Vaikai į šeimą ar šeimyną galės patekti greičiau

 Vaikai į šeimą ar šeimyną galės patekti greičiau

Vyriausybė posėdyje pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio pateiktam Vyriausybės nutarimo projektui, kuriuo įgyvendinamos įsigaliojusios Civilinio kodekso 3.253 ir 3.261 straipsnių nuostatos, reglamentuojančios vaiko laikinąją globą.

Numatyta, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius, likus 3 savaitėms iki sueinant 3 mėnesių terminui vaikų globos institucijoje, raštu apie tai informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, kuri per 7 darbo dienas turi priimti sprendimą dėl tokios globos institucijoje tęsimo, įvertinus, ar yra Civilinio kodekso nustatytos objektyvios priežastys šią globą tęsti.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Civilinio kodekso 3.253 straipsnį vaiko laikinoji globa trunka ne ilgiau kaip 12 mėnesių (šios globos tikslas – grąžinti vaiką į šeimą), Vaiko teisių apsaugos skyrius, konstatavęs poreikį ją pratęsti, kreipiasi į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą  ir pateikia duomenis, dokumentus apie šeimai teiktas socialines paslaugas bei savo nuomonę apie teiktų paslaugų efektyvumą. Tarnyba ne vėliau kaip per mėnesį priima vieną iš šių Vaiko teisių apsaugos skyrių įpareigojančių sprendimų: grąžinti vaiką į šeimą, tęsti laikinąją globą arba kreiptis į teismą dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo.

Vaiko globėju bus galima tapti per trumpesnį laiką. Globėju norinčio tapti žmogaus pasirengimo vaiko globai patikra sutrumpinta nuo 6 mėnesių iki devyniolikos savaičių nuo asmens rašytinio prašymo pateikimo Vaiko teisių apsaugos skyriui dienos.

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Rekomenduojami video