Vilniaus kolegija kviečia rinktis paklausias ir perspektyvias studijas

 Vilniaus kolegija kviečia rinktis paklausias ir perspektyvias studijas

Didesnę nei dvidešimties metų patirtį turinti Vilniaus kolegija yra didžiausia Lietuvos profesinio aukštojo mokslo institucija, atliepianti Vilniaus regiono ir visos Lietuvos stojančiųjų ir veiklos pasaulio lūkesčius.

Rasa JAKUBAUSKIENĖ

Egzaminų sesijai gerokai įsibėgėjus tikriausiai dar yra ne vienas abiturientas vis dar svarstantis, kokią specialybę ar aukštąją mokyklą pasirinkti. Vilniaus kolegija – didžiausia kolegija Lietuvoje, reitingų lyderė siūlo itin paklausias ir perspektyvias specialybes, kurių absolventai neabejotinai ras vietą darbo rinkoje. Didesnę nei dvidešimties metų patirtį turinti aukštoji mokykla yra didžiausia Lietuvos profesinio aukštojo mokslo institucija, atliepianti Vilniaus regiono ir visos Lietuvos stojančiųjų ir veiklos pasaulio lūkesčius. 

Platus specialybių pasirinkimas, unikalios programos

Jaunuoliai, nusprendę pradėti studijas Vilniaus kolegijoje, gali rinktis iš plataus specialybių spektro net septyniuose fakultetuose: Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Verslo vadybos, Sveikatos priežiūros, Agrotechnologijų, Pedagogikos bei Menų ir kūrybinių technologijų.

Vilniaus kolegija – multidisciplininė aukštoji mokykla. 2021 m. spalio 1 d. kolegijoje buvo vykdoma 41 studijų programa 27 studijų kryptyse, kuriose studijavo 6 086 studentai, iš jų 185 užsieniečiai, studijuojantys visą studijų programą“.

Kaip sakė Agrotechnologijų fakulteto dekanė dr. doc. Nijolė Liepienė, Vilniaus kolegijoje vykdomos devynios unikalios, vienintelės Lietuvoje koleginių studijų programos.

„Vertimo studijų kryptyje – Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programa, Veterinarijos studijų kryptyje – Veterinarijos, Chemijos studijų kryptyje – Cheminės analizės, Verslo studijų kryptyje – Kūrybiškumo ir verslo inovacijų, Finansų studijų kryptyje – Investicijos ir draudimo, Pedagogikos studijų kryptyje – Šokio pedagogikos, Muzikos studijų kryptyje – Populiariosios muzikos, Teatro studijų kryptyje – Muzikinio teatro, Polimerų ir tekstilės technologijų kryptyje – Mados technologijų ir verslo studijų programos“, – vardijo dekanė. 

Iš penkių Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programų paklausiausios – nuolatinės veterinarijos studijos. Fakultete rengiami veterinarijos felčeriai darbo rinkoje graibstyte graibstomi, dauguma bakalaurų iš karto randa darbą.

Vilniaus kolegijoje studijų programos rengiamos ir atnaujinamos, siekiant užtikrinti modernias, Europos standartus atitinkančias, aukštojo mokslo studijas.

Aukštosios mokyklos nuostata – ne rengti vis naujas programas, bet modernizuoti vykdomas, pavyzdžiui, papildant aktualiomis specializacijomis.

„Kolegijoje socialiniai partneriai padeda motyvuoti studentus studijoms, pavyzdžiais ir konkrečiomis situacijomis iliustruoja karjeros galimybes, padeda supažindinti studentus su realiomis darbo sąlygomis, suteikia galimybių sužinoti aktualiausias mokslo, verslo, ugdymo ir kt. tendencijas, plečia įvairių idėjų potencialą“, – pasakojo dr. doc. N. Liepienė.

Ji taip pat pabrėžė, jog į studentą orientuotų studijų paradigma, užsienio šalių patirtis skatina plėtoti studijų individualizavimo galimybes.

