Dantys – ne riešutų krimtimui, o kava – ne išsinešimui

 Dantys – ne riešutų krimtimui, o kava – ne išsinešimui

BNS Juliaus Kalinsko nuotr.

Panašu, kad jei dar nesakome vaikui „paimk pinigų kefyro pirkimui ir piniginę pinigų sudėjimui“, tai greit sakysime, nes kažkodėl kalboje reikia nereikia vis labiau įsigali veiksmažodinių daiktavardžių naudininkai.

Vietoj „pirkimui“, „perdirbimui“, „išsinešimui“ ir pan. gerokai gražiau, paprasčiau ir trumpiau rašyti ar sakyti „pirkti“, „perdirbti“, „išsinešti“ ir pan.

Ne „gaminį grąžino perdirbimui“, o „perdirbti“.

Ne „pastatą atidavė eksploatavimui“, o „eksploatuoti“, o dar geriau – „naudoti“.

Ne „neužtenka vaistų ligonių gydymui“, o „ligoniams gydyti“.

Ne „šluota kiemo šluojimui“, o „kiemui šluoti“.

Ne „siunčiame protokolą jūsų žiniai ir vykdymui“, o „jums susipažinti ir vykdyti“.

Ne „nupirkau mėsos kepimui“, o „kepti“.

Ne „siūlome kavos išsinešimui“, o „išsinešti“, „išsineštinai“ arba „išsineštinės kavos“.

Ne „telefonas pasiteiravimui“, o „telefonas pasiteirauti“ arba dar kitaip – „informacijos telefonas“, „pasiteiravimo telefonas“, „pasiteirauti galima telefonu“.

Ne „pirkau baldus išsimokėjimui“, o „išsimokėtinai“.

Ne „vieta rūkymui“, o „vieta rūkyti“.

Taigi, kai yra paskirtis su aiškiu tikslo atspalviu, vengtini veiksmažodinių daiktavardžių (ypač su priesaga – imas (-ymas) naudininkai. Tokie junginiai per daug plinta, kalbą sunkina ir kanceliarina.

Kartais, kai bendratis atrodo nelabai tinkama, galbūt reiktų sakinį visai kitaip suformuluoti, pvz., sakinį „Teksto supratimui pateikiame keletą pratimų“ galima taisyti taip: „Pateikiame keletą pratimų tekstui suprasti“ arba „Kad tekstas būtų suprastas, pateikiame keletą pratimų.“

Pastaba. Tačiau sakome ar rašome: „lėšos švietimui“, „sveikatos draudimui“, nes čia priesagos -imas daiktavardis labai sukonkretėjęs. Taip pat priesagos -imas daiktavardis vartotinas, kai šalia yra konkretinamasis pažyminys, pvz.: „Projektą gavome antram svarstymui“, „Nutarimas pateiktas pirmam balsavimui.“ 

Aut. past.

Daugiau pavyzdžių iš kanceliarinių raštų:

VENGTINA. Ekstremali situacija, kurios suvaldymui tiek įstaigoje, tiek visoje Kėdainių rajono savivaldybėje buvo skiriamas didžiausias dėmesys, žmogiškieji ištekliai ir lėšos.

GERAI. Ekstremali situacija, kuriai suvaldyti tiek įstaigoje, tiek visoje Kėdainių rajono savivaldybėje buvo skiriamas didžiausias dėmesys, žmogiškieji ištekliai ir lėšos.

VENGTINA. Sukaupta lėšų, kurias numatyta panaudoti sporto infrastruktūros modernizavimui ir ugdymo kokybės gerinimui.

GERAI. Sukaupta lėšų, kurias numatyta panaudoti sporto infrastruktūrai modernizuoti ir ugdymo kokybei gerinti.

VENGTINA. Buvo sudarytos sąlygos poreikių tenkinimui.

GERAI. Buvo sudarytos sąlygos poreikiams tenkinti.

VENGTINA. Lėšos bus skirtos tautinių rūbų atnaujinimui.

GERAI. Lėšos bus skirtos tautiniams rūbams atnaujinti.

 Daugiau: kava

1 Komentaras

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Rekomenduojami video