Akademijoje įvyko baigiamasis Dotnuvos jubiliejinių, 650-ųjų, metų renginys (FOTOGALERIJA)

 Akademijoje įvyko baigiamasis Dotnuvos jubiliejinių, 650-ųjų, metų renginys (FOTOGALERIJA)

Akademijoje įvyko baigiamasis Dotnuvos jubiliejinių, 650-ųjų, metų renginys.

Rūta Švedienė

Padėkos žodžiai, padėkos raštai, spektakliukas „Brutti/Bjaurūs“, „Kitavos“ koncertas – visa tai vyko pilnutėlėje Akademijos kultūros centro salėje. Susirinkta į baigiamąjį Dotnuvos jubiliejinių, 650-ųjų, metų renginį.

Spektaklis

Renginys prasidėjo spektakliu „Brutti/Bjaurūs“. Šiame bežodžiame trumpame spektaklyje  vaidino aktorė Jūratė Širvytė-Rukštelė ir Adrianas Schvarzteinas, kuris specialiai atvyko dėl šio pasirodymo iš Ispanijos. Adrianas yra unikalus, pasaulinio lygio gatvės teatro menininkas, gastroliuoja po visą pasaulį.

Bjaurūs… taip pat turi teisę egzistuoti.

Kas yra normalu? Ar taisyklės turi būti tokios, kokias jas žinome? Ar mūsų tikrovė yra objektyvi realybė? Viskas įmanoma – teigia spektaklis.

Spektaklio personažai – keista sutuoktinių pora, gyvenanti gatvėje, viešojoje erdvėje randantys viską, kas reikalinga jų namų buičiai. Jie paverčia žiūrovą savo įprastos, nepatraukliai pažįstamos kasdienybės stebėtoju, kurią pasitelkdami vaizduotę sugeba atitolinti ir mažomis smulkmenomis paversti juokingai džiugia. Veikėjai – elegantiškai bjaurūs, jų daiktai – beverčiai ir dažnai naudojami ne pagal paskirtį.

Rytas Tamašauskas sulaukė dviejų padėkų: ir mero Valentino Tamulio, ir Dotnuvos seniūno Modesto Tvaravičiaus. Renginio vedėja Jūratė Gudliauskienė įvardijo Rytą Dotnuvos perlu./Rūtos Švedienės nuotr.

Niekada neprarasdami gero ūpo, būdami pajuokos objektais išlaiko orumą, naudojasi nesėkme taip komunikuodami, kad ir nevykėliai yra mūsų visuomenės dalis. Spektaklio scenos, sudarytos iš kasdienių situacijų, vystomų iki kraštutinumo, o jas išgyvenantys personažai parodo, kad solidarumą, žmogiškumą ir laimę galima rasti net blogiausioje akimirkose.

Į šį spektaklį taip pat buvo įtraukti ir salės žiūrovai. Kai kas galbūt pirmą kartą gyvenime patyrė, ką reiškia būti scenoje ir pabandyti vaidinti. Matyti savo kolegas, artimuosius ar pažįstamus scenoje buvo smagu.

Padėkos

Gražių padėkos žodžių išsakyta daug, padėkos raštų taip pat įteikta nemažai. Teikė Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis ir Dotnuvos seniūnas Modestas Tvaravičius kartu su Akademijos kultūros centro direktore Žydrone Smulskiene.

Renginį vedė Akademijos kultūros centro kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Jūratė Gudliauskienė ir dotnuvis Paulius Kizerskis.

Meras V. Tamulis įteikė padėkas Dotnuvos seniūnui M. Tvaravičiui, Akademijos kultūros centro direktorei Žydronei Smulskienei, dotnuviui Rytui Tamašauskui, Dotnuvos bendruomenės pirmininkui Andriui Balandžiui.

Dotnuvos seniūnas M. Tvaravičius kartu su Akademijos kultūros centro direktore Ž. Smulskiene teikė padėkas visiems, kurie padėjo surengti renginius, kurie prisidėjo finansiškai. Tokių žmonių buvo labai daug. Vienas iš jų – ir Seimo narys Viktoras Fiodorovas.

Apie visus renginius

Vaidina aktorė Jūratė Širvytė-Rukštelė ir Adrianas Schvarzteinas, kuris specialiai atvyko dėl šio pasirodymo iš Ispanijos./Rūtos Švedienės nuotr.

Pagrindinė visų renginių organizatorė Akademijos kultūros centro direktorė Ž. Smulskienė pasakoja: „Šventėme visus metus – kovo 11-osios proga buvo apdovanoti Metų dotnuviai, savus renginius organizavo bei prie bendrų renginių gerokai prisidėjo Akademijos, Vainotiškių, Dotnuvos bendruomenės, jojimo klubas „Ulonai“ bei Vytautas Nargelavičius, LAMMC, buvo suvienyti mūsų krašto ūkininkai, įmonės, Dotnuvos bei Akademijos švietimo įstaigos.

Labai didžiuojamės sukurtu ir Prezidento dekretu patvirtintu Dotnuvos herbu ir vėliava. Iniciatyvinę kūrimo grupę sudarė R. Tamašauskas, Dotnuvos seniūnas M. Tvaravičius, Andrius ir Jonas Balandžiai.

Akademijos kultūros centras jubiliejinių metų renginiams parengė ir įgyvendino kultūrinius projektus – Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamus „Rasų-Joninių šventė“, „Dotnuvos krašto kultūros paveldo pažinimas ir sklaida“, kartu su Lietuvos kultūros taryba finansuotus „Atgimusios Dotnuvos dvaro istorijos“, „Sekminės Paberžėje“, „Jaunimo gyvo garso muzikos grupių festivalis „BisFest 2022“.

Įgyvendinant projektus buvo siekiama puoselėti mūsų krašto tradicijas, vykdyti dvarų kultūros sklaidą, o svarbiausias pasiekimas mūsų kraštui – R. Tamašausko parengta ir išleista knyga „Akademijos sodyba: ekskursijos gidas“.

Liepos 6 d. buvo švenčiamas Dotnuvos 650 m. jubiliejus su herbo bei vėliavos pašventinimu, orkestru, paroda, poezijos skaitymais, šventiniu pikniku bei renginį vainikuojančiu ugnies šou.

Rugpjūčio 19 d. prie Dotnuvos dvaro vyko renginys „Dotnuvos dvare šiandien šventė. Ponas Jonas Mlečka atvyko!“, kuriame dotnuvius pasitiko, privilegijas pasirašė ir specialiai sukurtu antspaudu patvirtino dvarininkas Jonas Mlečka. Su dvarų kultūra plačiau buvo galima susipažinti dvaro laikus primenančiuose edukaciniuose užsiėmimuose.

Metus užbaigsime Akademijos kultūros centro teatro grupės premjera „Mlečkos rožynai“. Pjesė apie Dotnuvos kraštą sukurta režisierės Erikos Usevičiūtės, kuri rėmėsi R. Tamašausko surinkta kraštotyrine medžiaga.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video