„Padaryta didelė pažanga plėtojant nuotolines studijas. Svarbus žingsnis – nuotolinių studijų, taip pat nuotolinių studijų dalyko atestavimo, reglamentavimo atnaujinimas. Organizuojant studijų procesą, ypač vykdant nuolatines studijas pagal sesijinių studijų tvarkaraštį ir ištęstines studijas, siekiama kuo daugiau studijų medžiagos pateikti virtualioje mokymosi aplinkoje“, – pažymėjo dekanė.

Vilniaus kolegijoje vykdoma Maisto technologijos studijų programa – vienintelė Vilniaus regione rengianti maisto srities specialistus su aukštuoju išsilavinimu. Daugiau kaip 10 metų tai viena iš patrauklių studijų programų, pritraukianti šioms studijoms jaunimą iš visos Lietuvos.

Agroverslas – ateities studijos

Agrotechnologijų fakultetas yra vienas iš septynių kolegijos fakultetų. Jame dėstomos Kraštovaizdžio dizaino, Agroverslo technologijų, Cheminės analizės, Maisto technologijų ir Veterinarijos programos. Anot šio fakulteto dekanės, daugelis nustemba, kad Vilniaus kolegijoje galima pasirinkti studijų programas, susijusias su žemės ūkiu: agroverslo technologiją, veterinariją, maisto technologiją, kraštovaizdžio dizainą, cheminę analizę. Beje, cheminė analizė, kraštovaizdžio dizainas ir veterinarija – tai vienintelės koleginių studijų programos Lietuvoje.

„Vilniaus kolegija, atnaujinusi Agroverslo technologijų studijų programą, siekia ugdyti studentų kompetencijas, būtinas tvariam ūkininkavimui. Siūlomos dvi naujos specializacijos – Tvaraus ūkininkavimo sistemos ir Žaliasis kursas. Ekologinė žemdirbystė yra sparčiausiai visoje Europos Sąjungoje auganti žemės ūkio sritis“, – pastebėjo dr. doc. N. Liepienė.

Jos teigimu, šiuo metu žemės ūkis yra mažiausiai skaitmenizuotas sektorius pasaulyje, tačiau tuo pat metu jis turi ir vieną didžiausių potencialų savo veikloje išnaudoti inovatyvių sprendimų teikiamą naudą. Šis sektorius po dešimties metų tikrai nebebus toks, kokį jį įsivaizduojame šiandien.

„Jame dominuos technologijos, pagrįstos dirbtiniu intelektu, didžiaisiais duomenimis, robotizacija, tiksliąja žemdirbyste, dronais su hiperspektrinėmis kameromis ir pan. Taip pat daugelį procesų stebėti ir valdyti realiuoju laiku bus galima per programėles išmaniuosiuose telefonuose, tad nebebus poreikio visą laiką praleisti kaimiškose vietovėse – jaunieji ūkių savininkai ar darbuotojai bent jau dalį savo laiko galės leisti, kur tik panorės“, – ateities įžvalgomis dalijosi dekanė.

Tačiau, anot jos, „visiems šiems procesams yra būtinos specifinės kompetencijos, kurias užtikrins atnaujinta Agroverslo technologijų studijų programa“.

Darbo rinkoje graibstyte graibstomi

Kita fakulteto programa – Kraštovaizdžio dizaino studijos. Jos, dekanės teigimu, savo prigimtimi yra trilypės, kuriose racionalieji pradai – biologinis bei inžinerinis – susijungia su iracionaliuoju – meniniu.

„Čia dar galima būtų pridėti ir ketvirtą veiklos sritį – nuosavo verslo valdymą, kadangi daliai kraštovaizdžio dizainerių profesinė veikla perauga į sėkmingai veikiančią įmonę, – patirtimi dalijosi dr. doc. N. Liepienė. – Spartėjantys pokyčiai visose srityse, taip pat ir aplinkos dizaino technologijose, kelia vis naujų iššūkių ir kraštovaizdžio dizaino specialistams. Kraštovaizdžio dizaino studijos Vilniaus kolegijoje suteikia teorinių ir praktinių pagrindų, reikalingų tolimesniam tobulėjimui šioje srityje.“

Vilniaus kolegijos Cheminės analizės studijų programos studentai vieni iš tų, kuriems daugybę metų už puikius studijų rezultatus ir mokslo taikomąją veiklą skiriama Fizinių mokslų studijų srities prezidento Aleksandro Stulginskio stipendija. Tai ženkli parama studentui ištisus metus!

