Vasaros stovyklos Kėdainių rajone: ar dar galima suspėti?

 Vasaros stovyklos Kėdainių rajone: ar dar galima suspėti?

Nors vasara jau įpusėjo, tačiau turbūt dar ne visi spėjo pasirūpinti vasaros stovyklomis. Tėveliams jos – tikras išsigelbėjimas, kai atostogų metu reikia kažkur palikti vaikus, o vaikams – dar viena pramoga ir laiko leidimo būdas, kad nereikėtų nuolat kiurksoti prie įvairių ekranų. Taigi, pasidomėjome, kiek šiais metais Kėdainių rajone vyksta įvairių savivaldybės finansuojamų stovyklų, kurios yra populiariausios, ar vis dar yra galimybė į jas patekti. Diskutavome su Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiuoju specialistu Rytu Tamašausku bei nemenką patirtį organizuojant stovyklas turinčia Kėdainių kultūros centro (KKC) direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Genovaite Gustyte.

— P. Rytai, kiek šiais metais atsirado norinčių organizuoti stovyklas?

— R. Tamašauskas: Stovyklas mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą (taigi iš socialiai remiamų šeimų), rengė 11 institucijų (aplankytos 9 stovyklos), birželio mėn. penkias dienas trukusiose veiklose dalyvavo 199 mokiniai. Dotnuvoje, Josvainiuose, Kėdainiuose, Krakėse, Labūnavoje, Miegėnuose, Pernaravoje, Truskavoje ir Vilainiuose iš viso su mokiniais dirbo 92 suaugusieji, iš jų – 6 savanoriai. Tai dieninės stovyklos.

Kita stovyklų grupė – vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklos. Buvo gautos 35 paraiškos, konkurse dalyvavo 26 institucijos, prašyta skirti lėšų – 43 057 Eur. Iš viso birželio–rugpjūčio mėn. finansuojama 30 vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklų. 

— Kokios tai stovyklos? Dieninės, savaitinės ar kt.?

— R. Tamašauskas: Dieninių stovyklų – 20, stacionarių (su nakvyne) – 10. Stacionarios organizuojamos Juodkrantėje, Klaipėdoje ir Pasvalyje, Alytaus, Ignalinos, Raseinių ir Zarasų rajonuose, dar dvi stovyklos – Paaluonyje ir Kėdainiuose (iš jų 6 programos yra skirtos sportui ir turizmui). Programose numatyta sveikos gyvensenos, turizmo, pilietiškumo, etnokultūrinės veiklos, technologijų ar ekologijos elementų.

[quote author=“R. Tamašauskas“]Nematyčiau jokios ironijos dėl „auklių“, nes kai kurie Kėdainių tėveliai, ypač kai šalia nėra senelių kartos, iš anksto teiraujasi dėl stovyklų, registruoja vaikus, nes kai kam yra svarbu suderinti tėvų darbą ir dalį vaikų vasaros atostogų.[/quote]

— Kam jos skirtos – socialiai remtiniems, daugiavaikėse šeimose gyvenantiems ar visiems vaikams?

— R. Tamašauskas: Veiklose turėtų dalyvauti apie 564 vaikus, iš jų 354 vaikai – iš socialiai remiamų šeimų ir pan. Pagal tvarkos aprašą numatoma užtikrinti socialiai remiamų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, socialinės rizikos šeimų vaikų ir socialiai pažeidžiamų vaikų dalyvavimą.

Pripažinkim, kad net ir nesančios toje grupėje, kai kurios šeimos finansiškai nepajėgios išleisti vaikus į mokamas stovyklas. 

— P. Genovaite, Kėdainių kultūros centras jau ne pirmus metus organizuoja vasaros stovyklas vaikams. Kiek ir kokių stovyklų yra ir bus šiais metais?

— G. Gustytė: Kėdainių kultūros centras vaikų vasaros stovyklas organizuoja nuo 2006 m. Šiemet Kultūros centras organizuoja 6 stovyklas – 2 Kėdainių kultūros centre „BendrAukime“ (liepos 2–6 d., vad. Genovaitė Gustytė) ir „Turėjo bobula žilą oželį“ (liepos 15–19 d., vad. Aušra Giedrienė), Pelėdnagiuose „Pažink ir tobulėk“ (liepos 1–5 d. ir liepos 8 d., vad. Loreta Šaduikė), Tiskūnuose „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ (liepos 1–6 d., vad. Aistė Juodenienė), Nociūnuose „Mes norime kurti“ (liepos 23–26/29–31, rugpjūčio 1–2 d., vad. Daiva Makutienė), Lančiūnavoje „Nenuoramų vasara“ (birželio 25–30 d., vad. Irena Paragienė).

