AB „Panevėžio energija“ šildymo sezonui jau pasiruošusi

 AB „Panevėžio energija“ šildymo sezonui jau pasiruošusi

Aiškėja, kad šildymo sezonas Kėdainių rajone šiais metais prasidės kiek vėliau nei pernai dėl šiltesnių orų. Nors už lango ruduo dar palepina šiluma, AB „Panevėžio energija” ragina kuo skubiau užbaigti parengties šildymo sezonui darbus, antraip prasidėjus šildymo sezonui, vartotojai gali likti be šilumos.

AB „Panevėžio energija” atstovų teigimu, šilumos kaina šiuo metu yra mažiausia per pastaruosius trylika metų. Kasmet vykdomos investicijos į šilumos tinklų rekonstravimą ir biokuro plėtrą, siekiant didesnio šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo, leido sumažinti šilumos kainą. Per pastaruosius metus į Kėdainių rajono šilumos ūkį vykdomos investicijos sudaro apie milijoną eurų.

AB „Panevėžio energija“ Kėdainių rajone eksploatuoja 47 km ilgio šilumos tinklų, kuriais energija tiekiama vartotojams. Apie 73 proc. visų šilumos vamzdynų jau rekonstruota./Aldo Surkevičiaus nuotrŠildymo sezonui pasiruošę dar ne visi vartotojai

Šiais metais dėl itin šilto rudens šildymo sezonas Kėdainiuose bus skelbiamas vėliau nei pernai. Nepaisant to, pastatų, kuriems šilumą tiekia AB „Panevėžio energija“, savininkai, daugiabučių namų valdytojai, administratoriai, pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, turėtų suskubti pristatyti šilumos tiekėjui pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktus.

„Nors daugelyje kėdainiečių namų šilumos punktų ir šildymo sistemų hidrauliniai bandymai, šildymo sistemų ir šilumokaičių plovimai atlikti (84 proc.),  tačiau savaitės pradžioje buvo gauta tik 70 proc. pasirašytų aktų“, – sako AB „Panevėžio energija“ Kėdainių šilumos tinklų rajono viršininkas Vytautas Raziūnas.

Pavėluotas šildymo įjungimas netaupo

Pernai šildymo sezono pradžia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo paskelbta nuo rugsėjo 26 d. Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybė, savo pavaldume esančioms įstaigoms.

Tuo metu kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. „Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką”, – sako V. Raziūnas.

Pasak jo, jei gyventojai pageidauja šilumos tiekimą įjungti vėliau, tai turi būti nuspręsta namo bendraturčių susirinkime daugumos balsais.

„Pažymėtina, kad daugumos balsais negalima nepaisyti higienos normų. Butuose negali būti mažiau nei 18 laipsnių šilumos”, – primena V. Raziūnas.

Beje, ekspertai pastebi, kad pavėluotas šildymo įjungimas paprastai netaupo šilumos, nes įšalusioms, sudrėkusioms namo sienoms vėliau įšildyti reikia sunaudoti dar daugiau šilumos.

Šilumos kaina mažėjo

Nuo spalio 1 d. AB „Panevėžio energija“ šilumos ir karšto vandens kainos nesikeičia, išlieka tokios pat kaip ir nustatytos rugsėjo mėnesį. Rugsėjo mėnesį nustatyta vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį buvo 4,12 ct/kWh (be PVM). Spalį, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 11 proc. mažesnė.

Kasmet vykdomos investicijos į „Panevėžio energijos“ eksploatuojamų šilumos tinklų rekonstravimą ir biokuro plėtrą katilinėse, siekiant didesnio šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo, sąlygojo, kad šilumos kaina šių metų spalio mėnesį taptų mažiausia per 13 metų.

Dabar „Panevėžio energijai“ įgyvendinti techniniai sprendimai leidžia naudoti pigų biokurą, tačiau jo kaina, nepriklausomai nuo šilumos tiekėjo, gali ir didėti, o kartu didėti ir šilumos kaina.

Iš viso renovuotų ir naujų vamzdynų ilgis Kėdainiuose didėja iki 3 km, o vykdomos investicijos į šilumos ūkį sudaro apie 936 tūkst. eurų.Šildymo sezonui ruošiasi vasarą

AB „Panevėžio energija“ tiekia šilumą Kėdainių miesto ir rajono vartotojams. Kad šiluma iš AB „Lifosa“ pasiektų Kėdainių vartotojus, AB „Panevėžio energija“ turi užtikrinti kokybišką ir saugų šilumos tiekimą iki pastato įvado. Tam šiluma turi būti tiekiama reikiamų parametrų, pagal reikiamą miestui šilumos tiekimo galią. „Kėdainiečiai šilumos tiekimo sutrikimų nepajunta, nes tuo rūpinasi AB „Panevėžio energija“ Kėdainių šilumos tinklų rajono personalas, užtikrinantis miesto katilinės Basanavičiaus gatvėje įrengimų veikimą, visada pasiruošęs perimti šilumos gamybą ir tiekimą iš AB „Lifosa“, – aiškina V. Raziūnas.

