikatas nereikalingas. Tokiems atvejams priskiriami kultūros paveldo statiniai, maldos namai ir religinės veiklos pastatai, laikinieji pastatai (kurių eksploatavimo terminas – dveji metai), nedaug energijos sunaudojantys gamybos ir pramonės pastatai, sandėliavimo paskirties ir žemės ūkiui tvarkyti skirti negyvenamieji pastatai,  atskirai stovintys pastatai (kurių bendras vidaus patalpų plotas – iki 50 kvadratinių metrų), poilsio paskirties pastatai (kurių eksploatavimo terminas – ne ilgiau kaip keturi mėnesiai per metus), nešildomi pastatai, avarinės būklės pastatai. Nustatinėti tokių pastatų energinio naudingumo klasę dažnai būna netikslinga.

Energetinio naudingumo sertifikatas: būtini tvarkingi dokumentai

Užsisakant statinio energinio naudingumo sertifikavimo paslaugą, reikia pateikti tam tikrus dokumentus – tai visuomet nurodo specialistai, kurie atliks pastato sertifikavimą. Vis dėlto, kokie pagrindiniai dokumentai yra būtini, naudinga žinoti iš anksto, kad sertifikavimo paslauga galėtų būti pradėta teikti greičiau.

Tad pasiruoškite: Registrų centro išrašą; kadastrinių matavimų bylą; architektūrinių, konstrukcinių, šildymo-vėdinimo dalių informaciją (iš projekto); langų, durų, vartų atitikties deklaracijas; šildymo, vėdinimo įrenginių parametrus ir fotografijas; mūro markės atitikties deklaraciją, kelias pastato išorės nuotraukas, akredituotos laboratorijos sandarumo testo ataskaitą. Beveik nebūna išimčių, kada šių dokumentų neprašoma.

Energetinio naudingumo sertifikatas: atlikti gali tik specialistai

Dar vienas labai svarbus reikalavimas, norint gauti sertifikatą – tinkamai pasirinkti specialistus. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimą atlikti gali tik atestuoti fiziniai asmenys – pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacinius reikalavimus, atestavimo, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir kvalifikacijos atestatų panaikinimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Taigi, šiai paslaugai nevertėtų samdyti bet ko.

Ir dar keli aspektai, kuriuos būtina žinoti. Privalomus pastatų energinio naudingumo reikalavimus, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo tvarką ir sąlygas nustato Vyriausybė. O atlikti, kaip jau buvi minėta, gali tik reikiamą kvalifikaciją turintys specialistai. Vieni didžiausią paklausą energinio naudingumo sertifikavimo srityje Lietuvoje turinčių specialistų – Klaipėdos statybos kompanija. Konsultacijai ar paslaugos užsakymui galima kreiptis telefonu 8 686 53 020, el. paštu info@ksk.lt.

https://www.kskompanija.lt/energinis-sertifikavimas/

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video