Tags : Kalbininkės skyrelis

11-a prijungiamųjų sakinių skyrybos pamokėlė

Rūta ŠVEDIENĖ, kalbininkė Žinome, kad šalutinis prijungiamojo sakinio dėmuo išskiriamas kableliais, retai – brūkšniais. Pvz.: Jam be galo rūpėjo, kad viskas būtų padaryta laiku ir gerai. Būk toks, koks nori kitiems rodytis. Lauke vis tiek vėsiau, ypač tada, kai vėjas užgauna.  Kaip matome, skyrybos ženklas rašomas prieš jungtuką ar jungiamąjį žodelį. Būna, kad šalutinio dėmens […]Skaityti daugiau

Kalbininkės skyrelis: 9- oji prijungiamųjų sakinių skyrybos pamokėlė

Rūta ŠVEDIENĖ Taisyklė: sujungti kaip vienarūšiai šalutinis dėmuo ir neskiriama sakinio dalis išskiriami kartu, jei prie pagrindinio dėmens tiesiogiai yra prisijungęs šalutinis dėmuo, pvz.:   Bendrąją būklę ir ką gyvūnas yra ėdęs paskutinę parą, nustato veterinarijos gydytojas. Žurnalistė išsiaiškino, kas pateikė medžiagą bei tikėtinus tų asmenų tikslus, ir aprašė visa tai išsamiame straipsnyje.    Pastaba. Kartu einantys šalutinis dėmuo ir jam vienarūšė neskiriama sakinio dalis nėra išskiriami, […]Skaityti daugiau

Kalbininkės skyrelis: 3-ia įterpinių skyrybos pamokėlė

Rūta Švedienė, kalbininkė Įterpiniai gali būti įvairių semantinių tipų pagal kalbėtojo nuostatą sakomo turinio atžvilgiu, sakinio ir įterpinio turinio santykį. Temos nusakymas (o dėl… tai; dėl… tai; (o kalbant apie (ką nors) ir pan., temą nusakantis daiktavardis tas, ta, jis, ji), pvz.: O dėl mokyklos renovacijos, tai ji prasidės tik po metų. Odėl Jo Karališkosios […]Skaityti daugiau

Kalbininkės skyrelis: 2-a lyginamųjų posakių skyrybos pamokėlė

Rūta Švedienė, kalbininkė Taisyklė: palyginimai prie aukštesniojo laipsnio būdvardžių, dalyvių ar prieveiksmių, reiškiantys ne kiekį, o bendresnį lyginimą, gali būti suprantami kaip neišplėtoti į savarankišką struktūrą sakiniai, pasakomi atribojamąja intonacija ir išskiriami, pvz.: Renginys bus gerokai ilgesnis(,) nei ankstesniais metais(,) ir tęsis iki kitos savaitės vidurio. Tokie butai yra brangesni(,) negu senos statybos būstas(,) ir […]Skaityti daugiau