Tags : Gražvydas Geresionis

Žolinių dieną Kėdainių kraštą paliko kunigas Gražvydas Geresionis (FOTOGALERIJA)

Rūta Švedienė Per Žolinę kunigas Gražvydas Geresionis aukojo paskutines mišias Dotnuvos bažnyčioje. Jau birželio 24 d. buvo paskelbti nauji kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje. Kunigas Gražvydas Geresionis  atleistas iš Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebono pareigų ir paskirtas Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru. Atsisveikinti su kunigu į […]Skaityti daugiau