AB „Panevėžio energija“ eksploatuoja ir Kėdainių rajono šilumos ūkį Gudžiūnų, Tiskūnų, Josvainių, Akademijos, Šlapaberžės, Kaplių ir Pelėdnagių gyvenvietėse, Gudžiūnų, Truskavos pagrindinių mokyklų bei Šėtos gimnazijos katilinėse. Gaminant ir tiekiant šilumą rajono vartotojams, AB „Panevėžio energija“ rūpinasi naudojamo kuro šilumai gaminti pirkimu, katilinių įranga, jos veikimu bei šilumos tinklais.

„Daugumoje Kėdainių r. gyvenviečių katilinių šilumos savikaina žymiai viršija regioninį šilumos tarifą, pagal kurį parduodama šiluma. Būtent, iš AB „Lifosa“ tiekiama šiluma leidžia stabilizuoti šilumos kainą visiems Kėdainių šilumos vartotojams”, – situaciją aiškina V. Raziūnas.

Centralizuotas šilumos tiekimas yra didelė įvairių ir sudėtingų technologijų procesų sistema, o kad ji patikimai veiktų, būtina nuolatinė jos priežiūra, remontai, renovacijos, naujų technologijų pritaikymas, reikalingo kuro, vandens kiekių užtikrinimas ir kt.

Kasmet pasibaigus šildymo sezonui, AB „Panevėžio energija“ atlieka kiekvieno rajono šilumos tinklų hidraulinius bandymus, kurių metu nustatomos susidėvėjusios, korozijos pažeistos šilumos trasų vietos, vykdomi remonto darbai. „Taip siekiama paruošti šilumos tinklus šildymo sezonui ir išvengti gedimų šildymo sezono metu”, – teigia V. Raziūnas.

AB „Panevėžio energija“ investiciniai projektai

AB „Panevėžio energija“ yra regioninė įmonė, kuri gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams. Bendrovės investuotos lėšos į šilumos ūkį bet kuriame aptarnaujamame regiono rajone turi įtakos bendram rezultatui – visų regiono savivaldybių centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams nustatoma vienoda šilumos kaina.

Šiais metais AB „Panevėžio energija“ įgyvendina 16 investicinių projektų Panevėžio, Rokiškio, Kėdainių , Pasvalio, Kupiškio, Zarasų rajonuose ir miestuose. Įgyvendinus šiuos projektus iš viso bus rekonstruota apie 40 km centralizuotų šilumos tinklų, pastatytos naujos 2,6 km ilgio naujos šilumos trasos, rekonstruotos trys katilinės, pastatant naujus biokuro katilus. Į šilumos ūkio modernizavimą bus investuota apie 21 mln. eurų, dalis lėšų skiriama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Visų projektų įgyvendinimas siejamas su efektyviu šilumos tiekimu kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša, užtikrinant centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą bei galimybę mažinti šilumos kainą vartotojams.

Rajono naujoms šilumos trasoms skirta per 80 tūkst. eurų

Vykdant projektą „Naujų šilumos tinklų statyba AB „Panevėžio energija“ naujos šilumos trasos pastatytos Kėdainiuose bei Gudžiūnuose. 153 metrų ilgio šilumos tiekimo nauja trasa jau sumontuota prie J. Basanavičiaus g. prieigų Kėdainiuose. Prie miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų prisijungė daugiabutis gyvenamasis namas.

Siekiant šilumą tiekti vartotojams iš vienos Gudžiūnų (Kėdainių r.) katilinės, užkonservuojant mokyklos katilinę, Gudžiūnų gyvenvietėje sumontuota nauja 201 metro ilgio šilumos trasa. Planuojama, kad centralizuotu šilumos tiekimu pasinaudos ir du nauji Tujų gatvės vartotojai. Į Kėdainių šilumos ūkį, tiesiant naujas šilumos trasas, investuota 82,5 tūkst. eurų.

