Švietimo įstaigose – daugiau darbuotojų

 Švietimo įstaigose – daugiau darbuotojų

Kėdainių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ ir Vilainių mokykloje-darželyje „Obelėlė“ atsiras po dar vieną mokytojo padėjėją. Jie dirbs su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais./„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Eglė KUKTIENĖ

Kėdainių biudžetinėse švietimo ir socialinėse įstaigose pagausės darbuotojų – beveik 10 papildomų etatų. Šiuos etatus užimsiantys specialistai padės užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą, saugias keliones į ir iš mokyklos, tinkamą asmenų priežiūrą. Etatams išlaikyti savivaldybė kasmet turėtų skirti papildomus 120 tūkst. eurų.

Bus daugiau mokytojo padėjėjų

Poroje darželių atsiras po papildomą pusę etato mokytojo padėjėjo.

Kėdainių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ yra ugdomi 3 vaikai, turintys didelių ugdymosi poreikių. Šiuo metu įstaiga turi 1 mokytojo padėjėjo vaikui etatą, tačiau reikalingas dar vienas žmogus, dirbsiantis puse etato.

Analogiška situacija ir Kėdainių rajono Vilainių mokykloje-darželyje „Obelėlė“. Čia ugdoma 12 vaikų, turinčių įvairių (t. y. labai didelių, didelių, vidutinių) ugdymosi poreikių. Šiuo metu įstaiga turi 2 mokytojo padėjėjo vaikui etatus, tačiau reikalingas dar vienas asmuo, dirbsiantis puse etato.

Kėdainių bendruomenės socialinio centro integralios pagalbos paslaugos nuo kitų metų nebebus finansuojamos ES lėšomis. Tačiau paslaugų teikimas nebus nutrauktas, o darbuotojams bus mokama savivaldybės biudžeto lėšomis./„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Vairuotojas

Šėtos gimnazijoje šiais mokslo metais norą mokytis pareiškė 8 mokiniai iš aplinkinių rajonų. Maršrutiniai autobusai į šiems mokiniams reikalingas kryptis nevyksta, o turimi du mokykliniai autobusai dažnai nepajėgūs kasdien patenkinti visų mokinių poreikių išvykti į namus laiku.

Pasibaigus pamokoms ir neformaliojo švietimo užsiėmimams, mokinius vienu metu reikia išvežti skirtingomis kryptimis. Gimnazija 2021 metais iš sukauptų paramos lėšų įsigijo 7-ių vietų naudotą automobilį.

Ir nors šiuo metu gimnazijoje dirba 2 vairuotojai, naujojo autobusiuko vairuoti tiesiog nėra kam. Dėl to mokykloje puse etato bus įdarbintas dar vienas vairuotojas.

Nereikės kūrikų

Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinei mokyklai nuo kitų metų šilumą ims tiekti AB „Panevėžio energija“. Dėl to įstaigoje liks 3 nenaudojamos katilinės kūrikų pareigybės. Tačiau Surviliškio V. Svirskio pagrindinės mokyklos jungtinėje grupėje ugdosi 2 trimečiai, 4 keturmečiai, po vieną penkiametį ir šešiametį.

Savivaldybės tarybos sprendimu pagrindinei mokyklai patvirtintas antras modelis, kurio veiklos trukmė 6,6 val. per dieną (33 val. per savaitę).

Mokinius ugdo 1 ikimokyklinio ugdymo mokytojas. Siūloma įdarbinti 0,75 etatu dar vieną ikimokyklinio ugdymo mokytoją ir 0,25 etatu pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoją.

Kėdainių biudžetinėse švietimo ir socialinėse įstaigose pagausės darbuotojų – beveik 10 papildomų etatų, kuriuos išlaikyti kasmet reikės 120 tūkst. eurų biudžeto lėšų.

Aut. past.

Reikia ūkio dalies

Kėdainių dailės mokyklai skirtose naujose patalpose sinagogoje reikalingas budėtojas, kuris atliks ir liftininko bei rūbininko pareigas. Taip pat ten reikalingas bei 0,75 etato valytojui, kuris atliks ir kiemsargio funkcijas.

Sveikatos priežiūros įstaigose taip pat daugėja etatų

Etatų daugėja ne tik švietimo įstaigose.

Kėdainių bendruomenės socialinis centras nuo 2016 metų teikia integralios pagalbos paslaugas Kėdainių rajono gyventojams. Per šį laikotarpį paslaugas gavo 60 sunkią negalią turintys rajono gyventojų.

Ir nors šis projektas kitąmet baigiasi, nes baigiama skirti europinė parama, savivaldybės administracija įsipareigojo paslaugų teikimo nenutraukti.

Dėl to iš savivaldybės biudžeto lėšų siūloma skirti ir finansuoti 8 etatus slaugos ir reabilitacijos darbuotojų integralios pagalbos paslaugoms teikti.

Taip pat įstaigos dienos socialinės globos paslaugų laukia 4 asmenys. Šioms paslaugoms teikti reikia 0,5 etato socialinio darbuotojo padėjėjo.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video