Auga kėdainiečiams teikiamų socialinių paslaugų kokybė

 Auga kėdainiečiams teikiamų socialinių paslaugų kokybė

Dotnuvos slaugos namų kolektyvas.

Net penkios Kėdainių mieste bei rajone veikiančios socialines paslaugas teikiančios įstaigos – Kėdainių socialinės globos namai, Dotnuvos slaugos namai, Josvainių bei Šėtos socialinio ir ugdymo centras bei Kėdainių bendruomenės socialinis centras – nusprendė pagerinti savo teikiamų paslaugų kokybę ir prisijungė prie Europos socialinių paslaugų kokybės sertifikavimo sistemos EQUASS.

Globos namuose – asmenys, negalintys pasirūpinti savimi

Kėdainių socialinės globos namų direktorės Žanetos Blandienės teigimu, EQUASS sistema – tai įrankių rinkinys, tvarkos, taisyklės, teisės, pagal kurias dirbant gerėja ne tik galutinė paslauga jos gavėjui, bet ir darbuotojo vidinė motyvacija.

„EQUASS sistemos gaires bandome perkelti į savo stacionarias paslaugas, socialinės darbuotojos grupinio gyvenimo namuose perduoda patirtį stacionarui. Seniau buvome uždaresni, o dabar bendraujame su kultūros centrais, kitais regione veikiančiais globos namais. Esu labai dėkinga darbuotojams, kad taip sistemingai ir atsidavę dirba,“ – sako ji.

Kėdainių socialinės globos namuose yra užtikrinama socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namų stacionariame globos padalinyje ir grupinio gyvenimo namų padalinyje apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Josvainių socialinio ir ugdymo centro kolektyvas su vicemeru P. Aukštikalniu.

Dotnuvoje programa padeda atsiskleisti senyviems žmonėms

Kėdainių rajone įkurtuose Dotnuvos slaugos namuose dauguma paslaugos gavėjų – senyvo amžiaus žmonės. Šios įstaigos direktorė Irena Staliorienė sako, kad diegti EQUASS sistemą buvo svarbu tiek dėl darbuotojų tobulėjimo, jų žinių pagilinimo, tiek ir dėl tarptautinio sertifikato suteikiamo prestižo.

„Man atrodo, kad pradėjus dirbti su EQUASS darbuotojai net labiau pasitempė, ėmė kitomis akimis žiūrėti į paslaugos gavėją. O ir senyvi žmonės, mūsų klientai, nors visada linkę sakyti, kad jiems viskas gerai ir viskas tinka, išmokus darbuotojams prieiti artimiau, prakalbinti, ėmė vis drąsiau reikšti savo lūkesčius, poreikius,“ – šypsosi I. Staliorienė.

Pasak direktorės, Dotnuvos slaugos namai labai dėkingi Valakupių reabilitacijos centrui, kuris ir pakvietė dalyvauti EQUASS sertifikato diegime.

Slaugos namuose paslaugos teikiamos Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, kai jie dėl amžiaus ar negalios nebegali pasirūpinti savimi, savarankiškai gyventi savo namuose ir jiems reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra.

Josvainių socialinio ugdymo centrui – paslaugų gavėjų artimųjų įvertinimas

Josvainiuose (Kėdainių r.) įsikūręs socialinio ugdymo centras ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams, senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms suteikia globą, palankias gyvenimo ir ugdymo sąlygas. Pasak centro direktorės pavaduotojos Jolantos Maruozienės, EQUASS sertifikato suteikimas jiems buvo svarbus pirmiausiai tam, kad darbuotojai būtų kompetentingi, teikiant kokybiškas paslaugas, kuo labiau įgalinant paslaugų gavėjus, skatinant jų savarankiškumą, prisitaikymą kasdienėse veiklose.

Šėtos socialinio ir ugdymo centro kolektyvas ir gyventojai.

„EQUASS turėjo labai daug teigiamos įtakos darbuotojų motyvacijai, jie patys daugiau įsitraukia, patys teikia įvairius pasiūlymus dėl darbo organizavimo, įvairių veiklų,“ – sako J. Maruozienė. Pasak jos, ne tik darbuotojai, bet ir paslaugų gavėjų artimieji teigiamai vertina Josvainių socialinio ugdymo centro veiklą.

„Artimųjų apklausos rodo, kad 99,1 proc. jų yra patenkinti mūsų teikiamomis socialinėmis paslaugomis. Mums šis įvertinimas labai svarbus. Kai kurie paslaugų gavėjai patys nekalba, nevaikšto, tad atvažiavę artimi žmonės stebi jų priežiūrą, švarą, aplinką, darbuotojų bendravimą“ – sako ji.

Kėdainių bendruomenės socialinis centras džiaugiasi naujovėmis

Kėdainių bendruomenės socialinio centro Socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinio vadovė Lijana Kaštaljanienė sako, kad EQUASS sistema šiai įstaigai padeda įgyvendinti norą teikti geresnes paslaugas, įsigilinti į paslaugų gavėjų bei jų artimųjų poreikius.

Kėdainių bendruomenės socialinio centro kolektyvas.

„Daugelis darbuotojų mūsų centre dirba jau ne pirmus metus, turi daug patirties, darbo specifika per laiką taip pat nusistovi, todėl visos naujovės labai padeda ne tik siekti naujų tikslų, kompetencijų, bet ir įdiegti naujų, kokybiškų darbo metodų,“ – sako L. Kaštaljanienė. Jos teigimu, EQUASS dalyviai labai dėkingi, kad gali laisvai bendrauti su visa EQUASS konsultantų ir projekto komanda. „Jei kyla kokių problemų, klausimų, prisireikia patarimų – visada galime drąsiai kreipti ir sulaukti reikiamos pagalbos,“ – džiaugiasi ji.

Kėdainių bendruomenės socialinis centras teikia nestacionarias socialines paslaugas, socialinę, reabilitacinę, kultūrinę, švietėjišką, informacinę pagalbą neįgaliesiems, socialiai remtiniems ir socialinės rizikos asmenims.

EQUASS skatina orientuotis į rezultatus

Siekiant paslaugų kokybės labai svarbu pasitikrinti ar veikla ir paslaugos padeda pasiekti norimus rezultatus. EQUASS pagrindinis privalumas tai, jog skatinama išmatuoti paslaugą, sako Natalja Markovskaja, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro projekto veiklų organizatorė ir EQUASS konsultantė.

„Kokiais kriterijais vadovaujamės rinkdamiesi socialinių paslaugų teikėją? Juk pasidomime, ar įstaiga padeda įsidarbinti žmogui su negalia, kiek procentų nakvynės namų lankytojų suranda savarankišką būstą, ar gerėja, ar kuo ilgiau išlieka aukšta globos įstaigos gyventojų gyvenimo kokybė“. Tai ir yra profesionalumas.

Šiandien jau 118 socialinių paslaugų įstaigų šalyje dirba pagal EQUASS kokybės sistemą bei joms suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas. Šis sertifikatas rodo, jog įstaigos geba užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, o paslaugų gavėjams – orią kasdienybę.

Europos socialinių paslaugų kokybės sistema EQUASS yra skirta teikiamų socialinių paslaugų kokybei užtikrinti.

EQUASS kokybės principai įkūnija bendrai socialinio sektoriaus pripažįstamas vertybes visoje Europoje. EQUASS taip pat yra vienintelis Europoje specializuotas socialinių paslaugų kokybės standartas, padedantis įgyvendinti Savanorišką Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą.

Daugiau informacijos interneto svetainėje www.equass.lt

Publikuojamas straipsnis yra dalis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ įgyvendinamų veiklų. Projektą įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video