Bandys spręsti ambulatorijose tvyrančią darbinę netvarką

 Bandys spręsti ambulatorijose tvyrančią darbinę netvarką

Audito išvadose pastebėta, kad Kėdainių PSPC ambulatorijų darbo laiko planavimas ir pats darbo organizavimas iš esmės vyksta be aiškios tvarkos./„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Eglė KUKTIENĖ

Kėdainių rajono savivaldybės taryba buvo įpareigojusi Audito ir kontrolės tarnybą atlikti Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) auditą. Auditoriai turėjo nemažai pastabų, o iš jų išvadų darosi panašu, kad darbas ambulatorijose vyko kone iš inercijos, mat tvarkos ten gerokai trūko. Rasta ir kuriozinių atvejų, kai ambulatorijų darbuotojai buvo… pavaldūs patys sau.

Niekas neprižiūri

Audito išvadose pastebėta, kad ambulatorijų darbo laiko planavimas ir pats darbo organizavimas iš esmės vyksta be aiškios tvarkos. Taip galimai vyko ilgą laiką dėl to, kad nebuvo vieno asmens, kuris būtų atsakingas už ambulatorijų darbo organizavimą.

„Nėra darbuotojų raštiškų prašymų, sutikimų dirbti kitu laiku nei PSPC ir ambulatorijų darbo laikas.

Ambulatorijose neanalizuojami, neperžiūrimi ir tinkamai nevertinami darbuotojų darbo krūviai ir pareigybių skaičius“, – teigiama ataskaitoje.

Įdarbino naują vadovę

Nuo lapkričio pradžios Kėdainių PSPC darbą pradėjo VšĮ Kėdainių PSPC ambulatorijų administratorė – Jūratė Tylienė./„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Dėl šios priežasties nuo lapkričio pradžios Kėdainių PSPC darbą pradėjo VšĮ Kėdainių PSPC ambulatorijų administratorė – Jūratė Tylienė, anksčiau dirbusi Gudžiūnų ambulatorijos administratore.

Bendrosios praktikos slaugytojos licenciją turinti J. Tylienė PSPC dirba jau 36 metus.

„Ambulatorijų administratorė administruos ir organizuos Kėdainių rajono ambulatorijų darbą, sieks, kad visose ambulatorijose veiktų vieninga paslaugų teikimo sistema.

Jos darbo tikslas – toliau tęsti darbo optimizavimą ambulatorijų darbo procesuose, efektyviai paskirstant laiką ir sąnaudas.

Audito išvadose pastebėta, kad Kėdainių PSPC ambulatorijų darbo laiko planavimas ir pats darbo organizavimas iš esmės vyksta be aiškios tvarkos.

Aut. past.

Efektyviai naudoti turimus resursus ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, santykį su pacientais grįsti pagarba, jautrumu ir užuojauta, kad kiekvienoje ambulatorijoje vyrautų komandinė dvasia, pasitikėjimas ir pagarba vieni kitais“, – informuoja Kėdainių PSPC.

Pavaldūs niekam arba sau

Savo ruožtu auditoriai nustatė ir kuriozinių situacijų, kai ambulatorijose dirbantys asmenys buvo pavaldūs patys sau arba kažkam, kas net nedirba – kitaip tariant, iš esmės jų niekas neprižiūrėjo.

„Tarkime, Pernaravos ambulatorijos vairuotojas tiesiogiai pavaldus ambulatorijos vedėjui, nors tokios pareigybės nėra.

Gudžiūnų ir Krakių ambulatorijų administratoriai dirba ir bendrosios praktikos slaugytojais, kurie tiesiogiai pavaldūs ambulatorijos administratoriui, t. y. patys sau“, – teigiama ataskaitoje.

Buvusi Krakių ambulatorijos administratorė Rima Kikilienė nuo šiol dirbs Slaugos paslaugų namuose tarnybos koordinatore./Asmeninio archyvo nuotr.

Panašūs atvejai fiksuoti ir Josvainių, Lančiūnavos, Pernaravos ir Pelėdnagių ambulatorijose.

Pernaravoje taip pat nustatyta, kad ambulatorijos darbą organizuoja šeimos gydytojas, su kuriuo ambulatorijos darbuotoją sieja artimi giminystės ryšiai.

Siekiant išspręsti šią problemą PSPC atsirado dar viena nauja pareigybė, į kurią paskirta  buvusi Krakių ambulatorijos administratorė Rima Kikilienė. Nuo šiol ji dirbs Slaugos paslaugų namuose tarnybos koordinatore, taip pat koordinuos Mobilaus medicinos punkto veiklą. Ji taip pat, nors ir ne visomis darbo dienomis, tęs darbą ir Krakėse.

Pagal audito išvadas Kėdainių PSPC turėjo ir per daug GMP automobilių ir brigadų. Iš turėtų penkių turi likti tik trys.

Aut. past.

Gyventojų mažyn, gydytojų daugyn

Taip pat atkreiptas dėmesys, kad ambulatorijose prisirašiusiųjų gyventojų skaičius per porą metų sumažėjo kone 800, tačiau pareigybių skaičius padidėjo 0,5 etato.

Maža to, kai kuriose ambulatorijose su panašiu pacientų skaičiumi tvarkosi gerokai daugiau personalo nei kitose.

„Josvainių ir Pelėdnagių ambulatorijos turi panašų prisirašiusių gyventojų skaičių, tačiau Pelėdnagių ambulatorijoje yra 3,35 pareigybėmis mažiau.

Dotnuvos, Šėtos ambulatorijose sumažėjus prisirašiusių gyventojų skaičiui, pareigybių skaičius padidėjo 0,5 etatu“, – sako auditoriai.

1 Komentaras

  • Kvailesnių reformų sugalvoti būtų neįmanoma.
    Kentės paprasti kaimo žmonės

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video