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykloms iš rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto yra skirta 25 tūkstančiai eurų. Algimanto Barzdžiaus nuotr.— Kiek šiais metais savivaldybė skyrė stovykloms lėšų?

— R. Tamašauskas: Mokinių edukacija vasarą finansuojama ir organizuojama vykdant projektinį konkursą. Lėšos konkursui numatomos rajono savivaldybės biudžete. Vasarą veikia vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklos, iš rajono savivaldybės biudžeto finansuotos pagal Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų konkursą. 

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykloms iš rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto yra skirta 25 tūkstančiai eurų. 2016 m. buvo skirta 14 tūkst. Eur, o 2017 ir 2018 m. – 16 tūkst. Eur. Taigi sumos nuosekliai auga.

— Nors vasara jau beveik įpusėjo, ar dar yra galimybė patekti į stovyklą, ar visos vietos išgraibstytos dar pavasarį?

— G. Gustytė: Stovykla Lančiūnavoje jau baigėsi, 3 vyksta dabar, o į 2 stovyklas dar galima suspėti – Kėdainių kultūros centre liepos 15 d. ir Nociūnuose liepos 23 d.

— Kada anksčiausiai tėveliai pradeda domėtis vasaros stovyklomis?

— G. Gustytė: Jau balandžio mėn. pradeda skambinti ir klausti, ar bus šiemet stovyklos.

— Ar tėveliams reikia mokėti/primokėti už stovyklas? Jei taip, kokios tai sumos?

— R. Tamašauskas: Kai kuriose, kai teikėjas yra ne biudžetinė įstaiga, taip. Paraiškose tokios sumos nenurodomos. Kai kurie teikėjai susiranda dar rėmėjų.

— G. Gustytė: Pas mus primokėti už stovyklas nereikia, nors paprastai būna daugiau vaikų negu planuojama, nebent tėvai įdeda vaikams „skanėstų“…

— Šiais laikais, kai tėveliai yra labai užimti, o ir seneliai vis dar darbingo amžiaus, stovyklos tikriausiai yra labai paklausios?

— R. Tamašauskas: Taip.

Rytas Tamašauskas sako, jog savivaldybės finansavimas vasaros stovykloms kasmet nuosekliai auga. Algimanto Barzdžiaus nuotr. — Aišku, vasaros stovyklos tėveliams – išsigelbėjimas, nes bent kažkuriam laikui gali saugiai ir su priežiūra palikti vaikus. Ar nesijaučiate atliekantys „auklių“ vaidmens?

— G. Gustytė: Reikia labai nemylėti savo darbo, kad pasijaustum „aukle“… Kalbu už save ir esu įsitikinusi, kad kiti vadovai galvoja taip pat.

— Ar į stovyklą atėję vaikai iš tiesų nori joje būti, t.y. ar nėra taip, kad tai yra tėvų noras, nes paprasčiausiai neturi, kur jų palikti? Kaip vaikai jaučiasi?

— G. Gustytė: Aišku, į stovyklas registruoja tėvai. Ir jeigu vaikų daugėja, o ne mažėja, reiškia, jog vaikams stovykloje yra gerai. Tai priklauso ir nuo stovyklos veiklų ir, žinoma, nuo stovyklos vadovo…

— P. Rytai, rodos, ne tiek ir mažai yra stovyklų Kėdainių rajone šiais metais. Bet vis dėlto, ar pakanka jų?

— R. Tamašauskas: Stovyklas organizuoja ne tik rajono savivaldybės administracija. Statistika nevaldoma. Viena organizuojama stovykla (viena pamaina) mažiausiai trunka 5 dienas. Per vieną vasaros stovyklą (pamainą) veiklose dalyvauja nuo 12 iki 36 vaikų. Norinčiųjų dalyvauti nemokamose stovyklose yra daugiau nei priimta, tačiau dalyvių skaičių riboja skiriamos lėšos. Pavyzdžiui, neseniai buvo savaitė, kai veikiančiose stovyklose vienoje paraiškoje buvo numatyta 15 vaikų, o priimti 22; kitos stovyklos paraiškoje buvo 20 vaikų, o dalyvaujančiųjų yra daugiau nei dvigubai.