Kėdainiuose rekonstruota 2 km vamzdynų

Siekiant užtikrinti saugų ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, seni vamzdynai pakeisti naujais, vykdant projektą „Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas“. Rekonstruota daugiau nei du kilometrai šilumos tinklų Dotnuvos, J. Basanavičiaus, Ramybės sk., Lauko,Žemaitės, S. Jaugelio Telegos, Šėtos, Josvainių, Mindaugo, Sodų, Respublikos gatvių zonose bei Melioratorių gatvėje Vilainiuose. Į Kėdainių šilumos tinklų rekonstravimą investuota 592 tūkst. eurų.

Investicijoms dar ne pabaiga

2020–2021 metais daugiau nei 5 km šilumos tinklų bus atnaujinta Kėdainiuose, Kupiškyje, Rokiškyje, Pasvalyje ir Zarasuose. Vykdomo projekto „AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rajonų šilumos tinklų rekonstravimas“ metu 861 metro ilgio šilumos tinklai bus rekonstruoti A. Kanapinskio, Gegučių, Respublikos gatvių atkarpose Kėdainiuose, o investicijos į atnaujintus centralizuoto šilumos tiekimo tinklus sudarys 262 tūkst. eurų.

AB „Panevėžio energija“ Kėdainių rajone eksploatuoja 47 km ilgio šilumos tinklų, kuriais energija tiekiama vartotojams. Apie 73 proc. visų šilumos vamzdynų jau rekonstruota.

Kaip taupyti šilumą ir mažinti mokesčius

Kiek mokėsime už šilumą ateinantį šildymo sezoną, lemia ne tiek šilumos kaina, kiek suvartotas šilumos kiekis name.

Patį didžiausią poveikį šildymo sąskaitoms turi pastato energetinė kokybė. Šilumos suvartojimas atskiruose namuose daugiausia priklauso nuo jų dydžio, konfigūracijos, sienų ir langų kokybės, stogo ir rūsio būklės ir t.t. Didelę įtaką turi ir vidaus vamzdynų sistemos subalansavimas, papildomai prijungti šildymo prietaisai, šilumos punkto automatizavimo lygis ir visą šį ūkį prižiūrinčios įmonės ar asmens kvalifikacija bei pastangos.

Kėdainiuose 89 daugiabučiai namai vis dar naudojasi seno tipo elevatoriniais šilumos punktais, kurie, esant teigiamoms arba artimoms nuliui temperatūroms mažai reaguoja į klimatines sąlygas, todėl tokie namai dažnai perkaitinami, o tai lemia 7-15 proc. didesnį šildymo sąskaitos dydį.

Gyventojai, norėdami sumažinti šilumos suvartojimą, turėtų pasirūpinti efektyvių šilumos taupymo priemonių įgyvendinimu – modernizuoti šilumos punktus, pakeičiant elevatorinius šilumos mazgus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinant senus, jau spėjusius susidėvėti automatizuotus šilumos punktus.

Modernizavus šilumos punktą, pagal šildymo bei karšto vandens reguliatoriaus išankstinius nustatymus, pastatas bus šildomas priklausomai nuo lauko oro temperatūros, nakties metu bus galima palaikyti žemesnę šildymo sistemos temperatūrą, sumažinti karšto vandens temperatūrą. Modernūs reguliatoriai suteiks galimybę pavasarį ir rudenį, kol dieną lauke šilta, išjungti namo šildymą, o vakare, orui atvėsus, vėl jį įjungti.

Šilumos taupymui ir šilumos tolygiam paskirstymui įtakos turi ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų subalansavimas – balansinių vožtuvų įrengimas šildymo sistemos stovuose bei termostatinių vožtuvų įrengimas ant karšto vandens cirkuliacinių stovų. Šilumos suvartojimą mažins ir vamzdynų nešildomose patalpose tinkamas terminis izoliavimas.

Prie šilumos sutaupymo gali prisidėti ir individualaus reguliavimo galimybė – tam reikia visų butų kiekvienam radiatoriui įrengti termostatinius ventilius ir šildymo daliklius. Tokiu atveju gyventojai galės individualiai reguliuoti šilumos naudojimą ir išmatuoti bute sunaudotus šilumos kiekius Dėl individualaus šilumos reguliavimo ir apskaitos sistemos įrengimo renovuotame name sprendimą priima gyventojai, kurie patys atsakingi už tinkamą jų eksploatavimą arba atsakingi už savo sprendimą pavesti eksploatavimą kitam asmeniui ar įmonei.

AB „Panevėžio energija“ gamina, tiekia šilumą ir rūpinasi, kad ji pasiektų pastato įvadinį šilumos skaitiklį. Už tai, kaip šiluma pasiskirsto namo šildymo sistemoje, atsako administratoriai ir jų samdomi šilumos ūkio prižiūrėtojai.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video