Verta perskaityti: „Žaižaruojančios dangaus skeveldros“ – gelmių knyga

 Verta perskaityti: „Žaižaruojančios dangaus skeveldros“ – gelmių knyga

Rūta Švedienė

Žinomo Lietuvos teatro ir kino aktoriaus, romanų „Dievas su šlepetėmis“ ir „Tigras, glostantis pėdas“ trečioji knyga „Žaižaruojančios dangaus skeveldros“ knyga mane nustebino. Gili knyga. Reikės perskaityti ir pirmąsias jo knygas.

Knyga labai gražiai išleista. Dizainą kūrė bei maketavo Lina Lingienė. Knygą išleido leidykla „Alma Littera“.

Du vaikėzai dalijasi kūryba tarp šiapus ir anapus. Vienas iš jų pats knygos autorius Juozas Gaižauskas, kitas – Vytautas Mačernis. Tad knygoje pramaišiui sudėta V. Mačernio poezija su J. Gaižausko proza, taip pat tarsi pokalbio tarp judviejų intarpai. Kartais J. Gaižausko tekstai tampa panašūs į poeziją taip pat („Kiauri pavasario sonetai“).

Ant vieno Mačernio eilėraščio yra surašyti gitaros akordai. Žinia, rašytojas, aktorius J. Gaižauskas ir dainuoja. Knygos gale pateikiama ir V. Mačernio biografija.

Išgyvenusieji granatos sprogimą kartais pasakoja neįtikėtiną istoriją – teigia matę, kaip sprogmuo lėtai nušvito, skilo ir į visas puses pažiro žaižaruojančių skeveldrų spiečius.

Tūkstančiai mažyčių, įvairiausių formų jos dalelių lyg sulėtintame filme užpildė akiratį.

Ir nuostabiausia tai, kad vienu metu buvo galima stebėti ir justi kiekvienos skeveldros trajektoriją ir dydį. Keista tik tai, kad to sprogimo trukmė – vos tūkstantoji sekundės dalelytė.

Atsitiktinė skeveldra, įsmigusi poetui Vytautui Mačerniui į smilkinį, šioje knygoje virsta visrakčiu, atrakinančiu suvokimo ribas. Ir tada pažyra įvairių formų ir dydžių literatūrinės dangaus skeveldros iš anapus.

Tik kas jas parašė? Ir kodėl jos taip skaudžiai sminga į širdį? Ši knyga – tai dviejų keistų vaikėzų pokalbis, dalijantis kūryba tarp šiapus ir anapus. Neįtikėtina V. Mačernio poezijos rinktinė, gelmių knyga, kurioje autorius kalbasi su žuvusiu poetu. Ar galima juokauti po mirties? Ar mirę poetai verkia? Ir kodėl anapus galima perskaityti dar neparašytas knygas?

Kai turinio gelmės susprogdina formą, puslapiuose pažyra žaižaruojančios dangaus skeveldros.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video