„Daugelį moksleivių gąsdina žodis „chemija“, nes asocijuojasi su sunkiu mokslu, tačiau chemija yra nepaprastai įtrauki mokslo kryptis, čia susijungia fizika ir matematika, biologija ir medicina, žemės ūkio ir aplinkos mokslai“, – kalbėjo fakulteto dekanė.

Vilniaus kolegijoje vykdoma Maisto technologijos studijų programa – vienintelė Vilniaus regione rengianti maisto srities specialistus su aukštuoju išsilavinimu. Daugiau kaip 10 metų tai viena iš patrauklių studijų programų, pritraukianti šioms studijoms jaunimą iš visos Lietuvos.

„Programa skirta tiems, kuriems patinka maisto gamybos procesas, mėgsta eksperimentuoti, kurti naujus maisto produktus ir patiekalus, kuriems įdomi maisto sudėtis, svarbus sveikatai palankus maistas, saugių ir kokybiškų maisto produktų tiekimas į rinką, maisto dizainas ir gamybos inovacijos“, – paaiškino dr. doc. N. Liepienė.

Pasak dekanės, pastaraisiais metais iš penkių Agrotechnologijų fakulteto studijų programų  paklausiausios – nuolatinės veterinarijos studijos. Fakultete rengiami veterinarijos felčeriai darbo rinkoje graibstyte graibstomi, dauguma bakalaurų iš karto randa darbą.

„Taip pat atvykusiems studijuoti iš kitų miestų džiaugiamės galėdami pasiūlyti apsigyventi pačiame Vilniaus centre, šalia kolegijos esančiame bendrabutyje, kuriame sudarytos puikios buities sąlygos, veikia nemokamas interneto ryšys“.

dr. doc. N. Liepienė

Greitai randa darbą

Tačiau ne tik šios, bet ir kitų specialybių Kolegijos absolventams įsilieti į darbo rinką nėra jokių problemų. Tai iliustruoja statistiniai skaičiai: 2021 m. kolegiją baigė 1 436 studentai, iš kurių 1 261 nuolatinių ir 175 ištęstinių studijų studentai.

Pagal Užimtumo tarnybos duomenis, kurie fiksuojami kartą per metus (birželio 1 d.), didžioji dalis Kolegijos absolventų sėkmingai įsidarbina ir nesiregistruoja Užimtumo tarnyboje (UŽT): 2017 m. – 96,88 proc., 2018 m. – 94,19 proc., 2019 m. – 95,98 proc., 2020 m. – 88,89 proc. ir 2021 m. – 96,82 proc. absolventų nesikreipė į UŽT.

Pagal Katedrų vykdomas absolventų apklausas, apie 80 proc. kolegiją baigusių jaunuolių nurodo, kad dirba pagal baigtą studijų programą.

Skirs skatinamąsias stipendijas

Kaip teigė dr. doc. N. Liepienė, Žemės ūkio ministerija 2022–2023 akademiniams metams yra numačiusi skirti lėšų tikslinėms skatinamosioms stipendijoms, kurios atiteks su žemės ūkio sektoriumi susijusias programas studijuojantiems studentams. Be to, geriausiai besimokantys ir aktyviai mokslo taikomojoje veikloje dalyvaujantys studentai gali pretenduoti į kasmet skiriamas darbdavių vardines stipendijas, o pažangiausi studentai – ir į Lietuvos prezidentų vardines stipendijas.

„Taip pat atvykusiems studijuoti iš kitų miestų džiaugiamės galėdami pasiūlyti apsigyventi pačiame Vilniaus centre, šalia kolegijos esančiame bendrabutyje, kuriame sudarytos puikios buities sąlygos, veikia nemokamas interneto ryšys“, – kalbėjo dr. doc. N. Liepienė.

Daugiau informacijos apie Vilniaus kolegijos programas ir stojimą rasite: https://atf.viko.lt/

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video