Tiesioginėms išmokoms gauti privaloma laikytis GAAB-ų reikalavimų

 Tiesioginėms išmokoms gauti privaloma laikytis GAAB-ų reikalavimų

Palaukes galima naudoti žemės ūkio technikos eismui, bet žolinė danga turi išlikti vyraujanti. Vienas iš naujų GAAB standartų apima priemones, kuriomis siekiama apsaugoti durpžemius ir šlapynes. / „Santarvės“ archyvo nuotr.

Tęsiame straipsnių ciklą apie GAAB reikalavimus. Strateginiame plane numatytas naujas standartas, įpareigojantis saugoti šlapynes ir durpžemius, o vandens telkinių apsauga papildyta nauju reikalavimu.

Šlapynių ir durpžemių apsauga

GAAB2 – naujas standartas, papildantis 2023–2027 m. laikotarpio paramos sąlygas.

Jo atsiradimas siejamas su pasaulyje ir Lietuvoje prastėjančia šlapynių ir durpžemių būkle.

Per pastaruosius 50 metų natūralios šlapynės pasaulyje nyksta tris kartus sparčiau nei miškai. To priežastis – ilgus metus į šlapynes buvo žiūrima kaip į nenaudingus plotus, dėl ko nuo 1900 metų išnyko 64 proc. planetos šlapynių, o jos, kaip nustatė mokslininkai, kaupia organinę anglį, formuoja  mikroklimatą, valo orą ir vandenį, yra specifinių, dažniausiai retų augalų ir gyvūnų prieglobstis, teikia žaliavas pramonei ir žemės ūkiui.

Lietuvoje vien per 2014–2018 m. laikotarpį 11,3 proc. padidėjo durpžemiuose deklaruoti ariamosios žemės plotai. Dėl durpžemių arimo išaugo ŠESD emisijos. Absorbuojamas ŠESD kiekis nuo 11,4 mln. t CO2 ekv. 2014 m. sumažėjo iki 8,3 mln. t CO2 ekv. 2019 m.

GAAB2 standartas nustatytose šlapynėse ir durpžemiuose, patenkančiuose į ūkininkų deklaruojamus plotus, draudžia:

  1. sausinti šlapynių ir durpžemių plotus, įrengti naujas drenažo sistemas, o senas rekonstruoti tik tais atvejais, kai tai nepakenkia durpžemių aplinkosauginei būklei;
  2. deginti durpžemių plotus;
  3. arti durpžemių plotuose.

GAAB2 standartas leis išvengti ir didelio dirvožemio organinės medžiagos kiekio mineralizacijos – taip bus išsaugotos organinės dirvožemio savybės, išvengta padidėjusio mineralinio azoto išsiplovimo į vandens telkinius.

Šis reikalavimas įsigalioja nuo 2024 m., nes, kaip pažymi ŽŪM Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyriaus vyresnysis patarėjas Tadas Švilpauskas, EK, atsižvelgdama į tai, kad GAAB2 yra visiškai naujas reikalavimas, sudarė sąlygas valstybėms narėms pasirengti jo įgyvendinimui.

„Iki to laiko bus parengta šlapynių nustatymo metodika, sukurtas informacinis ir skaitmeninis žemėlapis, atlikti kiti parengiamieji darbai. Visi išvardyti ir planuojami veiksmai reikalauja didelių laiko, žmogiškųjų ir finansinių išteklių.

Baigus visus parengiamuosius darbus, bus sukurtas detalus ir visus reikalavimus atitinkantis geoerdvinis duomenų rinkinys, čia pareiškėjai galės susipažinti su jų valdose esančiais nustatytais šlapynių ir durpžemių plotais (informacija bus pateikiama ir paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje), o kontroliuojančios institucijos, naudodamosis tais pačiais duomenimis, galės atlikti kontrolės ir monitoringo darbus, nustatyti, kaip pareiškėjai laikosi GAAB2 standarto“, – teigia T. Švilpauskas.

Šis reikalavimas netaikomas tik tuo atveju, jei durpžemių plotai lauke yra mažesni nei 10 proc., bet ne didesni kaip 1 ha.

GAAB2 standarto privalo laikytis pareiškėjai, kurių deklaruojama žemė patenka į nustatytus durpžemių ir šlapynių plotus.

Reikalavimas vandens išteklių būklės apsaugai

Saugoti paviršinius vandens telkinius nuo žemės ūkio veiklos taršos Lietuvos ūkininkus įpareigoja GAAB4 standartas. Naujuoju laikotarpiu paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų sluoksnyje bus draudžiama paskleisti ne tik mėšlą ir (ar) srutas, bet ir mineralines trąšas bei augalų apsaugos produktus.

Vandens telkinius sudaro upės, ežerai, tvenkiniai ir rekultivuoti į vandens telkinius karjerai, natūralios ir sureguliuotos upės, drėkinimo ir nusausinimo kanalai.

GAAB4 pagrindinės sąlygos:

  1. pareiškėjams draudžiama dirbti žemę ir paskleisti mineralines trąšas, augalų apsaugos produktus, mėšlą ir (ar) srutas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, pažymėtose Paviršinio vandens telkinių apsaugos pakrančių apsaugos juostų sluoksnyje. Detalesnės sąlygos numatytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose;
  2. mažiausias vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos plotis privalo būti 3 metrai;
  3. paviršinio vandens telkinių apsaugos pakrančių apsaugos juostose leidžiama ganyti ir mulčiuoti.

Naujuoju laikotarpiu privalu laikytis ir papildomo reikalavimo – prie visų pareiškėjo laukuose esančių melioracijos griovių būtina palikti (ir deklaruoti) 3 m palaukes su žoline danga (neįskaitant griovio šlaito).

„Kadangi melioracijos griovių apsauga – naujas reikalavimas, sudarant galimybes ūkininkams pasirengti, jis įsigalios tik nuo 2024 metų“, – pabrėžia T. Švilpauskas.

GAAB4 sumažins vandens užterštumą, saugos biologinę įvairovę, nes žolinė danga – puikios sąlygos kurtis floros ir faunos buveinėms, padės išlaikyti daugiamečių pievų referencinį rodiklį, kuris svarbus įgyvendinant GAAB1.

GAAB4 standartas privalomas pareiškėjams, kurių deklaruojami plotai patenka į Paviršinio vandens telkinių apsaugos pakrančių apsaugos juostas. Konkrečios teritorijos yra nustatytos ir pateikiamos Paviršinio vandens telkinių apsaugos pakrančių apsaugos juostų skaitmeniniame žemėlapyje.

Užs. Nr. 183

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video