— Ar yra kaip nors tikrinamos stovyklos, ar jos atitinka visus reikalavimus, t.y. ar jos vyksta tinkamose patalpose, ar ten iš tiesų vaikams suteikiama reali nauda, t.y. ugdymas, lavinimas, ar tik atliekamas „auklių“ vaidmuo, kol tėvai dirba? 

— R. Tamašauskas: Teikėjai, registruoti Kėdainių rajono savivaldybėje, turi teisę vykdyti švietimo, vaikų poilsio stovyklų veiklą. Prašom apsilankyti stovykloje, realiai pamatysite. Teikėjai, pasirašydami sutartį, įsipareigoja užtikrinti tinkamas sąlygas. Nesuvokiu, ką reikėtų įrodinėti apie ugdymo naudą. 

 [quote author=“G. Gustytė“]Jau balandžio mėn. pradeda skambinti ir klausti, ar bus šiemet stovyklos…[/quote]

Nematyčiau jokios ironijos dėl „auklių“, nes kai kurie Kėdainių tėveliai, ypač kai šalia nėra senelių kartos, iš anksto teiraujasi dėl stovyklų, registruoja vaikus, nes kai kam svarbu suderinti tėvų darbą ir dalį vaikų vasaros atostogų. Nuvažiavus žiūrima, ar vaikai lauke su skarelėmis, kepuraitėmis, ar yra vandens atsigerti. Veiklų prasmė įvertinta jau skiriant finansavimą.

Genovaitės Gustytės teigimu, norintieji dar gali suspėti į kai kurias KKC organizuojamas stovyklas. Algimanto Barzdžiaus nuotr. — P. Genovaite, kokia stovykla jūsų centre yra populiariausia/sulaukia mažiausiai dėmesio?

— G. Gustytė: Stovyklos, kurios vyksta pas mus, Kėdainių kultūros centre, visada sulaukia labai daug vaikų, skyriuose (kaimuose), natūralu yra mažiau, nes ten mažiau vaikų apskritai.

— Gal esate girdėjęs tėvų, vaikų atsiliepimų apie stovyklas? Jei taip, kokių?

— R. Tamašauskas: Nuolat lankausi stovyklose. Neseniai aplankiau tris iš jų Akademijoje, Pelėdnagiuose, Kėdainiuose. Tenka pakalbinti vadovus ir vaikus. Pavyzdžiui, minėtose stovyklose tarp 54 vaikų mačiau ir vieną paaugliuką, demonstratyviai rodantį nenorą dalyvauti veikloje, vadovės jam leido ramiai pasėdėti.

Stovyklos dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotoje akcijoje „Atverk duris vasarai“; Kėdainių kultūros centro „Teatrinės vasaros stovyklos“ programa ir veiklos trejus metus buvo pripažinta kaip viena geriausių šalyje.

— Ką tik p. Rytas paminėjo, jog KKC stovyklos programa ir vykdomos veiklos „Teatrinė vasaros stovykla“ trejus metus buvo pripažinta kaip viena geriausių šalyje. Kodėl šiais metais nėra šios stovyklos? 

— G. Gustytė: Yra, tik šiemet stovykla ne „teatrinė“, o „BendrAukime“ (bendraukime ir aukime). Šiemet ji sulaukė 50 vaikų.

— Jūsų nuomone, kodėl ji buvo taip gerai įvertinta?

— G. Gustytė: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras skelbia konkursą „Atverk duris vasarai“, kuriame gali dalyvauti visi, vykdantys vasaros stovyklas. Kėdainių kultūros centras pristato konkursui visas tais metais vykstančias stovyklas. Pernai buvo apdovanotos 2 stovyklos – minėta teatrinė ir stovykla Nociūnuose (vad. Genovaitė Gustytė ir Daiva Makutienė). Pasibaigus stovykloms, siunčiame ataskaitas apie vykdytas veiklas, vaikų skaičių, trukmę ir t.t. Tokiu būdu atrenkamos stovyklos, pasiūliusios įdomiausias veiklas, ir apdovanojami vadovai.

— Esu tikra, kad sulaukiate nemažai teigiamų atsiliepimų ir komentarų tiek iš vaikų, tiek iš jų tėvelių. O kaip yra su neigiamais, ar jų taip pat sulaukiate? 

– G. Gustytė: Sulaukiame tikrai daug padėkos žodžių. Vaikai klausia, ar kitąmet bus. Neigiamų dar nesulaukiau, vadinasi, arba gerai, arba nesako (juokiasi).

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video